Vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

13/06/2019 - 09:30 AM
Theo phương án, công tác thu thập thông tin Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (TĐT 2019) bắt đầu từ 7 giờ 00 ngày 1 tháng 4 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 4 năm 2019. Dự kiến sẽ có khoảng 100 nghìn điều tra viên (ĐTV) và 16 nghìn tổ trưởng điều tra (TT) được huy động tham gia thu thập thông tin tại địa bàn. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp xúc với hộ dân cư, do vậy họ có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành công của cuộc Tổng điều tra. Nhiệm vụ cụ thể của ĐTV, Tổ trưởng điều tra trong từng giai đoạn như sau:
 
Đối với điều tra viên
 
ĐTV là người trực tiếp đến từng hộ dân cư, gặp chủ hộ và các đối tượng điều tra để phỏng vấn trực tiếp và ghi thông tin vào phiếu điều tra. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, trong mỗi giai đoạn, ĐTV cần thực hiện các công việc sau:
 
Giai đoạn trước điều tra
 
 • ĐTV tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn nghiệp vụ, đảm bảo hiểu rõ nội dung phiếu điều tra, các quy định về nghiệp vụ và trách nhiệm của bản thân khi đi điều tra thu thập thông tin.
 
 • ĐTV lưu ý nhận đầy đủ các tài liệu, phương tiện điều tra cần thiết từ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp xã để sử dụng trong quá trình thực hiện TĐT.
 
 • Trước khi đi điều tra, ĐTV kiểm tra danh sách các hộ trong địa bàn điều tra (ĐBĐT) mình được phân công thu thập thông tin; đi rà soát quanh địa bàn để có cái nhìn tổng quan về địa bàn và xây dựng kế hoạch điều tra phù hợp. Nếu có thể, ĐTV nên liên hệ với các hộ để hẹn ngày phỏng vấn thích hợp, đặc biệt lưu ý liên hệ với các hộ kinh doanh, hộ đi vắng cả ngày để hẹn trước, đảm bảo chủ động được công việc mình được phân công.
 
 • Đối với những điều tra viên sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để thu thập thông tin, ĐTV cần cài đặt chương trình phần mềm điều tra trên thiết bị và đảm bảo chương trình được cài đặt là chương trình mới nhất, các dữ liệu về bảng kê địa bàn điều tra mình được phân công đã được cập nhật tính đến trước thời điểm điều tra.
 
 • Để đảm bảo hạn chế những vấn đề phát sinh trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn, ĐTV nên dành thời gian dựng thử chương trình để làm quen, hiểu rõ các quy định và cách thức hoạt động của chương trình, đảm bảo sử dụng thành thạo chương trình trước khi chính thức đi điều tra thu thập thông tin.
 
Trong thời gian đi điều tra tại địa bàn
 
 • Trước khi xuống địa bàn, ĐTV cần chú ý ăn mặc gọn gàng, đeo thẻ Điều tra viên và kiểm tra các tài liệu, phương tiện điều tra mang theo đã đầy đủ chưa, tránh bỏ quên tài liệu hoặc phương tiện sử dụng trong khi điều tra.
 
 • Trong thời gian tiếp xúc với hộ, ĐTV cần tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT trong nhân dân và khi tiếp xúc với hộ.
 
 • Hợp tác với các ĐTV khác, thực hiện sự chỉ đạo của tổ trưởng điều tra và giám sát viên (GSV) các cấp; chấp hành nghiêm chỉnh sự điều hành và ý kiến đóng góp của tổ trưởng và GSV các cấp; có tinh thần tương trợ, giúp đỡ các ĐTV khác về nghiệp vụ cũng như công việc chung.
 
 • Thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp, tức ĐTV phải đến hộ và gặp chủ hộ hoặc người am hiểu thông tin về các thành viên hộ để phỏng vấn.
 
 • Phỏng vấn đầy đủ các hộ thuộc ĐBĐT đã được giao phụ trách: Việc phỏng vấn ghi thông tin vào phiếu phải tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót Đối tượng điều tra (ĐTĐT), cũng như không ghi thừa hay bỏ sót các câu hỏi trên phiếu điều tra. Lưu ý đảm bảo thực hiện đúng quy trình phỏng vấn để thu thập thông tin một cách đầy đủ và chính xác, đồng thời cần kiểm soát tốc độ phỏng vấn nhằm đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng quy định.
 
 • Cuối mỗi ngày điều tra, ĐTV kiểm tra lại tất cả các phiếu đã điều tra được trong ngày, kiểm tra lại các thông tin ghi trong phiếu bảo đảm đầy đủ, chính xác và hợp lý; lập kế hoạch trở lại hộ để xác minh thêm thông tin và hoàn thiện các phiếu chưa hoàn thành hoặc còn lỗi.
 
 • Giữ gìn và bảo quản phiếu điều tra và các tài liệu điều tra sạch sẽ, an toàn. Không được tiết lộ các thông tin đã điền trên phiếu điều tra cho người khác.
 
 • Riêng đối với phiếu điện tử CAPI, để đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu, ĐTV lưu ý thực hiện đồng bộ (gửi) dữ liệu điều tra về máy chủ thường xuyên, ít nhất 01 lần/ngày vào cuối mỗi ngày.
 
