Hội thảo về nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

08/01/2024 - 04:41 PM
Chiều ngày 08/01/2024, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương; Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc Tổng cục.

Thực hiện Quyết định số 1297/QĐ-TCTK ngày 21/11/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Kế hoạch Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025, Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản đã xác định danh sách các thông tin cần thu thập trong Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 (TĐT 2025), gửi xin ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục và hoàn thiện nội dung điều tra theo các góp ý.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Thống kê Nông, lâm nghiệp và thủy sản đề xuất nội dung TĐT nông thôn, nông nghiệp 2025. Theo đó nội dung TĐT nông thôn, nông nghiệp 2025 gồm:

(i) Thu thập thông tin về thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) với các thông tin: Số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất; tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất; thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tác động của sản xuất NLTS tới môi trường; thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng; phát triển kinh tế trang trại; phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững và vai trò của phụ nữ; kết quả hoạt động tự sản, tự tiêu của các hộ gia đình.

(ii) Thu thập thông tin về thực trạng khu vực nông thôn: Thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn (hệ thống khuyến nông, lâm, ngư, tiếp cận thị trường;...); vệ sinh môi trường nông thôn.

(iii) Thu thập thông tin về cư dân nông thôn: Khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; các hình thức sản xuất ở nông thôn (làng nghề, tổ hợp tác…); đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn; khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
 
Hội thảo về nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

TĐT nông thôn, nông nghiệp năm 2025 dự kiến có một số nội dung mới sau:

Thứ nhất, bổ sung các thông tin về sản xuất NLTS hiện đại, hiệu quả như: Thời gian (số giờ) tự làm NLTS; Diện tích cây trồng được tưới tiết kiệm; Sử dụng công nghệ tự động; Diện tích cây trồng áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ/an toàn/tuần hoàn; Hộ có ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch phục vụ sản xuất; tiêu thụ sản phẩm qua  mạng internet; Số hộ và diện tích và ứng dụng AI trong sản xuất nuôi trồng thủy sản, kiểm soát chất lượng nước; Bảo hiểm sản xuất NLTS; Số hộ và diện tích sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả và bền vững; Quy mô thu nhập từ nông, lâm nghiệp và thủy sản của hộ tự làm; Nguồn vốn của trang trại.

Thứ hai, thông tin về hiện đại hóa nông thôn: Công trình năng lượng mặt trời, năng lượng gió trên địa bàn xã; Xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Thứ ba, một số thông tin phục vụ hỗ trợ đánh giá hàng năm: Số hộ và diện tích chuyển sản xuất giống cây hằng năm và cây lâu năm; số hộ và diện tích chuyên sản xuất hoa, cây cảnh; Số đầu vật nuôi chủ yếu phân theo nhóm trọng lượng, điều tra trong phiếu hộ mẫu; Số hộ chuyên sản xuất giống vật nuôi; Số lượng địa điểm sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thứ tư, sử dụng thông, tin dữ liệu hành chính: Vùng sản xuất được cấp mã số (trồng trọt, nuôi trồng thủy sản); vùng sản xuất cấp chứng chỉ rừng bền vững; số lượng tàu thuyền khai thác thủy sản; dịch vụ thủy sản theo đăng ký; số lượng trang trại theo đăng ký của doanh nghiệp

Thứ năm, để xuất một số thông tin dự kiến không thực hiện hoặc lồng ghép trong TĐT 2025.

Thứ sáu, hình thức thu thập thông tin thay thế: Áp dụng CAPI để thu thập thông tin của phiếu hộ, trang trại; áp dụng thu thập qua web đối với đơn vị là UBND xã; Lồng ghép thu thập thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã trong ĐTDN 2023; thu thập thông tin của các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng theo hình thức phân công của Bộ Quốc phòng.
 
Hội thảo về nội dung Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 1
Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tiếp tục thảo luận, rà soát, cho ý kiến góp ý để nội dung TĐT nông thôn, nông nghiệp năm 2025 sớm được hoàn thiện.

Sau thảo luận, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến lưu ý, các đơn vị chủ trì xây dựng nội dung điều tra cần tập trung làm rõ những điểm thay đổi của kỳ TĐT này so với kỳ TĐT trước để có được những đánh giá về việc áp dụng khoa học công nghệ ở khu vực nông thôn, sự biến đổi của môi trường, cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn... Phó Tổng cục trưởng đề nghị các đơn vị rà soát kỹ những đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu mới cũng như đề xuất không thực hiện một số thông tin như cuộc TĐT trước.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 là cuộc tổng điều tra đầu tiên thực hiện theo Chương trình điều tra mới với nhiều điểm thay đổi, điểm mới, do đó, Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị công tác xây dựng nội dung TĐT cần bám sát Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Phó Tổng cục trưởng cũng cho rằng, về cơ bản dự thảo nội dung TĐT đang được xây dựng thu thập khá đầy đủ các thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua công tác chuẩn bị của đơn vị phụ trách và ý kiến của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thanh Dương đề nghị các đơn vị rà lại nội dung, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện phương án TĐT, thu thập đầy đủ thông tin về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, phục vụ sự chỉ đạo của các cấp, các ngành.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu về nội dung, các đơn vị cần rà soát toàn bộ các chỉ tiêu thống kê quốc gia cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để xác định những chỉ tiêu thực hiện trong TĐT nông nghiệp, nông thôn năm 2025. Đồng thời, các đơn vị thuộc Tổng cục cũng như giữa TCTK với các Bộ, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn để xác định những nội dung cần thực hiện, thực hiện lồng ghép để kết quả điều tra mang lại giá trị lớn trong thực tiễn. Bổ sung thêm những điểm mới, khai thác mọi nguồn lực cho TĐT để có được bức tranh nông nghiệp, nông thôn, nông dân toàn cảnh nhất./.
 B.N

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top