Thăng Long - Nguyên khí ngàn năm hội tụ

05/02/2024 - 09:19 AM
Trong không khí tưng bừng, náo nức, rộn ràng của những ngày đầu xuân năm mới, nhìn lại chiều dài lịch sử ngàn năm văn hiến của thành Thăng Long xưa, nay Nội, mỗi người dân đất Việt lại trào dâng cảm xúc tự hào. Thành Thăng Long tựa thế rồng bay, hội tụ nguyên khí ngàn năm, cùng với tinh hoa của đất nước, góp phần đưa Việt Nam rạng rỡ đi lên phát triển hùng cường.

Vùng
đất địa linh được ấn định là kinh đô nước Việt

Nhìn vào lch s xa xưa, nhiu vùng đt khác nhau ca Hà Ni đã tng đưc chn làm kinh đô đt nưc. Trong đó, thành C Loa là nơi hai ln gi vai trò kinh đô dưi thi Thc Phán An Dương Vương Ngô Quy- v T Trung hưng đt nưc sau nghìn năm Bc thuc; vùng đt Mê Linh dưi thi khi nghĩa Hai Bà Trưng giành đưc đc lp… Nhng du mc y đã cho thy nguyên khí đa linh, đưc các bc tin nhân c xưa nhìn nhn tin tưng ca vùng đt đưc phù sa sông Hng bi đp này.

Chiếu di đô ca vua Thái T nhn đnh, vùng đt thng đa Đi La - kinh đô cũ ca Cao Vương lúc by gi là nơi trung tâm tri đt; đưc thế rng cun, h ngi; đúng ngôi Nam - Bc - Đông - Tây; thế da núi, nhìn sông; đa thế rng bng, đt đai cao mà thoáng; dân cư không phi chu cnh khn kh, ngp lt, muôn vt phong phú tt tươi; xng đáng là chn t hi trng yếu ca bn phương đt nưc; cũng là nơi kinh đô bc nht ca Đế vương muôn đi.

 
Thăng Long - Nguyên khí ngàn năm hội tụ
Hào khí Thăng Long Đông Đô - Hà Ni hội tụ từ nguyên khí ngàn năm

Ngay sau khi Chiếu di đô đưc ban, tháng 7 năm 1010, vua Thái T khi s di kinh đô ca đt nưc t thành Hoa Lư ra thành Đi La. Đoàn di đô ca Nhà vua va đến đt Đi La thì trông thy hình nh rng vàng bay lên tri, Nhà vua bèn quyết đnh đt tên cho vùng đt này Thăng Long. T đây, ghi nhn mc son lch s cho s ra đi, phát trin ca Thăng Long - kinh đô chính thc ca nhà nưc Đi Vit đc lp, thng nht. Kinh đô mi th hin mt nhn thc mi, mt tm nhìn mi v s phát trin ca quc gia. Lch s đã chng minh đó là quyết đnh đúng đn, là khi đu cho s phát trin mnh m ca Đi Vit.

Thành Thăng Long tri qua hơn ngàn năm lch s cùng bao thăng trm vi biến c theo thi gian nhưng vn vng chãi, hiên ngang. Thăng Long - Hà Ni đã chng kiến ghi du nhng chiến công hin hách ca dân tc Đi Vit trong lch s đu tranh chng gic ngoi xâm, gi gìn b cõi. Mi khi đt nưc lâm nguy, tinh thn Thăng Long li ngi sáng, ngưi dân Kinh k cùng nhân dân c nưc nht t ni dy, quyết chiến vi k thù, bo v giang sơn, xã tc.

S sách vn còn lưu danh Hưng Đo Đi vương Trn Quc Tun vi hào khí Đông A t thế k XIII, 3 ln dp lùi quân Nguyên đánh vào Thăng Long hòng mưu chiếm Đi Vit. Thế k XV có Bình Đnh vương Lê Li và quân sư Nguyn Trãi ly chí nhân thay cưng bo, đánh đui đch khi thành Đông Quan (Thăng Long) cùng s tích “tr gươm” bên h Hoàn Kiếm. Thế k XVIII, cuc hành quân thn tc ca vua Quang Trung cùng các tưng sĩ Tây Sơn đã quét sch 29 vn quân Thanh ra khi gò Đng Đa - kinh thành Thăng Long. Thế k XIX, XX lưu li du n thc dân Pháp tn công Hà Ni; ca ngõ Th đô ti Ô Quan Chưng còn ghi chiến tích thà hy sinh tt c, quyết không cho đch vào thành.

Ngày 02/9/1945, t
i Qung trưng Ba Đình lch s, lãnh t H Chí Minh long trng đc Bn Tuyên ngôn đc lp khai sinh ra nưc Vit Nam Dân ch Cng hòa - Nhà nưc công nông đu tiên Đông Nam Á. Thăng Long - Hà Ni cũng chng kiến cuc chiến đu 60 ngày đêm Liên khu I vi li th "quyết t cho T quc quyết sinh" trn chiến “Đin Biên ph trên không” lng ly vi quyết tâm ca toàn Đng, toàn quân toàn dân bo v trái tim ca đt nưc.

