Hội thảo hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

23/08/2023 - 11:17 AM
Sáng ngày 23/8/2023, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Lê Trung Hiếu, Nguyễn Thanh Dương; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK.
 
Hội thảo hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Sau khi Hệ thống chỉ tiêu thống kê (HTCTTK) quốc gia được ban hành, các Bộ, ban, ngành triển khai xây dựng, ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê từng ngành. Trước đây, ngành Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Thống kê dùng chung HTCTTK, sau quá trình 6 năm thực hiện, pham vi, đối tượng và cách thức có nhiều khác biệt nên đã đặt ra yêu cầu cần tách biệt thành hai HTCTTK riêng biệt. Sau thời gian xin ý kiến, góp ý, tiếp thu, tổng hợp, TCTK đã xây dựng dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Hội thảo là phiên cuối cùng để xin ý kiến, thống nhất và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Thông tư, để bảo đảm Thông tư được ban hành thống nhất, đồng bộ, khả thi. Vì vậy, Tổng cục trưởng mong muốn các đơn vị cho ý kiến trên tinh thần tích cực từ góc nhìn đa chiều để đơn vị đầu mối tiến hành hoàn thiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Thủ trưởng các đơn vị cần nắm rõ tình hình, chỉ đạo thực hiện thống nhất sau khi Thông tư được ban hành.

Tại Hội thảo, đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (Vụ PPCĐ) nhấn mạnh các nhóm vấn đề cần xin ý kiến gồm: Nguyên tắc, Quá trình xây dựng Thông tư, Kết cấu của Thông tư... Theo đó, dự thảo Thông tư bố cục gồm 5 điều và 02 phụ lục kèm theo. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê là tập hợp các chỉ tiêu thống kê do Hệ thống thống kê tập trung thực hiện phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý chung của ngành Thống kê. Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê. Đối tượng áp dụng là Cơ quan thống kê ở Trung ương; Cơ quan thống kê ở địa phương; Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan đến hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê.

Phụ lục I ban hành kèm Thông tư quy định Danh mục chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm:  Số thứ tự; mã số; nhóm, tên chỉ tiêu với 59 chỉ tiêu thuộc 9 nhóm chỉ tiêu là: Dân số, lao động, việc làm; Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, vốn đầu tư; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Giáo dục; Y tế và chăm sóc sức khỏe; Văn hóa, thể thao và du lịch; Mức sống dân cư; Đặc điểm chung của xã; Nhóm chỉ tiêu phục vụ quản lý điều hành của ngành Thống kê.

Phụ lục II quy định các nội dung chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê gồm: Khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu, kỳ công bố, nguồn số liệu và đơn vị chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Vụ Pháp chế - Bộ KH&ĐT cho thấy, sau khi nghiên cứu văn bản thẩm định, TCTK tiếp thu 11 ý kiến thẩm định chủ yếu rà soát, làm rõ, giải trình, bổ sung một số nội dung và xác định thời điểm thi hành của Thông tư cho phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đã giải trình 3 nội dung trong dự thảo Thông tư.

Đóng góp ý kiến tại Hội thảo, các đại biểu tập trung vào các nội dung liên quan đến các chỉ tiêu trong HTCTTK ngành Thống kê như: Phạm vi của một số chỉ tiêu, khả thi về nguồn thông tin, thời gian công bố, tên chỉ tiêu…

 
Hội thảo hoàn thiện Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê 1
Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao Vụ PPCĐ - đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo Thông tư và bày tỏ sự nhất trí đối với một số ý kiến góp ý của các đơn vị. Tổng cục trưởng cũng đề nghị các đơn vị xác định rõ những chỉ tiêu cần rà soát, đảm bảo tính khả thi với mục tiêu công bố những phần việc TCTK đã làm được. Đối với những thông tin chưa chắc chắn cần củng cố lại chế độ báo cáo, bổ sung phần thông tin, khai thác thêm từ các cuộc điều tra; cân nhắc việc xây dựng lịch phổ biến thông tin. Các Vụ liên quan gửi lại ý kiến bằng văn bản đúng hạn để đơn vị đầu mối hoàn thiện và trình Bộ trưởng đúng tiến độ./.
 
Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top