Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tại Kiên Giang 11 tháng năm 2023 tăng 6,9%

03/12/2023 - 08:08 AM

Ước tính thực hiện tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước của Kiên Giang tháng Mười một đạt trên 593 tỷ đồng, tăng 7,34% so với tháng trước và tăng 25,29% so với tháng cùng năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh trên 277 tỷ đồng, tăng 7,24% so tháng trước và tăng 43,20% so tháng cùng năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện trên 315 tỷ đồng, tăng 7,43% so tháng trước và tăng 12,87% so tháng cùng năm trước.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước tại Kiên Giang 11 tháng năm 2023 tăng 6,9%
 

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính 4.676,420 tỷ đồng, đạt 69,95% kế hoạch năm, tăng 6,91% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh trên 2.155,930 tỷ đồng, đạt 65,08% kế hoạch năm, tăng 23,02% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện trên 2.520 tỷ đồng, đạt 74,73% kế hoạch năm, giảm 3,86% so với cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười một (tính đến 15/11/2023) ước tính thực hiện 206,98 tỷ đồng, giảm 72,39% so với tháng trước và giảm 50,59% so cùng tháng năm trước. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 165,14 tỷ đồng, bằng 34,06% so tháng trước và bằng 47,01% so với tháng cùng năm trước.

Tính chung 11 tháng, giải ngân vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính 3.853,24 tỷ đồng, đạt 61,73% kế hoạch năm, tăng 22,13% so với cùng kỳ. Trong đó: Vốn cân đối ngân sách địa phương 3.110,56 tỷ đồng, đạt 70,28% kế hoạch năm, tăng 21,72% so cùng kỳ.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top