Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai áp dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố.

27/11/2023 - 11:33 AM
Chiều ngày 17/11/2023, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai áp dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố. Ông Hà Minh Hải - Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn TP Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía đại biểu Tổng cục Thống kê có: Ông Nguyễn Thanh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Ông Nguyễn Đình Khuyến - Vụ trưởng Vụ Phương pháp Chế độ và Quản lý chất lượng thống kê; Bà Đỗ Thị Ngọc - Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê; Bà Phạm Thị Quỳnh Lợi – Vụ trưởng Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.

Về phía Đại biểu Thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo UBND Thành phố; Đại diện Văn phòng Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; Đại diện Lãnh đạo: Các Sở, ban, ngành Thành phố, Văn phòng điều phối Nông thôn mới, Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố, Ngân hàng nhà nước - Chi nhánh Hà Nội, Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Đại diện Lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã; Lãnh đạo Cục và công chức Cục Thống kê thành phố Hà Nội.

 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải nhận định, sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội, công tác thống kê trên địa bàn đã đạt được những kết quả quan trọng như: Môi trường pháp lý, thể chế và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê dần được hoàn thiện; thông tin thống kê kinh tế - xã hội ngày càng được công bố, phổ biến kịp thời và đầy đủ hơn phục vụ Đảng và nhà nước, các cấp, các ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý, công bố và phổ biến thông tin thống kê đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của người dùng tin trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả trên, công tác thống kê trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế. Ý thức chấp hành pháp luật về thống kê của một số tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp còn thấp; nguồn nhân lực thống kê, nhất là đội ngũ làm công tác thống kê xã, phường thị trấn thường xuyên thay đổi, ít được bồi dưỡng về nghiệp vụ thống kê; việc kết nối, cung cấp, chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê còn một vài bất cập…

Nhằm mục đích thực hiện đầy đủ và đạt kết quả tốt các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm tổ chức triển khai của UBND Thành phố trong việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1271/QĐ-BKHĐT ngày 05/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 10/11/2022, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó, UBND Thành phố yêu cầu Cục Thống kê là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo của Thành phố có trách nhiệm tham mưu giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn Hà Nội. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải đánh giá cao Cục Thống kê đã tham mưu UBND Thành phố thực hiện tốt Kế hoạch 290/KH-UBND, trong đó đã tổ chức các hội nghị triển khai áp dụng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp tốt với ngành Thống kê và nghiêm túc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính và quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thanh Dương nhấn mạnh, tại thành phố Hà Nội, công tác Thống kê đã đạt được những kết quả quan trọng như: Môi trường pháp lý, thể chế và cơ chế điều phối các hoạt động thống kê dần được hoàn thiện; Thông tin thống kê kinh tế - xã hội ngày càng được công bố, phổ biến kịp thời và đầy đủ hơn phục vụ Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành; ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý, công bố và phổ biến thông tin thống kê đã đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của người dùng tin trong nước và quốc tế. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương cũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã cùng với Cục Thống kê tham mưu cho UBND Thành phố triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn để có thêm thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Tại Hội nghị, các đồng chí Vụ trưởng các Vụ nghiệp vụ của Tổng cục Thống kê và Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố đã giới thiệu, trình bày các nội dung: Triển khai áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Thống kê và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Phổ biến kiến thức Thống kê dành cho lãnh đạo và cán bộ quản lý; Hướng dẫn nội dung chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong thẩm định, đánh giá Nông thôn mới; Giới thiệu về hệ thống thông tin báo cáo thành phố Hà Nội.

Kết thúc Hội nghị, Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục Trưởng Cục Thống kê Thành phố gửi lời cám ơn đến Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, lãnh đạo UBND Thành phố đã quan tâm, tạo điều kiện; các Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã đã phối hợp, chia sẻ thông tin với Cục Thống kê TP. Hà Nội nhằm thực hiện kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê và phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố.

 
Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với Hội nghị này, trong tháng Mười một, Cục Thống kê tổ chức 7 hội nghị dành cho các quận, huyện và thị xã; mỗi hội nghị được thiết kế, tổ chức phù hợp với từng đối tượng, từng đơn vị; thành phần là cán bộ các phòng chuyên môn UBND; lãnh đạo UBND và cán bộ thống kê các xã, phường, thị trấn; công chức Chi cục Thống kê./.
 
Nguyễn Tiến Nam
Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, CTK Hà Nội

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top