Hội thảo Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê

26/03/2024 - 02:01 PM
Thực hiện Kế hoạch xây dựng Đề án Vị trí việc làm, sáng ngày 26/3/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng Đỗ Thị Ngọc, lãnh đạo các đơn vị hành chính tại TCTK và kết nối trực tuyến với 06 điểm cầu tại các Cục Thống kê với sự tham dự của các Cục trưởng Cục Thống kê và hiệu trưởng trường Cao đẳng Thống kê là thành viên Ban soạn Đề án Vị trí việc làm TCTK.

 
Hội thảo Đề án Vị trí việc làm của Tổng cục Thống kê
Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu phát biểu tại Hội thảo
 
Báo cáo tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB) cho biết, ngày 23/02/2024, Vụ TCCB nhận đầy đủ Đề án của 78 đơn vị; Ngày 07/3/2024, xin ý kiến thành viên Ban biên soạn Đề án về Danh mục vị trí việc làm, Cơ cấu ngạch; Ngày 13/3/2024, xin ý kiến thành viên Ban biên soạn Đề án về bản mô tả vị trí việc làm.

Dựa trên các Đề án vị trí việc làm của các đơn vị, cùng ý kiến góp ý của các thành viên Ban biên soạn Đề án vị trí việc làm, Vụ TCCB đã tổng hợp, rà soát, xây dựng Đề án, bao gồm: Đề án Vị trí việc làm; Danh mục vị trí việc làm; Cơ cấu ngạch; Bản mô tả vị trí việc làm.

Dự thảo, nêu rõ nguyên tắc xây dựng Đề án Vị trí việc làm được xây dựng dựa theo: Chức năng, nhiệm vụ và số lượng biên chế được giao năm 2023 của từng đơn vị hành chính thuộc TCTK; Thông tư của Bộ, ngành quản lý vị trí việc làm; Tình hình thực tế của các đơn vị hành chính thuộc TCTK; Xác định đúng, đủ, chính xác về danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đối với từng đơn vị; các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, mức độ phức tạp khác nhau sẽ có tỷ lệ cơ cấu ngạch công chức khác nhau; tỷ lệ phần trăm công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.


Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nêu rõ các yêu cầu, căn cứ bản mô tả vị trí việc làm vị trí văn thư viên và chuyên viên quản lý về quản lý văn thư, lưu trữ…

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cho ý kiến về các nội dung liên quan, như: Vị trí việc làm lĩnh vực Pháp chế, Công nghệ thông tin, Hợp tác quốc tế… Qua đó các đơn vị đưa ra các đề xuất, ý kiến về tên vị trí việc làm tương ứng thống nhất, phù hợp có thể là: Thống kê viên, Chuyên viên, Chuyên viên về Pháp chế, Chuyên viên về Công nghệ thông tin, Chuyên viên về Hợp tác quốc tế… Cục Thống kê cần xác định rõ thêm các căn cứ nhằm đảm bảo xây dựng Vị trí việc làm đối với lĩnh vực Thanh tra, Công nghệ thông tin tại địa phương phù hợp thực tế về lĩnh vực này.

Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu thảo luận, tham gia góp ý kiến về cơ cấu ngạch công chức theo Công văn số 64/BNV-CCVC ngày 05/01/2024 của Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu đánh giá cao sự chuẩn bị của Vụ TCCB cũng như các thành viên Ban biên soạn Đề án về Danh mục vị trí việc làm. Đối với các ý kiến về tên vị trí việc làm của mỗi vị trí, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị thống nhất theo đúng tinh thần đã được hướng dẫn, giải thích và phù hợp theo quy định mới với các vị trí như: Công nghệ thông tin, thanh tra viên, thanh tra viên chính, văn thư viên… Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ TCCB tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục, bản mô tả và các nội dung liên quan Đề án Vị trí việc làm đảm bảo tiến độ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.
Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top