Hội thảo về sửa đổi, rà soát, cập nhật các Nghị định liên quan đến công tác thống kê

24/08/2023 - 11:59 AM
Thực hiện triển khai Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2023 số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023, sáng ngày 24/8/2023, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo về sửa đổi, rà soát, cập nhật các Nghị định liên quan đến công tác thống kê. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Lê Trung Hiếu và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê.
 
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, trong thời gian qua, các số liệu báo cáo tại các phiên họp chính phủ thường kỳ là số liệu ước tính. Để có sự thống nhất giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành về số liệu báo cáo Chính phủ thường kỳ, tại Thông báo số 301/TB-VPCP ngày 02/8/2023 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thường trực Chính phủ thống nhất họp Chính phủ hàng tháng sẽ tổ chức lùi lại từ ngày 06 đến ngày 10 hàng tháng, yêu cầu báo cáo thống kê phải xong trước ngày 05 hàng tháng. Tại  Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 07/8/2023, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định trước đó đã được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm thống nhất số liệu và phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trọn tháng, quý, năm báo cáo. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, việc sửa đổi các nghị định cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ và nhận được sự đồng thuận thống nhất với các bộ, ngành và địa phương.
 
Hội thảo về sửa đổi, rà soát, cập nhật các Nghị định liên quan đến công tác thống kê
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe ông Nguyễn Đình Khuyến, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê trình bày Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 124/NQ-CP. Theo đó, TCTK sẽ triển khai đồng thời các nhiệm vụ trong thời gian tới là: (1) Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 theo trình tự, thủ tục rút gọn; (2) Rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn; (3) Sửa đổi Quyết định số 03/2023/QĐ-TTg ngày 15/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia; (4) Ban hành các chế độ báo cáo phù hợp với quy định của Nghị định sửa đổi thời gian; (5) Các văn bản khác liên quan chế độ báo cáo thống kê Bộ, ngành, thay đổi thời gian tại các biểu mẫu thu thập chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; (6) Xây dựng Lịch phổ biến thông tin thống kê theo quy định mới. Đại diện Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê đồng thời trình bày Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 theo trình tự, thủ tục rút gọn.
 
Hội thảo về sửa đổi, rà soát, cập nhật các Nghị định liên quan đến công tác thống kê 1
Toàn cảnh Hội thảo
 
Tại buổi hội thảo, Lãnh đạo Tổng cục và Thủ trưởng các đơn vị đã cùng thảo luận, trao đổi, đưa ra nhiều ý kiến về các nội dung cụ thể cần triển khai trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định, khối lượng công việc sắp tới là rất lớn, do đó các đơn vị cần nhanh chóng rà soát, góp ý các nội dung trong Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định: Số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016; số 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 theo trình tự, thủ tục rút gọn đã được trình bày. Đây sẽ là cơ sở để từng Vụ xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, từ đó triển khai các công việc tiếp theo. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, để đáp ứng số liệu thống kê kinh tế - xã hội trọn tháng, quý, năm báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ, cần quán triệt ứng dụng công nghệ thông tin tối đa, tăng cường phát triển phần mềm tin học liên quan đến thu thập thông tin. Các đơn vị cần triển khai kế hoạch nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ các Nghị định sửa đổi trên trong tháng 3/2024./.  
 
B.N


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top