Tạp chí Con số và Sự kiện - Hành trình 60 năm và những dấu ấn tự hào

14/06/2022 - 03:52 PM

Ngày 14 tháng 6 năm 2022 là mốc quan trọng đánh dấu hành trình tròn 60 năm xây dựng và phát triển của Tạp chí Con số và Sự kiện - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê. Hòa chung với niềm vui Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Tạp chí Con số và Sự kiện điểm lại những chặng đường đáng nhớ.

Giai đoạn 1962 - 1976

Ngày 14 tháng 6 năm 1962, Phủ Thủ tướng đã cấp Giấy phép xuất bản bản báo chí số 1458 Vg cho phép Tổng cục Thống kê xuất bản Tập san Thống kê – tiền thân của Tạp chí Con số và Sự kiện ngày nay. Với mục đích hướng dẫn công tác, nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ, phổ biến và trao đổi kinh nghiệm về công tác thống kê trong và ngoài nước, Tập san Thống kê ra đời ghi dấu bước đổi mới quan trọng của Ngành trong phổ biến thông tin thống kê tới độc giả trong và ngoài ngành, tạo diễn đàn cho người làm công tác thống kê và các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Trong thời gian đầu, Tập san Thống kê giao cho phòng Tuyên huấn (trực thuộc Văn phòng Tổng cục) phụ trách, do thiếu kinh nghiệm, thiếu nhân lực nên công tác tổ chức hoạt động của Tập san còn nhiều hạn chế, nội dung nghèo nàn chủ yếu tuyên truyền nhiệm vụ công tác của ngành, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đưa tin về hoạt động của ngành… Cuối năm 1965, Hội đồng Chính phủ ra quyết định thành lập Vụ Tổ chức – Giáo dục trên cơ sở hợp nhất  Phòng Tổ chức – cán bộ và Phòng Tuyên huấn, ngoài nhiệm vụ xuất bản Tập san, phòng Tuyên huấn còn có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, xuất bản sách nghiệp vụ cho Ngành.

Ngày 24 tháng 5 năm 1968, Tổng cục Thống kê đã ra chỉ thị số 460 TCTK/VP về việc tăng cường công tác Tập san Thống kê, yêu cầu cầu các đơn vị trong Ngành từ Trung ương tới địa phương phải nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với hoạt động của Tập san nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền của Ngành. Đây là cơ sở để Tập san xây dựng mạng lưới hệ thống cộng tác viên trên khắp cả nước nhằm nâng cao chất lượng nội dung.

Từ 1968 – 1976, vai trò của Tập san ngày càng được khẳng định. Ngày 26/3/1974 Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 62/TCTK – QĐ thành lập tòa soạn Tập san "Công tác Thống kê” trực thộc Tổng cục Thống kê”, từ đây Tập san đã trở thành đơn vị độc lập, theo đó lực lượng cán bộ được tăng cường cả về số lượng lẫn chất lượng. Tập san cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn từ các lãnh đạo Tổng cục, các đơn vị trong Ngành, đồng thời Tạp san cũng đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên hùng hậu từ các địa phương trên cả nước, nhờ đó hình thức, nội dung Tạp san đã được cải thiện rõ rệt. Tập san không chỉ bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, truyên truyền tích cực cho phương hướng nhiệm vụ của Ngành mà còn đáp ứng sát yêu cầu thực tiễn về thông tin thống kê kinh tế, xã hội… nên phạm vi phát hành, đối tượng bạn đọc mở rộng đáng kể. Đây cũng là thời kỳ ghi dấu những đóng góp tích cực của Tạp san Thống kê trong việc nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn cho cán bộ Thống kê, tạo cầu nối giữa cơ quan thống kê và người dùng tin.

Giai đoạn 1977 – 1994

Năm 1977, do yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền của ngành đồng thời xuất phát từ sự phát triển tất yếu của Tập san trong bối cảnh phát triển của nền báo chí nước nhà, Tổng cục Thống kê và Bộ Văn hóa Thông tin đã quyết định nâng cấp Tập san Thống kê thành Tạp chí Thống kê – cơ quan ngôn luận của Tổng cục Thống kê. Đây là bước ngoặt khẳng định sự trưởng thành của Tạp chí. Theo đó Tạp chí Thống kê được bổ sung thêm chức năng nghiên cứu lý luận, phương pháp luận khoa học thống kê. Đây là thời kỳ “nâng tầm” căn bản về hình thức, nội dung Tạp chí gồm các bài viết  phần lớn đi sâu nghiên cứu tổng kết cả lý luận lẫn thực tiễn công tác của Ngành; xem xét nghiên cứu các vấn đề của Ngành trong mối quan hệ tương tác với các vấn đề kinh tế - xã hội… góp phần làm sáng tỏ các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và nhà nước và của Ngành về công tác hạch toán  và thống kê, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất, kiến nghị có giá trị nâng cao hơn nữa hiệu quả, hiệu lực công tác thống kê.