Khi kết thúc điều tra
 
ĐTV cần rà soát lại Bảng kê hộ nhằm phát hiện những hộ hoặc nhân khẩu thuộc ĐTĐT nhưng chưa được điều tra ghi phiếu. Nếu có, phải tiến hành điều tra để hoàn thiện điều tra toàn bộ ĐBĐT.
 
Đối với phiếu điện tử: Điều tra viên cần kiểm tra để đảm bảo các dữ liệu đã được đồng bộ về máy chủ; lưu giữ phiếu hỏi và chương trình trên thiết bị di động theo đúng quy định để phòng các sự cố có thể xảy ra trong quá trình xử lý dữ liệu.

 
Vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019
 
Đối với Tổ trưởng
 
Trong cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổ trưởng điều tra (TT) là người được tuyển chọn để thực hiện nhiệm vụ giám sát công việc các ĐTV do mình quản lý. TT có vai trò đặc biệt quan trọng, ngoài việc giám sát, TT còn làm nhiệm vụ cầu nối giữa ĐTV và BCĐ cấp xã trong việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn của ĐTV phát sinh trong quá trình điều tra. Trong từng giai đoạn của TĐT, TT có những nhiệm vụ cụ thể sau:
 
Giai đoạn trước điều tra
 
 • TT phải tham dự đầy đủ, nghiêm túc các buổi tập huấn nghiệp vụ; chú ý nghe giảng, nghiên cứu kỹ tài liệu, tích cực tham gia các phiên thảo luận, nắm bắt đầy đủ các vấn đề nghiệp vụ và phương pháp điều tra.
 
 • TT phải nhận đầy đủ các tài liệu, phương tiện điều tra cần thiết từ Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp xã để sử dụng trong quá trình thực hiện TĐT 2019; kiểm tra việc chuẩn bị của ĐTV trước khi thực hiện điều tra thực địa.
 
Trong giai đoạn điều tra
 
 •  Tổ trưởng phối hợp với ĐTV tuyên truyền, giới thiệu mục đích, ý nghĩa của cuộc TĐT 2019 trong nhân dân; hỗ trợ ĐTV tiếp cận hộ.
 
 •  Nhắc nhở ĐTV thực hiện đúng phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp hộ dân cư; tuân thủ đúng những quy định về nghiệp vụ và quy trình phỏng vấn, bảo đảm không điều tra trùng hoặc bỏ sót ĐTĐT, cũng như không ghi thừa hay bỏ sót các câu hỏi trên phiếu điều tra trong quá trình điều tra; đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng quy định. TT cần tập trung giúp các ĐTV năng lực yếu, gặp khó khăn trong quá trình phỏng vấn ghi phiếu.
 
 • Giám sát chặt chẽ công việc của ĐTV. Đặc biệt, TT cần giám sát việc ĐTV có đến gặp hộ để phỏng vấn trực tiếp hay không. Trong trường hợp phát hiện ĐTV không đến hộ hoặc đến hộ phỏng vấn qua loa, TT cần yêu cầu ĐTV đến hộ để phỏng vấn lại.
 
- Thông báo tới ĐTV các lỗi trong phiếu điều tra do BCĐ cấp xã thông báo để ĐTV kiểm tra, xác minh lại và hoàn thiện phiếu điều tra ngay trong quá trình điều tra thu thập thông tin; Phối hợp với ĐTV giải quyết kịp thời các công việc phát sinh tại địa bàn như: Hộ từ chối trả lời phỏng vấn; hộ đi vắng trong quá trình điều tra; mất hoặc hỏng tài liệu, phương tiện điều tra, thiên tai, thảm họa hoặc điều kiện bất thường để không làm ảnh hưởng đến công tác điều tra.
- Nhắc nhở ĐTV và bản thân giữ kín các thông tin ghi trên phiếu điều tra.
 
- Đặc biệt đối với phiếu điện tử: TT nhắc ĐTV thực hiện đồng bộ (gửi) dữ liệu điều tra về máy chủ thường xuyên trong quá trình điều tra ít nhất 01 lần/ngày vào cuối mỗi ngày.
 
 • Phối hợp với BCĐ cấp xã để giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn như: Hộ từ chối trả lời phỏng vấn; hộ đi vắng  trong quá trình điều tra; mất hoặc hỏng tài liệu, phương  tiện điều tra, thiên tai, thảm họa hoặc điều kiện bất thường thông báo với BCĐ cấp  xã  các trường  hợp ĐTV không đủ khả năng hoàn thành công việc để kịp thời thay thế ĐTV dự phòng nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ của TĐT.
 
Khi kết thúc điều tra
 
 • TT rà soát lại bảng kê hộ nhằm phát hiện những hộ hoặc nhân khẩu thuộc ĐTĐT đã phân công cho các ĐTV mình phụ trách nhưng chưa được điều tra ghi phiếu. Nếu có, yêu cầu ĐTV điều tra bổ sung để hoàn thiện.
 
 • Phối hợp với ĐTV để bàn giao phiếu, tài liệu điều tra cho BCĐ cấp xã ngay khi hoàn thành kiểm tra, nghiệm thu phiếu, đảm bảo tiến độ theo quy định./.
 
Nguyễn Thị Thanh Mai
Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động - TCTK

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top