Điều tra Doanh nghiệp năm 2022 tại Cần Thơ

26/04/2022 - 03:26 PM
Thực hiện Quyết định số 966/QĐ-TCTK ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2022, Cục Thống kê Cần Thơ đang khẩn trương tổ chức triển khai Điều tra doanh nghiệp trên địa bàn.

Điều tra doanh nghiệp năm 2022 thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để thu thập các thông tin về doanh nghiệp, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là doanh nghiệp) nhằm mục đích: Phục vụ công tác quản lý, điều hành, đánh giá và dự báo tình hình kinh tế - xã hộilập chính sách, kế hoạch phát triển của toàn bộ nền kinh tế và từng địa phương; Phục vụ tính chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2021, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê của các chuyên ngành kinh tế; Biên soạn "Sách trắng doanh nghiệp năm 2023" và “Sách trắng hợp tác xã năm 2023”; Cập nhật cơ sở dữ liệu làm dàn mẫu của các cuộc điều tra thống kê về doanh nghiệp; Đáp ứng nhu cầu của các đối tượng dùng tin khác.

Phương án Điều tra doanh nghiệp năm 2022 đã được xây dựng từ năm 2021 và được Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ký Quyết định 966/QĐ-TCTK ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2022 ngày 21/9/2021.

Tại Cần Thơ, các công tác chuẩn bị, tiến hành triển khai cho Điều tra Doanh nghiệp năm 2022 cũng được cả hệ thống chính trị và người dân quan tâm, phối hợp thực hiện cùng Cục Thống kê Thành phố Cần Thơ.

Về công tác chuẩn bị, để làm tốt chương trình điều tra doanh nghiệp năm 2022, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghiêm túc các bước chuẩn bị. Trước đó, Cục đã có công văn số 196/CTK-TTTTTK về việc hướng dẫn: Rà soát mẫu điều tra doanh nghiệp và điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ năm 2022; Rà soát, đối chiếu danh sách doanh nghiệp thành lập mới năm 2021 do Tổng cục cung cấp; Rà soát danh sách các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra doanh nghiệp năm 2022; Rà soát danh sách các doanh nghiệp được chọn mẫu điều tra xuất nhập khẩu dịch vụ  năm 2022.

Đến nay, Cục đã hoàn thành và thực hiện đúng thời gian quy định. Trong quá trình rà soát có phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố để đảm bảo không bỏ sót hoặc trùng lắp các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời tiến hành công tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục, cổng thông tin điện tử của thành phố để các doanh nghiệp nắm thông tin và tiến hành kê khai trên hệ thống.

 
Điều tra Doanh nghiệp năm 2022 tại Cần Thơ
Điều tra Doanh nghiệp năm 2022 tại TP. Cần Thơ. Nguồn: Cục Thống kê TP. Cần Thơ

Nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực phục vụ các công đoạn của Điều tra Doanh nghiệp năm 2022, các điều tra viên đã được tham dự tập huấn trực tuyến nghiệp vụ điều tra vào ngày 05/4/2022 do Tổng cục Thống kê tổ chức. Tại buổi tập huấn này, các điều tra viên cũng được giảng viên từ Tổng cục Thống kê giải đáp những vướng mắc trong quá trình tiến hành điều tra.

Ngày 12/4/2022, Phòng Thu Tập thông tin Thống kê tham mưu cho lãnh đạo xây dựng Kế hoạch số 228/KH-CTK về việc thực hiện phương án điều tra doanh nghiệp 2022 trên địa bàn thành phố, Kế hoạch phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị công tác theo dõi, giám sát địa bàn; quy định từng bước triển khai gắn với phân kỳ thời gian từ khi triển khai, báo cáo tiến độ, thời gian kiểm tra, thời gian nghiệm thu...  

Ngày 14/4/2022, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 234/CTK- TTTTTK về việc thực hiện điều tra doanh nghiệp đến các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ kèm theo hướng dẫn quy trình cung cấp thông tin trên trang điện tử của điều tra doanh nghiệp năm 2022. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê thành phố Cần Thơ, toàn thành phố Cần Thơ có 10.286 doanh nghiệp, trong đó số doanh nghiệp điều tra toàn bộ là 8.680 doanh nghiệp, điều tra chọn mẫu là 1.606 doanh nghiệp, tất cả đã được phân quyền cho giám sát viên và điều tra viên tại các quận, huyện.

Về công tác triển khai điều tra, kiểm tra giám sát: Theo kế hoạch, ngày 15/4/2022,  các quận huyện trên địa bàn Thành phố Cần Thơ đã đồng loạt triển khai thực hiện đến doanh nghiệp các quy trình cung cấp thông tin trên trang điện tử của Điều tra Doanh nghiệp.

Từ ngày 15/4/2022 đến nay, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đã tập trung cho công tác kiểm ra, giám sát tại các doanh nghiệp, nhờ đó, toàn bộ các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố đã tiếp cận vào trang Web, tiến hành kê khai theo quy định. Tiến độ đến ngày 25/4/2022, đã có 120 doanh nghiệp điều tra mẫu (chiếm 7,50% doanh nghiệp mẫu) và 260 doanh nghiệp đếu tra toàn bộ (chiếm 3% doanh nghiệp điều tra toàn bộ) đang tiến hành công tác kê khai. Công tác tiến hành, giám sát vẫn tiếp tục được thực hiện nghiêm túc trên phạm vi toàn thành phố để đảm bảo đúng tiến độ và kết thúc theo kế hoạch đến hết ngày 30/04/2022./.

 
Thu Hiền (tổng hợp)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top