Ninh Thuận: Tập trung triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

04/06/2019 - 10:10 AM
Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc ban hành Phương án  Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Chỉ thị số 53-CT/TU ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Ninh Thuận đã khẩn trương chuẩn bị các công tác triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Tỉnh. Đến nay, Ninh Thuận đang hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 1/4/2019.
 
Thực hiện phương án của BCĐTW, Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Ninh Thuận đã được thành lập theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.
 
Tiếp sau đó, ngày 12/9/2018 BCĐ TĐT tỉnh Ninh Thuận đã ban hành văn bản số 415/BCĐTĐT-TTT về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp huyện, TP và cấp xã, phường, thị trấn. Đã có 7/7 huyện/thành phố thành lập BCĐ và Văn phòng Ban Chỉ đạo và 65/65 xã, phường, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo TĐT.
 
Nhằm góp phần thực hiện thành công TĐT, nhất là trong phần thu thập thông tin, ngày 28/9/2018, BCĐ TĐT tỉnh đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn kế hoạch công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Song song với việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện, công tác tập huấn được đặc biệt quan tâm. Theo đó, trong các ngày, từ ngày 13-28/9/2018, BCĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra dành cho các đối tượng là Trưởng BCĐ và công chức địa chính cấp xã. Theo thống kê, trên địa bàn Ninh Thuận có tổng số 65 sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và 1.504 địa bàn điều tra (trong đó có 206 địa bàn đặc thù).
 
Các công tác khác được thực hiện bài bản, đồng bộ, theo đúng phương án của BCĐTW, như:Tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê hộ, triển khai lập bảng kê hộ; Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Công tác tuyên truyền...Theo kết quả lập bảng kê hộ, tổng số hộ toàn tỉnh Ninh Thuận là 159.879 hộ, trong đó số hộ đồng ý cung cấp thông tin trên internet là 224 hộ.
 
Thời gian thu thập thông tin trong TĐT đã cận kề. Hiện BCĐ TĐT Ninh Thuận đang tích  cực triển khai thực hiện một số hoạt động chủ yếu như: (i) Tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cấp  huyện. Lực lượng  huy động tham gia điều tra bao gồm 66 tổ trưởng, 650 điều tra viên, 100% điều tra viên sử dụng CAPI phục vụ Tổng điều tra; (ii) Giám sát các lớp tập huấn nghiệp vụ và sử dụng công  nghệ thông tin trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại huyện (thời gian triển khai giám sát từ ngày 25/2 đến 15/3/2019); (iii) Điều tra thu thập thông tin, theo kế hoạch bắt đầu từ ngày 1/4 đến 25/4/2019. (iv) Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước và trong thời điểm triển khai thu thập thông tin.
 
Sau thời gian thu thập thông tin cũng còn một số công việc tiếp tục được triển khai như: Giám sát, kiểm tra và nghiệm thu số liệu tại huyện, thành phố đối với các phiếu điện tử (CAPI), ngay trong quá trình thực hiện thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra (tháng 4/2019); Ghi mã ngành, nghề: Công tác ghi mã chỉ thực hiện đối với các câu hỏi về ngành, nghề của các phiếu dài. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức ghi mã, Ban Chỉ đạo Trung ương nghiệm thu kết quả ghi mã. Thời gian hoàn thành việc ghi mã và nghiệm thu chậm nhất vào ngày 30/8/2019.
 
Hy vọng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của BCĐTW, sự phối hợp nhịp nhàng của các sở, ban ngành và BCĐ các cấp tại địa phương, Ninh Thuận sẽ tiến hành thành công Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.
 
Nguyễn Văn Hương
Phó trưởng ban thường trực
Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Thuận

Các bài viết khác
Thư cảm ơn

15/11/2021

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top