Các địa phương tổ chức tập huấn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

28/10/2023 - 09:52 AM
Thực hiện Quyết định 05/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai các lớp tập huấn về Hệ thống chỉ tiêu và biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Nam Định. Chiều 26-10, Cục Thống kê tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được giới thiệu về Luật Thống kê 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; Quyết định số 1784/QĐ-UBND ngày 12-9-2023 của UBND Tỉnh ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; các văn bản hướng dẫn của Cục Thống kê Tỉnh. 

Theo Quyết định số 1784/QĐ-UBND, hệ thống biểu mẫu báo cáo được phân công cho 3 cấp với 78 biểu áp dụng cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 37 biểu mẫu áp dụng cho các phòng, ban cấp huyện và 17 biểu mẫu áp dụng cho UBND cấp xã. Biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập thông tin được áp dụng đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Ban Tổ chức huyện ủy, thành ủy, UBND cấp huyện, các đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố và các đơn vị của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, thành phố; UBND cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg ngày 24-2-2023 của Thủ tướng Chính phủ. Số liệu báo cáo tổng hợp trong hệ thống biểu mẫu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của các sở, ngành, phòng, ban và UBND cấp huyện, cấp xã về lĩnh vực chuyên môn được giao. Kỳ báo cáo thống kê được quy định theo các mốc thời gian: Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và đột xuất...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài nhấn mạnh, Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những căn cứ pháp lý quan trọng, đầy đủ để các cấp, các ngành tổ chức thu thập thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 05/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của ngành Thống kê. UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, đồng thời kiểm tra, tổng hợp báo cáo thống kê cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban và UBND cấp xã triển khai thực hiện; quan tâm bố trí ngân sách địa phương để thu thập thông tin phục vụ yêu cầu quản lý của UBND các cấp. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thống kê Nhà nước; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện thu thập thông tin thống kê theo đúng nội dung các biểu mẫu được phân công. Tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin thống kê. Tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hiểu hết ý nghĩa và tầm quan trọng của số liệu thống kê, từ đó phục vụ tốt công tác thu thập thông tin thống kê.

Đà Nẵng: Ngày 04-05/10/2023, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai Danh mục chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê cho các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, phường xã trên địa bàn. Hội nghị do đồng chí Trần Văn Vũ - Cục trưởng chủ trì, với sự tham gia của gần 340 đại biểu đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách báo cáo thống kê của các cơ quan, đơn vị.

Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là một trong những nguồn thông tin quan trọng của Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành; đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp ở địa phương; đồng thời phục vụ nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân khác.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị được sẽ chính thức áp dụng hệ thống biểu mẫu đã được ban hành kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-UBND để thực hiện báo cáo thống kê ngày trong quý IV năm 2023.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Cục trưởng nhấn mạnh: Số liệu thống kê là nguồn số liệu, thông tin rất quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo, điều hành, giúp cho cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời để đánh giá chính xác, khách quan thực trạng phát triển của mỗi ngành, lĩnh vực. Để thực hiện chính xác, kịp thời, đảm bảo số liệu cung cấp đầy đủ, đồng chí Cục trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị phải giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách thực hiện báo cáo; tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê, Chi cục Thống kê để giải quyết khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện./.
 
PV
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top