Hội thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP

04/01/2024 - 04:00 PM
Chiều ngày 04/01/2024, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê và sửa đổi, bổ sung một số điều, Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo.
 
Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng TCTK: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc cơ quan TCTK.

 
Hội thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh một trong các nội dung quan trọng của việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 là sửa đổi Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 2 Nghị định này trực tiếp liên quan đến đầu ra của các chỉ tiêu thống kê, cụ thể là thời gian ban hành số liệu thống kê các chỉ tiêu cho phù hợp với thời gian thực, để kết thúc tháng có được số liệu chuẩn nhất. Đây cũng là nhiệm vụ trực tiếp được Thủ tướng Chính phủ giao, cần thực hiện nhanh chóng trong quý I/2024.
 
Trước đó, thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã xin ý kiến của các Bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức và cá nhân về dự thảo Nghị định. Tính đến ngày 26/12/2023, đã nhận được ý kiến góp ý của: 25 cơ quan (gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước); 49/63 địa phương (gồm Ủy ban nhân dân, Sở KHĐT, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 8/13 tập đoàn, tổng công ty. Bộ KHĐT đã tiếp thu và giải trình 49 ý kiến cùng 3 ý kiến góp ý khác.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP gồm 3 Điều và 2 phụ lục kèm theo. Trong đó, Dự thảo Nghị định đề nghị sửa đổi Lịch phổ biến một số thông tin thống kê quan trọng của cơ quan Thống kê trung ương quy định tại Phụ lục của Nghị định số 94/2016/NĐ-CP; Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục II của Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

Tại Hội thảo, Vụ Phương pháp chế độ và Phổ biến thông tin thống kê đã báo cáo toàn bộ nội dung xin ý kiến lãnh đạo và các đơn vị trong Tổng cục, phạm vi xin ý kiến tập trung vào các sửa đổi với Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP.

Theo đó, từ tháng 8-12/2023, đơn vị phụ trách đã trình xin ý kiến Chính phủ về việc thay đổi thời gian phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng và năm; đề nghị Văn phòng Chính phủ bổ sung vào chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2024; Dự thảo Nghị định; trưng cầu ý kiến về Dự thảo Nghị định.

Các ý kiến giải trình và tiếp thu về: Thời gian công bố GRDP; Hệ biểu áp dụng đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hệ biểu áp dụng đối với tập đoàn, tổng công ty và một số ý kiến khác.

 
Hội thảo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và Nghị định số 94/2022/NĐ-CP 1
Toàn cảnh buổi Hội thảo

Theo kế hoạch, từ tháng 1-2/2024, sẽ hoàn thiện hồ sơ gửi và làm việc với Bộ Tư pháp; trong tháng 3/2024 sẽ hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Bộ KHĐT để trình Chính phủ về dự thảo Nghị định.

Dưới sự điều hành của Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương, các đại biểu tham dự Hội thảo đã xây dựng, đóng góp ý kiến thẳng thắn, nghiêm túc về một số nội dung như: Ngày công bố, tên Nghị định và sự phù hợp giữa tên với các Điều của Nghị định…

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu Vụ chủ trì thực hiện rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi để trình Bộ, Chính phủ theo đúng kế hoạch./.  
 
Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top