Hội nghị công chức và người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2024

21/02/2024 - 03:44 PM

Sáng ngày 21/2/2024, tại Hà Nội, cơ quan Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị
 

Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương, các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu và Đỗ Thị Ngọc cùng đại diện các tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức, người lao động cơ quan TCTK.

Mở đầu Hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự “Ngành Thống kê: Những dấu ấn năm 2023”. Phóng sự cho thấy, trong năm qua, ngành Thống kê đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chủ đề của Ngành đã đặt ra trong năm 2023 là “Ổn định tổ chức, tăng cường năng lực, đẩy mạnh kết nối, nâng cao chất lượng thông tin thống kê”. TCTK đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao. Trong đó, 08 nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 đã được triển khai đạt kết quả tốt.

Tiếp theo chương trình, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã báo cáo về việc việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đồng thời đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023.

Hội nghị cũng được nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động cơ quan Tổng cục Thống kê năm 2023 và các tham luận của Công đoàn Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê; tham luận của Công đoàn Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng và Công đoàn Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của TCTK đã tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao. Thay mặt lãnh đạo TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì phần thảo luận và ủy quyền cho Chánh văn phòng TCTK Nguyễn Bình trả lời, giải đáp các ý kiến của công chức, người lao động TCTK.

Sau phần trả lời, giải đáp kiến nghị, Hội nghị đã được nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 và Báo cáo thực hiện chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023 và dự toán NSNN năm 2024 của cơ quan TCTK và cho ý kiến sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan TCTK.

Với tinh thần đổi mới, công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023 tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và toàn Ngành. Năm 2023, TCTK đã xét, trình Bộ trưởng Quyết định và trình cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân trong cơ quan Tổng cục. Nhân dịp này, Hội nghị cũng công bố Công bố quyết định và trao tặng các danh hiệu thi đua - khen thưởng cho các tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, các cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp Bộ, chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đạt được, toàn Ngành cần nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, các Thủ trưởng đơn vị cần phát huy vai trò người đứng đầu, gương mẫu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần dân chủ, phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn với công tác đôn đốc kiểm tra, giám sát đối với từng công chức, người lao động.

Tổng cục trưởng cũng quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2024, đó là: (i) Nâng cao chất lượng sản xuất và phổ biến thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước và người dùng tin. (ii) Tiếp tục tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn 2045. (iii) Ổn định tổ chức, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (iv) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thống kê. (v) Đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối khai thác dữ liệu hành chính, phục vụ cho hoạt động thống kê. (vi) Tổ chức thực hiện thành công cuộc Điều tra Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 và Điều tra Điều tra thực trạng tình hình kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác chăm lo đời sống cho công chức, người lao động cần được đảm bảo. Để để làm được điều này, theo Tổng cục trưởng, ngành Thống kê cần tập trung vào 04 nhiệm vụ quan trọng, cụ thể:

Một là, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan TCTK phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công chức, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan TCTK ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Hai là, rà soát sửa đổi Quy chế thực dân chủ trong hoạt động của cơ quan TCTK cho phù hợp quy định cập nhật của pháp luật; sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan TCTK cho phù hợp với tình hình thực tế; đảm bảo tốt thực hiện công tác dân chủ cơ sở.

Ba là, từng công chức, người lao động trong cơ quan TCTK không ngừng học tập bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác trong thực thi nhiệm vụ, phát huy dân chủ trong từng công việc cụ thể, lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.

Bốn là, công chức, người lao động trong cơ quan cần phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp, đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các sự kiện của đất nước, của Ngành, bằng các công việc cụ thể, thiết thực, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ.

Năm 2024 là năm quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tình hình chính trị kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phúc tạp, khó lường, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội trong nước. Nhận định trước khó khăn của toàn Ngành,  Lãnh đạo TCTK đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động kết nối, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, cá nhân có liên quan, nâng cao chất lượng thông tin thống kê, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác theo đúng tinh thần chủ đề năm 2024 của Ngành, đó là “Nâng cao năng lực nội tại, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ”.

Kết thúc Hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị đại biểu công chức và người lao động năm 2024 với sự thống nhất 100% của các đại biểu tham dự./.

Trịnh Long

Lãnh đạo TCTK  trao tặng các danh hiệu thi đua - khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top