Thu ngân sách - điểm sáng trong hoạt động tài chính, tín dụng tại Cà Mau 4 tháng đầu năm 2024

08/05/2024 - 10:55 PM
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/4/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt 2.076,37 tỷ đồng, đạt 38,91% so dự toán, tăng 19,93% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu nội địa đạt 2.007,37 tỷ đồng, đạt 38,38% so dự toán, tăng 18,48% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 69 tỷ đồng, đạt 65,10% so dự toán, tăng 86,55% so cùng kỳ, trở thành điểm sáng trong hoạt động tài chính tín dụng của Tỉnh.

Trong khi đó, chi ngân sách địa phương lũy kế từ đầu năm đến ngày 23/4/2024 đạt 3.259,38 tỷ đồng, đạt 25,91% so dự toán, giảm 13,36% so cùng kỳ; trong đó: Chi ngân sách tỉnh đạt 1.175,23 tỷ đồng, đạt 19,99% so dự toán, giảm 31,59% so cùng kỳ; chi ngân sách huyện, xã đạt 1.802,92 tỷ đồng, đạt 33,79% so dự toán, tăng 7,24% so cùng kỳ.

 
Thu ngân sách trở thành điểm sáng trong hoạt động tài chính, tín dụng tại Cà Mau 4 tháng đầu năm 2024
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau tăng cao so cùng kỳ

Trong tháng Tư, tổng nguồn vốn của Cà Mau ước đạt 74.950 tỷ đồng, tăng 0,11% so với tháng trước, tăng 6,53% so với cùng kỳ. Trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương ước đạt 42.096 tỷ đồng, tăng 0,79% so với tháng trước, tăng 5,09% so với cùng kỳ. Cụ thể: Tiền gửi tiết kiệm ước đạt 31.013 tỷ đồng, tăng 0,50% so với tháng trước, tăng 4,30% so với cùng kỳ; tiền gửi của các tổ chức kinh tế ước đạt 10.547 tỷ đồng, tăng 1,57% so với tháng trước, tăng 6,84% so với cùng kỳ; huy động kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá khác ước đạt 536 tỷ đồng, tăng 2,49% so với tháng trước, tăng 19,11% so với cùng kỳ.

Tình hình huy động vốn của các chi nhánh Ngân hàng - TCTD trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định và tăng trưởng; các chi nhánh Ngân hàng - TCTD thực hiện nghiêm túc quy định mức lãi suất huy động vốn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN. Nguồn vốn huy động tăng 0,79% so với tháng trước, tăng 5,09% so với cùng kỳ, đáp ứng được 60,61% so với tổng dư nợ cho vay, so với cùng kỳ năm trước giảm 2,60%, phần còn lại các chi nhánh Ngân hàng - TCTD tranh thủ nhận vốn điều hòa trong từng hệ thống để đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng trên địa bàn phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng dư nợ cho vay tháng 4/2024 ước đạt 69.458 tỷ đồng, tăng 1,44% so với tháng trước, tăng 9,62% so với cùng kỳ. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 47.917 tỷ đồng, tăng 1,51% so với tháng trước, tăng 15,81% so với cùng kỳ; dư nợ cho vay trung, dài hạn ước đạt 21.541 tỷ đồng, tăng 1,28% so với tháng trước, giảm 2,04% so với cùng kỳ./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Cà Mau

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top