Hội thảo Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư

17/08/2023 - 04:03 PM
Sáng ngày 17/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK, đại diện Bộ KH&ĐT.

Theo Quyết định số 2394/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2022 về việc ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ KH&ĐT, TCTK được Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao chủ trì xây dựng Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&ĐT.

Thực hiện nhiệm vụ, TCTK đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi các cơ quan liên quan để xin ý kiến. Dự thảo Thông tư bố cục gồm 5 điều và 02 phụ lục kèm theo. Nội dung Thông tư quy định danh mục và nội dung của hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&ĐT. Trong đó, Phụ lục I quy định danh mục chỉ tiêu thống kê ngành KH&ĐT gồm 53 chỉ tiêu chia làm 7 nhóm, gồm: Đầu tư công; Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam và đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài; Quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi, viện trợ; Quản lý đấu thầu; Quản lý các khu kinh tế; Phát triển doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh; Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác. So với danh mục chỉ tiêu ngành Kế hoạch, Đầu tư quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT, danh mục chỉ tiêu này giữ nguyên tên của 28 chỉ tiêu, sửa tên của 14 chỉ tiêu, bổ sung 11 chỉ tiêu và bỏ 15 chỉ tiêu.

Phụ lục II quy định nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KHĐT, nội dung của mỗi chỉ tiêu gồm: Khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu; đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Nhằm hoàn thiện dự thảo Thông tư, qua Hội thảo, Tổ công tác xin ý kiến các đơn vị liên quan về tên các nhóm chỉ tiêu, gộp chỉ tiêu, bổ sung chỉ tiêu, bỏ chỉ tiêu, sửa tên chỉ tiêu, sửa khái niệm, sửa phân tổ, sửa kỳ công bố và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm rà soát nội dung của từng chỉ tiêu theo dự kiến phân công và gửi về TCTK trước ngày 31/8/2023. TCTK sẽ hoàn thiện dự thảo Thông tư và thẩm định; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ KH&ĐT ký ban hành Thông tư./.  

 
Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top