Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng

06/03/2024 - 09:03 PM
Sáng ngày 06/3/2024, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn đầu Đoàn công tác Tổng cục Thống kê (TCTK) gồm đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục có buổi làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo các Phòng thuộc cơ quan CTK và trực tuyến với lãnh đạo các Chi cục Thống kê cấp huyện trên địa bàn Tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn được nghe những vướng mắc, khó khăn, ý kiến đề xuất của lãnh đạo, công chức CTK tỉnh Lâm Đồng đối với công tác chuyên môn, công tác điều hành và công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cục cũng như giữa các Phòng của CTK với các Vụ chuyên môn thuộc Tổng cục trong quá trình thu thập thông tin tại địa phương để TCTK kịp thời nắm bắt, trao đổi và tháo gỡ những khó khăn hiện tại.
 
 6
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương mong muốn được nghe những vướng mắc, khó khăn, ý kiến đề xuất
của lãnh đạo, công chức CTK tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt một số nét về kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2023 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng với Đoàn công tác TCTK, ông Nguyễn Công Thạnh, Quyền Cục trưởng cho biết, CTK tỉnh Lâm Đồng hiện có 6 Chi cục Thống kê cấp huyện và Văn phòng cơ quan CTK. Từ năm 2021, CTK Tỉnh triển khai thực hiện mô hình sát nhập cấp huyện, giảm từ 12 Chi cục thống kê cấp huyện xuống còn 6 Chi cục Thống kê khu vực. Với mô hình này mỗi Chi cục Thống kê có trụ sở chính và văn phòng trực thuộc đặt tại các huyện. Tại văn phòng CTK, CTK Tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai quy chế phối hợp giữa các phòng trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Tổng cục đã được TCTK ban hành, với những nội dung phối hợp chi tiết, cụ thể, nhờ đó, các Phòng luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mặc dù vậy, mô hình hoạt động hiện tại của CTK Tỉnh Lâm Đồng cũng bộc lộ những bất cập, song với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất của lãnh đạo, công chức và người lao động, trong năm 2023, CTK Tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tích tốt. Về thi đua, năm 2023, CTK tỉnh Lâm Đồng xếp thứ 7 toàn quốc, đang được đề nghị xếp thứ nhất vùng Tây Nguyên và tặng cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 
 7
Quyền Cục trưởng Nguyễn Công Thạnh tóm tắt một số nét về kết quả thực hiện kế hoạch công tác năm 2023
và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
 
Năm 2024, CTK tỉnh Lâm Đồng căn cứ kế hoạch công tác của TCTK để cụ thể hóa những nhiệm vụ chính của ngành thống kê địa phương. Trong đó tập trung tổ chức triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ của Ngành, đặc biệt là thực hiện thành công Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, Thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát nghiệm theo hình thức trực tiếp và gián tiếp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Tăng cường công bố và phổ biến thông tin thống kê kinh tế - xã hội định kỳ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng bằng nhiều hình thức đa dạng; chủ động kết nối, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính từ các sở, gành ở địa phương...

CTK Tỉnh đồng thời sẽ hoàn thiện việc dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024, phục vụ tốt các cấp, các ngành, các địa phương; tăng cường công tác phân tích tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm ở cấp tỉnh và cấp huyện, đáp ứng tốt yêu cầu của địa phương, các cấp, các ngành. Về công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng, năm 2024, CTK tỉnh Lâm Đồng sẽ chú trọng công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; đào tạo bồi dưỡng; thi đua khen thưởng. Bên cạnh đó, ngành Thống kê tỉnh Lâm Đồng sẽ tập trung triển khai công tác quản lý tài chính và đầu tư xây dựng; phương pháp chế độ thống kê, thực hiện các đề án lớn của Ngành; công tác pháp chế, tuyên truyền và thanh tra thống kê.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo các Chi cục Thống kê cấp huyện thuộc CTK tỉnh Lâm Đồng tham dự buổi làm việc
với Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tại các điểm cầu trực tuyến

