Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

12/09/2020 - 05:42 PM
Ngày 12/9/2020, đoàn công tác của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn đầu đã đến làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Đinh Bá Toản, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tuy nhiên ngay từ đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như cả nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid – 19, khiến cho công tác thu thập thông tin thống kê trở nên khó khăn hơn, do vậy đòi hỏi công chức và người lao động Cục Thống kê tỉnh Yên Bái hết sức nỗ lực, quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức mới thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tổng cục thống kê và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
 
Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái

Sau khi rà soát các nội dung công việc từ đầu năm đến nay, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% số đầu công việc (các cuộc điều tra thường xuyên, đột xuất, các báo cáo thống kê định kỳ, đột xuất...), bảo đảm đúng phương án, tiến độ thời gian và chất lượng không ngừng được nâng lên. Kết quả chấm điểm thi đua 6 tháng đầu năm, đơn vị đạt 98,4% kế hoạch, xếp thứ 4 vùng và 23 cả nước.

Cục đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các hoạt động thống kê, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động thống kê, phục vụ kịp thời yêu cầu ngày càng cao của lãnh đạo Đảng, Chính quyền các cấp. Công tác quản lý tài chính thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước và Tổng cục Thống kê, công khai tài chính các nguồn kinh phí được giao theo quy định hiện hành, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ tài chính, tiết kiệm, hiệu quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật, trụ sở, trang thiết bị và điều kiện làm việc của đơn vị được quan tâm đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên, bào đảm môi trường làm việc thuận lợi, xanh, sạch, đẹp. Năm 2020, Cục Thống kê tỉnh Yên Bái được giao dự toán cải tạo, mở rộng trụ sở Cục, hiện nay đã giải ngân đạt 96% vốn được cấp.

Cục Thống kê tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2020, yêu cầu các đơn vị tổ chức lấy ý kiến rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 và giai đoạn 2021 - 2026 (rà soát năm 2020) đảm bảo đúng những yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc theo hướng dẫn của Tổng cục. 

Công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, năng lực quản lý cho công chức luôn được Ban lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Yên Bái quan tâm. Đặc biệt là số công chức nằm trong quy hoạch và các công chức trẻ có năng lực để bồi dưỡng, bổ sung vào quy hoạch cán bộ hàng năm, đảm bảo có đủ số cán bộ kế cận sau này.

Năm 2020, Cục Thống kê Yên Bái thực hiện tốt các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái giao, như: cập nhật số liệu 5 năm (2016-2020), 10 năm (2011-2020) phục vụ tiểu ban văn kiện Đại hội tỉnh Đảng bộ; Biên soạn và xuất bản tờ gấp số liệu kinh tế-xã hội 6 tháng và năm phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh; Phối hợp tốt với các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, tổng hợp, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành phát kiển KT-XH tỉnh theo tháng, quý, năm; giúp đỡ xã Đại Sơn (huyện Văn Yên) là xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một số cơ sở vật chất cho trường mầm non, trường Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở của xã.  

Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê cũng đã nghe các kiến nghị từ công chức của Cục Thống kê: Về công tác nghiệp vụ thống kê, kiến nghị Tổng cục nghiên cứu các phương án điều tra mẫu thống kê, nghiên cứu chọn mẫu sao cho suy rộng kết quả đến cấp huyện, để phục vụ cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tiếp tục cải tiến xây dựng các phần mềm thu thập thông tin và tổng hợp kết quả điều tra; xem xét điều chỉnh thời gian báo cáo của một số lĩnh vực để phù hợp với thực tế các địa phương. Về công tác tài chính, kiến nghị Tổng cục xem xét, mở rộng phạm vi các nội dung chi khác của nguồn kinh phí điều tra thường xuyên; điều chỉnh định mức chi của một số cuộc điều tra ở địa phương đặc thù và các kiến nghị liên quan đến công tác tổ chức và thi đua khen thưởng.
 
Tổng cục trưởng TCTK làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 1
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương trả lời một số kiến nghị của Cục liên quan đến công tác thống kê: Đối với điều tra mẫu suy rộng đến cấp huyện, đây là đề xuất của rất nhiều địa phương, việc tiến hành điều tra mẫu phục vụ suy rộng là khó khả thi, do vậy cần tăng cường khai thác từ hồ sơ hành chính, xây dựng kết nối chia sẻ thông tin, xây dựng nền tảng số; bên cạnh đó có thể sử dụng một số chỉ tiêu để suy rộng đến cấp huyện như: Năng suất, sản lượng…Ngoài ra, để có thông tin đảm bảo chất lượng thì cần tăng cường kết nối với các sở, ban ngành để có được thông tin vừa đảm bảo tính chính xác, vừa có thể so sánh, đối chiếu và tăng tính giải trình. Đối với việc nghiên cứu xây dựng phần mềm kịp thời, TCTK đang cố gắng xây dựng nền tảng CNTT tốt nhất, hướng tới xây dựng kho dữ liệu đầu vào và hạ tầng CNTT (cả phần cứng và phần mềm). TCTK đang đẩy mạnh thể chế hoá công tác nghiệp vụ đối với các văn bản, cùng với đó điều chỉnh thời gian báo cáo cho phù hợp. Hiện nay, TCTK đang triển khai sắp xếp lại hệ thống báo cáo theo chức năng nhiệm vụ mới, trong đó tập trung vào biểu báo cáo cốt lõi, thông tin đầu vào…

Ngoài ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng làm rõ thêm những kiến nghị, đề xuất của đơn vị liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và tài chính.

Sau buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Yên Bái, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tiếp tục  chuyến công tác cùng đoàn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu với các sự kiện tổ chức tại tỉnh Sơn La./.
 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top