Hội thảo hoàn thiện Quy chế Quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê

01/06/2022 - 10:05 AM
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý tài chính và đảm bảo thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, sáng ngày 01/6/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo hoàn thiện Quy chế Quản lý tài chính của Tổng cục bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương tham dự và chỉ đạo Hội thảo. Tham dự trực tiếp Hội thảo tại trụ sở ở Hà Nội có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến; Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tài chính, kế toán tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Tổng cục. Tham dự trực tuyến Hội thảo tại các điểm cầu có đại diện lãnh đạo 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; kế toán trưởng, phụ trách kế toán; đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng các đơn vị sự nghiệp đóng ngoài địa bàn Hà Nội.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc xây dựng Quy chế Quản lý tài chính là bắt buộc trong bối cảnh có nhiều văn bản pháp luật mới được ban hành, đặc biệt là Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCTK thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tổng cục trưởng đánh giá cao sự chủ động của Vụ Kế hoạch Tài chính trong việc phối hợp với các đơn vị xây dựng dự thảo quy chế quản lý tài chính trong thời gian qua. Để hội thảo đạt hiệu quả, Tổng cục trưởng yêu cầu các đại biểu rà soát kỹ từng điều khoản trong Dự thảo Quy chế, để sử dụng có hiệu lực, hiệu quả nguồn lực tài chính, đảm bảo theo đúng yêu cầu của pháp luật và phù hợp với thực tiễn. Vụ Kế hoạch Tài chính cần trình bày rõ những nội dung cơ bản, đặc biệt là những nội dung thay đổi so với Quy chế Quản lý tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-TCTK năm 2016; những nội dung những vướng mắc, cần lưu tâm trong quá trình thực hiện Quy chế và giải trình những điểm tiếp thu, không tiếp thu sau lấy ý kiến các đơn vị.
 
Hội thảo hoàn thiện Quy chế Quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo Hội thảo

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính đã trình bày căn cứ pháp lý, nguyên tắc sửa đổi quy chế; tiến độ triển khai và kết cấu Dự thảo Quy chế quản lý tài chính đã được tổng hợp, rà soát qua 02 lần lấy ý kiến góp ý của 82 đơn vị trong toàn Ngành. Về kết cấu, Dự thảo Quy chế gồm 5 chương, 42 điều; số lượng chương và điều không thay đổi so với quy chế hiện hành. Tại lần xin ý kiến thứ nhất, có 59/82 đơn vị nhất trí với dự thảo, 134 ý kiến góp ý của 23 đơn vị. Tại lần xin ý kiến thứ hai, có 68/82 đơn vị nhất trí với dự thảo và 49 ý kiến góp ý của 14 đơn vị. Đại điện lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính đồng thời giải trình cụ thể việc tiếp thu, không tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị sau 2 lần lấy ý kiến góp ý.
 
Hội thảo hoàn thiện Quy chế Quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 1
Toàn cảnh Hội thảo tại trụ sở TCTK

Sau phần trình bày trên, các đại biểu tiếp tục tập trung rà soát các điều khoản và đề xuất các ý kiến góp ý về các nội dung: kết cấu dự thảo, xây dựng dự toán, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ,… để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính thay thế Quy chế Quản lý tài chính được ban hành theo Quyết định số 888/QĐ-TCTK. Sau thảo luận, đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch tài chính nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý và sẽ tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế quản lý tài chính về mặt nội dung, bố cục, kết cấu. 
 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu cho biết, việc xây dựng Quy chế Quản lý tài chính là vấn đề khó, liên quan đến nhiều đơn vị. Các đơn vị đã có sự đồng thuận cao đối với Dự thảo Quy chế, song vẫn còn có những ý kiến bổ sung. Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ KHTC sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến của các đơn vị để hoàn thiện Dự thảo Quy chế.
 
Hội thảo hoàn thiện Quy chế Quản lý tài chính của Tổng cục Thống kê 2
Các đại biểu tham dự Hội thảo tại các điểm cầu trực tuyến
 
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của Vụ KHTC trong việc xây dựng Dự thảo Quy chế Quản lý tài chính thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng đề nghị Vụ KHTC có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng trong thực hiện Quy chế quản lý tài chính để các đơn vị triển khai; làm rõ thêm vai trò điều phối của từng vị trí; có tiêu chí để thực hiện các công việc ưu tiên...
 
Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu huy động các nguồn lực tập trung sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính đúng pháp luật, theo hướng tạo khung quy định chung và có hướng dẫn chi tiết về thời gian, trình tự và phụ lục, phân công đơn vị thực hiện đối với từng công việc cụ thể. Các thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm tiếp tục rà soát kỹ, góp ý, để Vụ KHTC có cơ sở hoàn thiện Dự thảo./.
 
Bích Ngọc 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top