Tình hình sản xuất lúa, ngô tại Vĩnh Long tháng Mười và 10 tháng năm 2023

03/11/2023 - 04:03 PM
Theo số liệu sơ bộ, đến ngày 15/10/2023 diện tích gieo trồng lúa thu đông 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đạt 35.618,9 ha, vượt 18,73% kế hoạch, tăng 40,77% hay tăng 10.317 ha so với cùng kỳ năm trước. Hiện cây lúa đang ở giai đoạn đòng trổ 2.524,7 ha, chắc xanh đến chín 23.569,2 ha và đã thu hoạch 9.525 ha. Ước năng suất trên diện tích thu hoạch đạt 54,12 tạ/ha với sản lượng trên diện tích thu hoạch đạt 51.547 tấn. Diện tích gieo trồng lúa vụ thu đông năm nay tăng cao so với năm trước chủ yếu do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng cao, giá lúa tăng mạnh, hiệu quả kinh tế đạt cao nên nông dân tiếp tục gieo trồng lúa vụ 3, không bỏ vụ như năm trước.
 
Tình hình sản xuất lúa, ngô tại Vĩnh Long tháng 10 và 10 tháng năm 2023
Ước năng suất trên diện tích thu hoạch lúa tại Vĩnh Long đạt 54,12 tạ/ha

Tính đến ngày 15/10/2023, toàn Tỉnh xuống giống được khoảng 1.292,1 ha lúa đông xuân 2023-2024 (tập trung chủ yếu tại huyện Vũng Liêm và Trà Ôn), đạt 3,23% kế hoạch (kế hoạch xuống giống 40.000 ha); giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước. Lúa đang ở giai đoạn mạ là 165,1 ha, đẻ nhánh 1.088 ha, đòng trổ 39 ha; hiện tại lúa đang phát triển tốt, sâu bệnh phát sinh không đáng kể. 

Toàn Tỉnh đã gieo trồng được 30.482,8 ha ngô (bắp), tăng 1,7% hay tăng 510,3 ha so cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến nay đã gieo trồng được 1.270 ha ngô (bắp), tăng 6,04% so cùng kỳ năm trước; 1.010,8 ha khoai lang, tăng 13,15%; 210 ha mía, tăng 3,71%; 27.530 ha rau các loại, tăng 0,92%; 369,2 ha đậu các loại, tăng 7,73%; Ước sản lượng thu hoạch đến ngày 15/10/2023 được 3.489 tấn ngô (bắp), tăng 9,33% so cùng kỳ năm trước; 28.410 tấn khoai lang, giảm 1,3%; 12.736 tấn mía, giảm 9,97%; 508.397 tấn rau các loại, giảm 8,04%; 582,4 tấn đậu các loại, giảm 1,21%;./..

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top