Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch của triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

08/01/2024 - 10:13 AM
Nhằm triển khai có hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1194/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quyết định ban hành kế hoạch của triển khai chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Kế hoạch và đầu tư nhằm tạo sự chủ động, giúp các cơ quan báo chí của Bộ tối ưu hóa mô hình hoạt động, tạo nguồn thu mới; bắt kịp xu hướng báo chí, truyền thông mới hiện nay và góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số báo chí của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 
Ảnh minh họa

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 70% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số; 50% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; Khuyến khích cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; 100% lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số báo chí; Các cơ quan báo chí thực hiện các giải pháp phù hợp để tối ưu hóa nguồn thu, tạo được nguồn thu mới và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên đối với báo chí điện tử; Các cơ quan báo chí triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số quốc gia cho báo chí phù hợp với quy định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền...

Đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số (ưu tiên các nền tảng số trong nước); 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động; 100% cơ quan báo chí hoạt động, vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số; Các cơ quan báo chí thực hiện các giải pháp phù hợp để tối ưu hóa nguồn thu, tạo được nguồn thu mới...

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền

Nâng cao nhận thức cho cán bộ tham mưu, quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí về vai trò quan trọng và sự cấp thiết phải đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số báo chí đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong quá trình chuyển đổi số báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

Rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về báo chí và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm thúc đẩy, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.

Phát triển các sản phẩm báo chí số

Thiết kế, sáng tạo các mô hình sản phẩm thông tin mới trên các nền tảng khác nhau để tăng độ tương tác với độc giả, phân phối nội dung thông tin nhanh hơn, rộng hơn và chính xác đảm bảo theo tôn chỉ, mục đích và đáp ứng nhu cầu độc giả.

Phát triển sản phẩm báo chí số chất lượng cao, đổi mới hiệu quả trải nghiệm của độc giả; xây dựng các gói sản phẩm và dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng độc giả.

Ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong việc tự động hóa để thúc đẩy quá trình sản xuất nội dung.

Phát triển nền tảng số

Hưởng ứng, tham gia các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển nền tảng số cho các cơ quan báo chí theo quy định.

Khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu, xây dựng, phát triển nền tảng số riêng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và công tác quản lý, điều hành.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng hoặc cử các cán bộ tham mưu, quản lý thông tin, truyền thông; lãnh đạo, viên chức, người lao động trong các cơ quan báo chí tham gia các khóa học về: kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số báo chí; kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng; thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ đổi mới sản xuất và các nội dung có liên quan.

 
PV

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top