Đoàn công tác TCTK đánh giá cao những kết quả đạt được của CTK tỉnh Lâm Đồng trong năm 2023 và dành thời gian lắng nghe những vướng mắc, khó khăn, ý kiến đề xuất, kiến nghị thẳng thắn của Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là Lãnh đạo các Chi cục Thống kê, Phòng Thống kê về các vấn đề: Nghiệp vụ chuyên môn, báo cáo thống kê, tuyển chọn điều tra viên thực hiện các cuộc điều tra, tổ chức triển khai thu thập thông tin và tính toán một số chỉ tiêu thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Tỉnh; kiện toàn Lãnh đạo CTK Tỉnh, thi tuyển và thi chuyển ngạch cán bộ, công chức...

Giải đáp những vướng mắc, đề xuất kiến nghị về các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ thuộc TCTK Nguyễn Văn Tuyên cho biết, hiện TCTK đang quyết liệt triển khai thực hiện Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Đề án vị trí việc làm trong toàn Ngành. Về hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ toàn ngành, hiện một số Tỉnh chưa có ý kiến hiệp y để TCTK thực hiện kiện toàn Lãnh đạo các CTK địa phương. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị CTK tỉnh Lâm Đồng chú ý công tác quy hoạch cán bộ đối với các vị trí lãnh đạo cấp phòng, chi cục tại địa phương, trong đó lưu ý các tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch để có thế hệ kế cận. Trong thời gian tới, TCTK sẽ chú trọng thực hiện tinh giảm biên chế theo quy định, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các CTK địa phương; sửa đổi các quy chế về công tác cán bộ, thi đua khen thưởng... theo văn bản hướng dẫn mới nhất của cơ quan Trung ương; đồng thời sẽ rà soát lại toàn bộ số lượng biên chế trong toàn Ngành để xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức đạt kết quả cao nhất.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài Chính Nguyễn Văn Thụy và Chánh Văn phòng TCTK ông Nguyễn Bình chia sẻ những khó khăn về công tác thu thập thông tin thống kê tại địa bàn xuất phát từ nhiều yếu tố như: thiếu biên chế, định mức điều tra thấp, cơ sở vật chất làm việc, và trả lời các vướng mắc về định mức kinh phí điều tra, phần mềm nghiệm thu thanh toán...

Về công tác thanh tra, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, TCTK đã có kế hoạch cụ thể thanh tra, kiểm tra, đề nghị CTK tỉnh Lâm Đồng lưu ý thực hiện hồ sơ thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định, duy trì tốt việc kiểm tra việc sử dụng số liệu thông tin thống kê tại các sở, ngành để tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tại địa phương; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy trình về thời gian, thẩm quyền; đồng thời làm tốt công tác phòng chống, tham nhũng tiêu cực; kê khai tài sản; kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê...

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương mong Lãnh đạo, công chức, người lao động CTK tỉnh Lâm Đồng cùng nhau đồng hành, từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện tại của CTK, tăng cường phối hợp với các sở, ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có việc triển khai thực hiện chỉ tiêu giá trị sản phẩm, để phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương.

TCTK sẽ hỗ trợ CTK tỉnh Lâm Đồng giải quyết những khó khăn, vướng mắc và sẽ dồn toàn lực để hiện đại hóa hơn nữa công tác chuyên môn, công tác tài chính của Ngành, tiếp tục nghiên cứu mô hình tổ chức tại địa phương để đạt hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong Lãnh đạo, công chức và người lao động CTK tỉnh Lâm Đồng luôn đoàn kết để giữ vững thành tích đã đạt được; tiếp tục kết nối, kịp thời đề xuất, đóng góp cho CTK địa phương, TCTK để phát huy và tạo dựng giá trị ngành Thống kê tỉnh đã và đang xây dựng, bước tiếp những trang của sử ngành Thống kê, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ngành Thống kê Việt Nam vào năm 2026.

Trước khi kết thúc buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK đã trao tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo, công chức CTK tỉnh Lâm Đồng./.
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 1
 
Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng 2
 Đoàn công tác Tổng cục Thống kê tặng quà và chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo, công chức CTK tỉnh Lâm Đồng
 
B.N

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top