Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới

10/05/2024 - 03:54 PM

Sáng ngày 10/5/2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp hình thức trực tuyến đến hơn 4.000 điểm cầu trên toàn quốc với sự tham gia của gần 207 nghìn đại biểu. Tham dự tại điểm cầu Tổng cục Thống kê có các Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng cục; Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên thuộc các Đảng bộ Bộ phận, Chi bộ thuộc Đảng bộ bộ phận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết; đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết. Các báo cáo đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết 41-NQ/TW

Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, Nghị quyết 41-NQ/TW đề ra 3 quan điểm chỉ đạo, 2 mục tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41 đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ, giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới. Trong đó, Nghị quyết số 41 tiếp tục đề cao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Nghị quyết số 41 cũng nhấn mạnh việc tạo môi trường kinh doanh an toàn để doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến: Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, pháp luật về sở hữu, quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền tài sản hợp pháp, khởi nghiệp, bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hóa quan hệ kinh tế... bảo đảm khuôn khổ pháp luật ổn định, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, bình đẳng, nhất là trong tiếp cận nguồn lực về đất đai, tài chính, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; kiểm soát, xóa bỏ đặc quyền, độc quyền trong sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông báo cáo về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41. Theo đó, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/ NQ-CP ngày 9.5.2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41. Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, thực hiện trên tinh thần đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò doanh nhân trong thời kỳ mới 1
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục Thống kê

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 41 đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến. Mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Để Nghị quyết số 41 nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đề ra./.

B.N


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top