Tây Ninh: Hoạt động thương mại dịch vụ khá sôi động

06/11/2023 - 03:44 PM
Tháng 10/2023, nhiều hoạt động giảm giá, kích cầu tiêu dùng được các doanh nghiệp, nhà bán lẻ trên địa bàn triển khai nhằm tăng sức mua trên thị trường, do đó, hoạt động hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh khá sôi động.

Hoạt động thương mại bán lẻ hàng hoá: Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tháng 10/2023 ước đạt 7.333,84 tỷ đồng, tăng 0,62% so với tháng trước và tăng 12,32% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng lương thực thực phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất, tăng 0,71% so tháng trước và tăng 15,36% so tháng cùng kỳ năm trước; nhóm may mặc tăng 1,27% và 6,50%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình duy trì ổn định và tăng 6,80% so tháng cùng kỳ năm trước; nhóm bán lẻ xăng dầu các loại tăng 0,96% và 13,24% …  

Cộng dồn 10 tháng, tổng mức bán lẻ ước đạt 70.340 tỷ đồng, tăng 11,32% so cùng kỳ, trong đó: Nhóm hàng lương thực thực phẩm tăng 12,51%; nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,82%; vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 10,47%; ô tô con (dưới 9 chỗ) tăng 24,93%; phương tiện đi lại trừ ô tô (kể cả phụ tùng) tăng 12,38%; xăng, dầu các loại tăng 10,78%; đá quý, kim loại quý tăng 9,87%; dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 15,09%...

Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác: Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác trên địa bàn Tỉnh tháng 10/2023 ước đạt 1.902,94 tỷ đồng, giảm 0,49% so với tháng trước, trong đó hoạt động dịch vụ lưu trú đạt 27,75 tỷ đồng, giảm 5,84%; hoạt động dịch vụ ăn uống đạt 1.068,55 tỷ đồng, giảm 1,23%; hoạt động dịch vụ lữ hành đạt 1.434 triệu đồng, giảm 2,65%; dịch vụ khác đạt 805,19 tỷ đồng, giảm 0,72%.

Luỹ kế 10 tháng, doanh thu hoạt động dịch vụ, lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác ước đạt 18.980 tỷ đồng, đạt mức tăng khá 12,14% so cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 10.410 tỷ đồng tăng 10,08%, dịch vụ lưu trú đạt 278,87 tỷ đồng, đạt mức tăng cao 34,38%; dịch vụ khác đạt 8.277,89 tỷ đồng  tăng 14,10%; và dụ lịch lữ hành đạt 13,23 tỷ đồng, tăng 147,87% so với cùng kỳ./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top