Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê

07/05/2024 - 08:46 PM
Chiều ngày 7/5/2024, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) và Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Bà Nông Thị Hà, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đồng chủ trì Lễ ký kết.
 
Tham dự Lễ ký kết có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc TCTK; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBDT.
 
Tại Lễ ký kết, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp và chia sẻ thông tin giữa UBDTTCTK đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng ghi nhận. Hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác phối hợp giữa hai ngành ở cả trung ương và địa phương; từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác thống kê; nâng cao năng lực thống kê, chất lượng thông tin thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
 
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân Tộc Và Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Lễ ký kết
 
Đặc biệt, UBDTTCTK đã phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện thành công 02 cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 và 2019 và đang trong quá trình khẩn trương chuẩn bị cho việc thực hiện cuộc điều tra này lần thứ 3 vào ngày 01/7/2024.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, và chính thức hóa công tác phối hợp giữa hai cơ quan, UBDTTCTK đã phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê.
 
Quy chế phối hợp giữa hai Cơ quan được xây dựng với nội dung thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thống kê phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên; chia sẻ sử dụng số liệu; phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và các đề án nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thống kê của hai Cơ quan.
 
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định, TCTK cam kết sẽ thực hiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. Để Quy chế được thực hiện hiệu quả và phù hợp với hoạt động thực tiễn của hai Cơ quan, Tổng cục trưởng đề nghị việc trao đổi dữ liệu, thông tin thống kê phải bảo đảm nội dung cụ thể, rõ ràng, kịp thời theo đúng yêu cầu đã được thống nhất, đồng thời cập nhật thường xuyên các nội dung của Quy chế để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của hai Cơ quan theo từng thời kỳ.
 
Với những nỗ lực phấn đấu và mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa UBDTTCTK trong những năm qua, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tin tưởng hai Cơ quan sẽ thực hiện tốt và hiệu quả Quy chế này.
 
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân Tộc Và Tổng cục Thống kê 1
Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Lễ ký kết
 
Cùng phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, năm 2014, Lãnh đạo 2 cơ quan UBDTTCTK đã ký kết Chương trình phối hợp công tác thống kê trong lĩnh vực dân tộc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, công tác thống kê ở Trung ương và địa phương. Hơn 10 năm qua, UBDT đã phối hợp chặt chẽ với TCTK xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê lĩnh vực công tác dân tộc, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, còn nhiều thông tin, số liệu liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi không được thu thập qua điều tra 53 dân tộc thiểu số mà được thu thập qua các cuộc điều tra và các nguồn dữ liệu khác do TCTK chủ trì.
 
Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác thống kê và bảo đảm tính thống nhất, kịp thời, chính xác trong thu thập và sử dụng thông tin thống kê, việc phối hợp trong công tác thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa hai cơ quan là thực sự cần thiết. Thứ trưởng Nông Thị Hà mong rằng sau lễ ký kết này, các đơn vị chuyên môn của hai cơ quan sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết, hướng dẫn cơ quan thống kê và cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương triển khai nội dung đã ký kết để chia sẻ và sử dụng có hiệu quả dữ liệu thống kê trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.
 
Tại Lễ ký kết, đại diện TCTK, bà Vũ Thị Thu Thủy, Cục trưởng Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê đã trình bày tóm tắt Quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê. Quy chế gồm 3 chương, 10 điều và 2 phụ lục.
 
Theo đó, TCTK sẽ cung cấp các dữ liệu thông tin gồm: Báo cáo tình hình KTXH tháng, quý và năm; Các chỉ tiêu thống kê như: đất đai, dân số, lao động việc làm, đầu tư và xây dựng, tài khoản quốc gia, mức sống dân cư; Kết quả tổng hợp và báo cáo phân tích cuộc tổng điều tra thống kê/điều tra thống kê; Khai thác Cơ sở dữ liệu từ cuộc tổng điều tra thống kê/điều tra thống kê; Khai thác cơ sở dữ liệu thống kê liên quan đến dân tộc do TCTK quản lý Phối hợp, hỗ trợ tổ chức các cuộc điều tra, nghiên cứu chuyên đề của UBDT; Các sản phẩm thống kê khác.
 
UBDT sẽ cung cấp các dữ liệu thông tin gồm: Báo cáo tình hình về công tác dân tộc; Các chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc; Cơ sở dữ liệu tổng hợp về thống kê dân tộc; Cơ sở dữ liệu vi mô về thống kê dân tộc; Các cơ sở dữ liệu phục vụ cho lập dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về dân số; Phối hợp khai thác các chỉ tiêu thống kê quan trọng từ nguồn hồ sơ hành chính; Các sản phẩm thống kê.
 
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân Tộc Và Tổng cục Thống kê 2
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương và Thứ trưởng Nông Thị Hà, Phó Chủ nhiệm UBDT ký kết
Quy chế
phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê
 
Kết thúc Lễ ký kết, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề nghị các cơ quan thống kê và cơ quan công tác dân tộc tại các địa phương triển khai đúng các nội dung đã ký kết trong Quy chế trên tinh thần vừa làm, vừa củng cố các thể chế, phối hợp tối đa với nhau để phục vụ cho công tác điều hành của hai cơ quan…/.

 
Lễ ký kết quy chế phối hợp công tác và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê giữa Ủy ban Dân Tộc Và Tổng cục Thống kê 3
Toàn cảnh Lễ ký kết
 
Thu Hường
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top