Với những nỗ lực phấn đấu trên con đường xây dựng và trưởng thành của mình và những đóng góp vào quá trình lớn mạnh của Ngành Thống kê, năm 1982, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Tạp chí Thống kê đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba.

Giai đoạn 1987 -1994, trong bối cảnh cả nước bước vào thời kỳ Đổi mới, Tạp chí phải 2 lần thay đổi tổ chức: Năm 1987 – 1990: Sáp nhật vào Nhà Xuất bản Thống kê; năm 1990 – 1994: Sáp nhập vào Văn phòng Tổng cục. Thời kỳ này ghi nhận rất nhiều khó khăn về kinh phí, về tổ chức hoạt động,.. điều đó khiến Tạp chí giảm sút cả về chất lượng, số lượng phát hành và đối tượng bạn đọc. Song đây cũng chính là động lực để Tạp chí có những quyết định đổi mới mang tính cách mạng trong giai đoạn tiếp theo.

Giai đoạn từ năm 1994 đến nay

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước nói chung và đổi mới hoạt động báo chí nói riêng, ngày 17/9/1994, Bộ Văn hóa Thông tin đã cấp giấy phép hoạt động báo chí  số 2635 cho phép Tổng cục Thống kê xuất bản Tạp chí Con số và Sự kiện. Căn cứ Giấy phép trên, ngày 1/10/1994, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành quyết định số 129/QĐ- TCCB đổi tên Tạp chí Thống kê thành Tạp chí Con số và Sự kiện kể từ ngày 15/10/1994;

Từ đây, tôn chỉ, mục đích, chức năng nhiệm vụ của Tạp chí được mở rộng và nâng cao hơn, ngoài việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn công tác của Ngành, Tạp chí còn dành nhiều trang để đưa tin, bình luận các vấn đề kinh tế, xã hội trong và ngoài nước, hướng tới đối tượng người dùng tin cả trong và ngoài ngành.

Ngày 20/9/1995, Tổng cục Thống kê ban hành quyết định số 272/QĐ – TCTK về việc chuyển Tạp chí Con số và Sự kiện thành đơn vị sự nghiệp có thu (có hiệu lực từ 01/10/1995). Quyết định này là cơ sở để Tạp chí nâng cao chất lượng và mở các hoạt động kinh tế báo chí. Khó khăn và thuận lợi đan xen, song tập thể Tạp chí đã nỗ lực tìm ra hướng đi mới nhằm nâng cao chất lượng nội dung bài viết, đổi mới cách thức khai thác đề tài, nhờ đó hình thức Tạp chí cũng được cải tiến đáng kể, cách thức trình bày, in ấn phù hợp phong cách báo chí hiện đại, phù hợp với thị hiếu bạn đọc.

Bên cạnh việc xuất bản các số tạp chí theo kỳ qui định, Tạp chí đã tổ chức biên soạn, xuất bản rất nhiều đầu sách giá trị về bức tranh kinh tế - xã hội đất nước qua nhiều thời kỳ, giai đoạn thông qua các số liệu thống kê và nhiều cuốn sách phục vụ chuyên ngành…các ấn phẩm được phát hành rộng rãi tới nhiều cơ quan, bộ, sở ban ngành trên cả nước.

Tạp chí Con số và Sự kiện - Hành trình 60 năm và những dấu ấn tự hào 1

Tiếp theo, ngày 7/5/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký Quyết định số 268/QĐ-TCTK phê duyệt đề án "Đổi mới hoạt động Tạp chí Con số và Sự kiện giai đoạn 2010 - 2015”, theo đó Tạp chí đi vào hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức, hoạt động tòa soạn dần đưa vào nề nếp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Đặc biệt với sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng cục, các phương tiện tác nghiệp cho đơn vị được bổ sung, nâng cấp đáng kể. Đội ngũ phóng viên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn… Nhờ đó chất lượng bài viết, hình ảnh được đánh giá cao, số lượng phát hành của Tạp chí đã tăng lên nhanh chóng, Tạp chí trở thành người bạn tin cậy của nhiều nhà nghiên cứu phê bình, các nhà hoạch định chính sách và nhiều đối tượng dùng tin khác.

Tháng 1/2012, Tạp chí Con số và Sự kiện chính thức ra mắt bạn đọc với măng séc mới, khổ in mở rộng hơn, số trang tăng đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng lớn trong xã hội.

