Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2023

17/01/2024 - 11:42 AM
Sáng ngày 17/01/2024, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và một số nội dung công tác chủ yếu năm 2024. Tham dự Hội nghị có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương; đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Công đoàn TCTK.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn cơ quan, Đại diện BCH các công đoàn Công đoàn trực thuộc, các đồng chí Trưởng Phó các Ban: Ban Thanh tra Nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Nữ công cơ quan, Đại diện Ban thương vụ Đoàn thanh niên cơ quan.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Anh, Chủ tịch công đoàn TCTK đã trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo cho biết, cơ quan TCTK hiện có 423 công đoàn viên (257 nữ công đoàn viên). Đội ngũ công đoàn viên tại cơ quan TCTK là những người đã được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác, tận tụy với công việc, có ý thức phấn đấu học tập nâng cao trình độ, yêu ngành, yêu nghề. Hoạt động của công đoàn cơ quan TCTK đa dạng và phong phú, đi vào chiều sâu hơn, điều kiện làm việc của đoàn viên công đoàn được cải thiện, chế độ bảo hiểm, tiền lương đảm bảo theo đúng quy định; thu nhập, đời sống được cải thiện hơn trước.

 
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê năm 2023
Đồng chí Lê Tuấn Anh - Chủ tịch Công đoàn TCTK trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết tại Hội nghị
 
Trong năm 2023, Công đoàn cơ quan TCTK nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo TCTK và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sự phối hợp của các đơn vị và các công đoàn bộ phận. BCH Công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong hoạt động công đoàn.

Báo cáo cho biết, Công đoàn TCTK thời gian qua đã triển khai hoàn thành tốt công tác tuyên truyền giáo dục góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Trong đó, thông qua nhiều hình thức thiết thực, phù hợp, phối hợp với chuyên môn, đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thi đua “Lao động giỏi”…; Vận động đoàn viên công đoàn thực hiện quy định của cơ quan, kỷ luật lao động, thực hành tiết kiệm, tham gia thực hiện nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường tại cơ quan, phòng làm việc…

Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn: Công đoàn TCTK đã phối hợp với Chính quyền tổ chức thành công Hội nghị đại biểu công chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, tổng kết các phong trào thi đua và đề ra các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Tại các công đoàn trực thuộc, cũng đã tổ chức các Hội nghị công chức, viên chức tại đơn vị…

Về công tác nữ công: Với đặc thù của cơ quan, tỷ lệ nữ chiếm 65,2%, công tác nữ thường xuyên được quan tâm và đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Công đoàn. Công đoàn cơ quan TCTK và Ban Nữ công cơ quan đã triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, đồng thời luôn quan tâm, động viên đoàn viên công đoàn nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể.

Đặc biệt, trong năm 2023, Công đoàn cơ quan TCTK đã triển khai tốt hoạt động ủng hộ quỹ xã hội từ thiện và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa: Đã phát động và kêu gọi các đoàn viên trong cơ quan ủng hộ quỹ Xã hội từ thiện năm 2023 do Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động với mức đóng góp gần 243,5 triệu đồng; ủng hộ Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Trị 01 bộ máy tính trị giá 11 triệu đồng.

Trong năm 2023, bên cạnh việc phối hợp với Chính quyền phát động và tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi”, Công đoàn cơ qaun TCTK tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh”; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”. Việc phát động và duy trì các phong trào thi đua thời gian qua là động lực khuyến khích đoàn viên tích cực trong học tập và công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị...

Dự thảo Báo cáo cũng nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn TCTK trong năm 2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất cao với Dự thảo Báo cáo tổng kết của Công đoàn cơ quan TCTK. Các đại biểu đã có những trao đổi, chia sẻ về cảm xúc khi được tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động của công đoàn, đặc biệt là hoạt động thiện nguyện đang được triển khai bài bản, thống nhất và mang lại nhiều hiệu quả tích cực của công đoàn cơ quan TCTK thời gian qua. Các đại biểu cũng đã thảo luận về những cách làm hay, kinh nghiệm trong triển khai công tác công đoàn của cơ sở cũng như thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong các mặt công tác của công tác công đoàn năm 2023, đánh giá nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Thời gian tới, để phát huy vai trò chăm lo đời sống của các đoàn viên, công đoàn cơ quan TCTK tiếp tục triển khai các hoạt động trọng tâm nhằm tổ chức các phong trào, hoạt động công đoàn gắn liền với chủ trương phát triển mới của đất nước, của Ngành như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn…

 
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê năm 2023  1
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương đánh giá cao những kết quả trong công tác công đoàn của cơ quan TCTK thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng cho biết, năm 2024 với nhiều nhiệm vụ chính trị cần triển khai và hoàn thành, ngành Thống kê cần sự cố gắng, đồng lòng của toàn thể công chức, viên chức và người lao động, trong đó vai trò của của Công đoàn TCTK là hết sức quan trọng. Do đó, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Công đoàn cơ quan Tổng cục thực hiện tốt một số nhiệm vụ: (i) Xác định vai trò của tổ chức công đoàn trong cơ quan hành chính, cơ quan chuyên môn như TCTK để từ đó có các hoạt động phù hợp, trọng tâm, đặc biệt là cùng với chính quyền động viên, khích lệ đoàn viên công đoàn sáng tạo, hăng say lao động, tìm tòi các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. (ii) Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nắm bắt, giải đáp những thắc mắc của đoàn viên công đoàn và giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công đoàn. (iii) Công đoàn cơ quan và công đoàn các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn.
 
Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn Tổng cục Thống kê năm 2023  2
Đồng chí Lê Thị Tường Thu - Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động đã và đang được triển khai tại Công đoàn cơ quan TCTK, đặc biệt là những đóng góp của Công đoàn TCTK đối với hoạt động chung của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài các hoạt động phong trào tham gia cùng Công đoàn Bộ, Công đoàn cơ quan TCTK đã tổ chức và triển khai nhiều hoạt động ghi dấu ấn riêng của TCTK… Thời gian tới, đồng chí Lê Thị Tường Thu đề nghị, Công đoàn cơ quan TCTK tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được đồng thời có sự kết hợp chặt chẽ hơn nữa cùng Công đoàn Bộ để triển khai tốt các phong trào công đoàn. Bên cạnh đó, cần quan tâm đẩy mạnh thêm hoạt động tập huấn kỹ năng mềm về tổ chức phong trào thể thao, các hoạt động khác trong công tác công đoàn...

Hội nghị cũng công bố và khen thưởng các cá nhân, tổ chức công đoàn đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn trong năm 2023. Trong đó: Khen thưởng 19/20 công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”. Công nhận 390 đoàn viên xuất sắc và khen thưởng 58 đoàn viên có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Đề nghị Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng 42 đoàn viên xuất sắc và 02 Công đoàn bộ phận vững mạnh tiêu biểu. Đề nghị Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn cơ quan TCTK và khen thưởng 02 đoàn viên có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Khen thưởng 19/20 tổ nữ công và 240 đoàn viên nữ đạt Danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó khen thưởng 65 chị có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn. Đề nghị Ban Nữ công Bộ khen thưởng 03 đoàn viên nữ và Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng 01 đoàn viên nữ có thành tích trong công tác chuyên môn và hoạt động nữ công./.
 Thu Hòa
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top