Hội thảo về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Tổng cục Thống kê

09/05/2024 - 11:33 AM
Thực hiện kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) tại Thông báo số 72/TB-TCTK kết luận cuộc họp giao ban cấp Vụ quý I năm 2024 về việc trình Bộ trưởng bổ sung nhiệm vụ “Xây dựng Thông tư quy định phân cấp quản lý cho Tổng cục Thống kê” vào Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sáng ngày 09/5/2024, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho TCTK. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu, Đỗ Thị Ngọc; đại diện lãnh đạo, chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, những năm gần đây, TCTK đã thực hiện tốt việc phân cấp, phân quyền theo các quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao vẫn còn một số vướng mắc, bất cập hoặc chậm triển khai do phân cấp, phân quyền chưa đầy đủ, rõ ràng. Từ thực tế này, Lãnh đạo Tổng cục đã họp và thống nhất cần hoàn thiện thể chế, đề xuất các nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp, phân quyền trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là cơ sở để TCTK thực hiện phân cấp phân quyền cho các Cục Thống kê địa phương. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, cuộc họp này nhằm mục đích rà soát lại những nội dung Bộ KHĐT đã phân cấp, phân quyền cho TCTK và đề xuất bổ sung những nội dung cần được phân cấp phân quyền cho đầy đủ, kịp thời, phù hợp với quy định hiện hành.
 
Hội thảo về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Thực hiện nhiệm vụ Lãnh đạo Tổng cục giao tại Thông báo số 72/TB-TCTK kết luận cuộc họp giao ban cấp Vụ quý I năm 2024, Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đã thực hiện rà soát các lĩnh vực Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã, chưa phân cấp cho Tổng cục Thống kê; đề xuất và tổng hợp các nội dung đề xuất phân cấp, phân quyền của các đơn vị của Tổng cục.

Trình bày Báo cáo thực trạng về phân cấp quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho TCTK, ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê cho biết, Tổng cục Thống kê đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp quản lý đối với một số nội dung trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, cụ thể:

Đối với phân cấp quản lý công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 4 văn bản phân cấp về các nội dung: Chịu trách nhiệm toàn diện về nhân sự, quyết định các nội dung quản lý đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị; Quyết định đối với các chức danh thuộc quyền quản lý; Quyết định chuyển xếp ngạch chuyên viên chính (và ngạch tương đương) trở xuống; chuyển xếp ngạch đối với các chức danh lãnh đạo được phân cấp quản lý; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định chung đối với cán bộ được phân cấp quản lý từ chuyên viên chính (và tương đương) trở xuống; Tuyển dụng công chức, viên chức; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức sau thời gian tập sự; huỷ bỏ quyết định tuyển dụng công chức theo quy định; Cụ thể hoá, bổ sung các tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền cho phù hợp với đặc thù, yêu cầu của từng vị trí công tác.

Đối với phân cấp trong công tác quản lý tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có 3 văn bản về: Quản lý tài chính chi thường xuyên tại các đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Mua sắm, quản lý tài sản công tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định trong lĩnh vực đầu tư công của các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thống kê.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân cấp, phân quyền cho TCTK trong thời gian tới, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tài chính, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ban hành phương án điều tra thống kê.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát lại các nội dung đề xuất được phân cấp, phân quyền trong thời gian tới và chủ động xây dựng phương án làm việc với các đơn vị thuộc Bộ, từ đó hoàn thiện các văn bản để trình Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho rằng việc bồ sung đề xuất phân cấp, phân quyền là cần thiết, đề nghị các đơn vị rà soát kỹ để có sự thống nhất trước khi trình Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
Kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nội dung cuộc hội thảo, các nội dung đề xuất phân cấp, phân quyền cần có góc nhìn rộng, tổng quát song việc triển khai cần triển khai từng bước. Các đơn vị cần chủ động làm việc với các đơn vị đầu mối thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhanh chóng rà soát danh sách các công việc đã và cần được phân cấp, phân quyền, có giải trình cụ thể. Sau đó Tổng cục sẽ có buổi làm việc tổng thể, thống nhất các nội dung trình Bộ trưởng./.

 
B.N


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top