Tinh hoa ngàn năm thổi hồn vào vùng đất địa linh nhân kiệt

Sau hơn mt nghìn mùa xuân lưu du, thành Thăng Long - Đông Đô - Hà Ni - mnh đt đa linh nhân kit đã tri qua nhiu thăng trm lch s, tr thành trái tim đt nưc vi thế đng hiên ngang là biu tưng ngàn năm ca đc lp t do, thiết tha yêu hòa bình ca c dân tc. Theo dòng chy ca thi gian, nhng công trình k vĩ, đn đài, lu gác c “t đi khí” triu đu vùi trong lòng đt hoc ch còn đưc ghi du qua sách v. Nhưng nhng giá tr còn mãi vi thi gian - đó là nhà Lý đnh v” Thăng Long mang s mnh kinh đô, mang theo nim tin, hy vng ca c dân tc trong gian khó.

Dưi các thi vua, kinh thành Thăng Long tiếp tc đưc xây dng, m mang cng c. Kế tha nhng di sn vt cht tinh thn đ s t cha ông, Thăng Long xưa - Hà Ni nay đưc thế gii biết đến là mt trong nhng th đô lâu đi ca nhân loi, vùng đt đa linh nhân kit, nơi hi t tinh hoa văn hóa dân tc Vit Nam, tiếp thu chn lc tinh hoa văn hóa thế gii. Văn hóa Thăng Long - K Ch như mt mnh đt đưc phù sa bi đp ri cht lc, ch ly li giá tr tiêu biu cho nhng điu đp đ nht ca dân tc.

Th đô Hà Ni vi lch s hơn 1000 năm, hi t nhiu tinh hoa nht c nưc, vn còn nhng di tích thuc c đô Thăng Long xưa rt nhiu di tích giá tr khác nhau, mang đm nét văn hóa đc trưng. Cùng vi khu di tích Hoàng Thành, thành Thăng Long còn đ li nhiu công trình văn hóa quan trng như: Chùa Mt Ct hay còn gi là Diên Hu T hoc Liên Hoa Đài, công trình kiến trúc cùng đc đáo đưc vua Thái Tông cho khi công xây dng vào mùa đông tháng Mưi năm K Su 1049. Văn Miếu - Quc t giám cũng là mt công trình ni bt đưc xây dng t năm 1070, năm Thn Vũ th hai đi vua Thánh Tông. Văn Miếu đưc xây dng vi chc năng th cúng các bc Tiên thánh, Tiên sư ca Nho giáo; trưng Quc t Giám bên cnh Văn Miếu là trưng đi hc đu tiên Vit Nam; tháp Bút, h Gươm gn vi s tích v vua Li…

Ni tiếp truyn thng hào hùng ca cha ông, mi ngưi dân Vit nói chung, ngưi dân sinh sng trên mnh đt văn hiến Hà thành luôn t hào mang dòng máu Lc Hng vi truyn thng yêu nưc qut cưng ca cha ông đ li. Các thế h tr ngày hôm nay không ngng tu dưng, phn đu đ tiếp tc làm rng danh dòng máu Tiên Rng, phát trin kinh tế - xã hi. Hà Ni cũng là nơi din ra nhiu s kin ý nghĩa tn vong ca c dân tc Vit Nam, nơi các l hi gn lin vi nhng mc son lch s. Nht là khi Tết đến xuân v, đt Thăng Long xưa, Hà Ni nay li m hi tưng bng, náo nhit, cho thy s sung túc, phát trin ca trung tâm đt nưc, va đ tưng nh đến các v anh hùng dân tc đã hin thánh, duy thn trong lòng ngưi dân t đi này qua đi khác, va đ gi gìn, bo tn phát huy nhng giá tr văn hóa ca Th đô ngàn năm.

V kinh tế, Hà Ni xng danh là mt trong nhng đu tàu kinh tế ca c nưc, là trung tâm kinh tế ln nht vùng Đng bng sông Hng Bc B vi quy mô tng sn phm trên đa bàn thành ph (GRDP) năm 2023 đt 1.297 nghìn t đng, GRDP bình quân đu ngưi đt 151,1 triu đng, thu hút 2.943 triu USD vn đu tư trc tiếp nưc ngoài.

Nn văn hiến ca kinh thành Thăng Long - Hà Ni t hi nguyên khí ngàn năm ta chiếu mi min T quc, sánh ngang cùng các thành ph, th đô, trung tâm văn hóa, chính tr c kính, hoa l khác ca thế gii. Th đô Hà Ni ngày nay phát huy mi mt kinh tế - xã hi, tr thành nim t hào ca đt nưc Vit Nam trong mt cng đng quc tế vi tên gTh đô vì hòa bình, Th đô vì phm gcon ngưi. Qua đó, tiếp ni hào khí Thăng Long - Đông Đô - Hà Ni, tiếp thêm sc mnh cho mi trái tim con dân nưc Vit, t tin xây dng quê hương vng vàng hơn khi vưt ra bin ln, đưa đt nưc sánh ngang vi các cưng quc năm châu./.

Phương Anh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top