Có thể nói, giai đoạn 2010 – 2018, mặc dù chỉ phát hành 1 kỳ/tháng song có thể nhận thấy sự cải tiến không ngừng về nội dung, hình thức Tạp chí. Với nhiều chuyên mục mới, các lĩnh vực chuyên ngành Thống kê, kinh tế - xã hội được thông tin kịp thời, đầy đủ hơn, chuyên sâu hơn giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện sâu sắc về các vấn đề kinh tế - xã hội thông qua các con số thống kê chính thống và những phân tích của các nhà nghiên cứu uy tín. Đồng thời với nhiều tin, bài viết chất lượng của các phóng viên dày dạn kinh nghiệm cũng mang đến cho Tạp chí phong cách của báo chí hiện đại…Với những nỗ lực đổi mới trong cải tiến nội dung tạp chí hướng tới mọi đối tượng dùng tin trong xã hội, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, quản lý, hoạch định chính sách… Tạp chí Con số và Sự kiện đã góp phần nhất định vào việc phổ biến thông tin thống kê, góp phần nâng cao vị thế Ngành Thống kê trong xã hội.

Từ năm 2019 đến nay, trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, trong điều kiện Ngành Thống kê không ngừng lớn mạnh và nhu cầu thông tin trong xã hội đòi hỏi ngày càng nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đầy đủ hơn, toàn diện hơn, tháng 1 năm 2019, Tạp chí Con số và Sự kiện đã thực hiện một bước tiến xa khi quyết định nâng kỳ phát hành Tạp chí in lên 2 kỳ/tháng, số trang in cũng được tăng lên nhằm đưa thông tin đầy đủ hơn, sâu rộng hơn, kịp thời hơn tới người dùng tin.

Được sự quan tâm chỉ đạo, động viên kịp thời của Lãnh đạo Tổng cục, với sự chung sức đồng lòng quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, phóng viên Tạp chí, tháng 9 năm 2019, Tạp chí điện tử Con số và Sự kiện chính thức ra mắt đã khẳng định quyết tâm bắt kịp cách mạng công nghệ 4.0, theo kịp tốc độ phát triển của báo chí hiện đại và để thực hiện vai trò cơ quan ngôn luận của Ngành một cách chuyên nghiệp hơn của tập thể phóng viên, biên tập viên Tạp chí Con số và Sự kiện. Trang điện tử ngoài việc đăng tải toàn bộ nội dung các số tạp chí in còn thường xuyên cập nhật các tin “nóng” về hoạt động của ngành, các hoạt động chính trị xã hội, các vấn đề mang tính thời sự được dư luận quan tâm… Bên cạnh đó, trang còn mở nhiều cửa sổ, chuyên mục tuyên truyền cho các hoạt động của Ngành, các cửa sổ đăng video, ảnh tư liệu về hoạt động của Ngành khá thuận lợi cho công tác tra cứu thông tin.

Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, hiện Tạp chí điện tử Con số và Sự kiện đã trở thành địa chỉ tin cậy của người dùng tin, các nhà nghiên cứu, quản lý, với số lượng truy cập tăng lên nhanh chóng.

Cũng trong giai đoạn này, ngoài việc xuất bản Tạp chí in đảm bảo tôn chỉ mục đích hoạt động, Tạp chí Con số và Sự kiện còn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền cho các hoạt động công tác của Ngành, đưa hình ảnh Ngành Thống kê gần hơn tới công chúng. Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí, các bộ ngành liên quan tổ chức thành công nhiều chiến dịch tuyên truyền cho các cuộc điều tra, Tổng điều tra: Tổng điều tra dân số năm 2009, 2019; Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và Thủy sản năm 2011, 2021; Tổng điều tra cơ sở kinh tế HCSN năm 2012, 2017, Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Tuyên truyền Luật Thống kê sửa đổi năm 2015, 2021 và nhiều hoạt động khác…

Với những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những đóng góp vào sự lớn mạnh của Ngành Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện đã vinh dự được Nhà nước, Bộ, Ngành trao tặng những phần thưởng cao quí: Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1982, năm 2014); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bằng khen của Tổng cục trưởng TCTK  và nhiều các danh hiệu thi đua khác.

Đã tròn 60 năm kể từ ngày Tập san Thống kê ra đời, một chặng đường không hẳn là dài nhưng đã ghi đủ những dấu ấn, những thăng trầm của Tạp chí, quan trọng hơn là chặng đường đó đã được xây nên từ những trái tim tâm huyết, những bước chân quyết tâm vượt khó và ý chí vươn lên không ngừng của những thế hệ lãnh đạo, viên chức Tạp chí, đó cũng là động lực, là sức mạnh, là niềm tin để Tạp chí Con số và Sự kiện tiếp tục vững bước trên hành trình hội nhập và phát triển./.

Tạp chí Con số và Sự kiện

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top