Cục Thống kê TP. Hà Nội họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội Thành phố năm 2023

28/12/2023 - 04:42 PM
Chiều ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, Cục Thống kê TP. Hà Nội tổ chức Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội TP. Hà Nội năm 2023. Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội Đậu Ngọc Hùng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Cục Thống kê thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Sở, ban ngành có liên quan.

Tại cuộc họp, Cục trưởng Đậu Ngọc Hùng đã điểm qua một số hoạt động kinh tế -xã hội của TP. Hà Nội năm 2023. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố năm 2023 ước tính tăng 6,27% so với năm trước (quý I tăng 5,81%; quý II tăng 5,91%; quý III tăng 6,22%; quý IV tăng 7%).

 
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội TP. Hà Nội năm 2023
Cục trưởng Cục Thống kê TP.Hà Nội Đậu Ngọc Hùng chủ trì cuộc họp

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu, kinh tế Thủ đô đạt mức tăng trưởng 6,27% với xu hướng cải thiện qua từng quý là khá tích cực và đáng ghi nhận, Cục trưởng Đậu Ngọc Hùng cho biết.

Khu vực dịch vụ ước tính tăng 7,26% so với năm trước (quý I tăng 7,66%; quý II tăng 6,51%; quý III tăng 6,92%; quý IV tăng 7,85%), đóng góp 4,69 điểm % vào mức tăng GRDP, trong đó một số ngành tăng trưởng khá, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng chung của nền kinh tế: Hành chính và dịch vụ hỗ trợ (bao gồm du lịch, lữ hành) tăng 16,33%; nghệ thuật, vui chơi, giải trí tăng 15,39%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,48%; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,77%; vận tải, kho bãi tăng 7,7%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính tăng 5,29% so với năm trước (quý I tăng 2,39%; quý II tăng 5,75%; quý III tăng 5,32%; quý IV tăng 6,64%), đóng góp 1,18 điểm % vào mức tăng GRDP. Ngành công nghiệp năm 2023 chịu ảnh hưởng tiêu cực khi hầu hết các thị trường xuất, nhập khẩu lớn của Hà Nội giảm sút đã tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp, ước tính giá trị tăng thêm ngành công nghiệp năm 2023 tăng 4,57%, đóng góp 0,64 điểm % (trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,28%; sản xuất phân phối điện tăng 7,86%; cung cấp nước và xử lý, nước thải tăng 7,31%). Ngành xây dựng tăng 6,49%, đóng góp 0,54 điểm %.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 ước tính tăng 2,74% so với năm 2022, đóng góp 0,06 điểm % vào mức tăng GRDP. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 3,13%, chiếm 0,34 điểm %.

Quy mô GRDP năm 2023 theo giá hiện hành ước đạt 1.297 nghìn tỷ đồng, tăng 8,3% so với năm 2022. GRDP bình quân đầu người đạt 151,1 triệu đồng, tăng 6,5%. Cơ cấu GRDP năm 2023: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 1,97%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 23,65%; khu vực dịch vụ chiếm 64,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,32% (cơ cấu GRDP năm 2022 tương ứng là: 2,08%; 24,03%; 63,22% và 10,67%).

Hoạt động sản xuất công nghiệp năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ suy giảm của thương mại toàn cầu, các mặt hàng công nghiệp xuất khẩu chủ lực giảm sút, sức tiêu thụ tại thị trường trong nước chậm, chi phí đầu vào tăng cao gây áp lực lên sản xuất. Tính chung cả năm 2023, chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 3% so với năm 2022, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,6%; chỉ số tiêu thụ tăng 3,3%.  

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Thành phố năm 2023 đạt 506,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với năm 2022, trong đó, vốn Nhà nước 171,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5%; vốn ngoài nhà nước 301 nghìn tỷ đồng, tăng 9,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 33,7 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) do địa phương quản lý năm 2023 đạt 51,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm trước và bằng 89,1% kế hoạch năm, trong đó: Vốn NSNN cấp Thành phố 21,3 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% và đạt 84,9%; NSNN cấp huyện 28,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% và đạt 92%; NSNN cấp xã 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% và đạt 98,1%.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2023, toàn Thành phố thu hút 2.943 triệu USD vốn FDI, trong đó: Đăng ký cấp mới 408 dự án với số vốn đạt 441 triệu USD; 175 dự án bổ sung tăng vốn với 307 triệu USD; 326 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 2.195 triệu USD.

Đăng ký doanh nghiệp năm 2023 Hà Nội có 31,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 6,3% so với năm trước; vốn đăng ký đạt 346,6 nghìn tỷ đồng, tăng 5%; hơn 8,9 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 8%; 21,7 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 33%; thực hiện thủ tục giải thể cho 3,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 2%.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của Thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2023 ước đạt 776,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 488,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức và tăng 10,6% so với năm trước; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng mức và tăng 11,2%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,7% và tăng 47,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 158,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 20,4% và tăng 5,9%.

Hoạt động vận tải và bưu chính chuyển phát tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Tổng doanh thu hoạt động vận tải và bưu chính chuyển phát năm 2023 ước đạt 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,2% so với năm 2022.

Thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 đạt kết quả tích cực, tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm ước thực hiện 400,4 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20% so với năm trước.

Chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện 102,1 nghìn tỷ đồng, đạt 97,2% dự toán năm và tăng 9,9% so với năm 2022.

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên tham gia vào hoạt động kinh tế là 4.282 nghìn người, trong đó 4.234 nghìn người có việc làm, tăng 3,1%. Tỷ lệ thất nghiệp toàn Thành phố là 2,01%, giảm 0,22 điểm % so với năm trước, trong đó khu vực Thành thị là 2,97%, giảm 0,21 điểm %; nông thôn là 1,01%, giảm 0,06 điểm %. Trong năm 2023, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 214,3 nghìn lao động, đạt 132,2% kế hoạch năm, tăng 5,6% so với năm trước, quyết định hưởng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp cho 86,3 nghìn người với số tiền 2.416 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 12/2023, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế của Thành phố đạt 93,5% dân số với gần 7,9 triệu người tham gia, tăng 1,9% so với cuối năm 2022, hoàn thành kế hoạch Thành phố giao; hơn 2,1 triệu người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 5,9%; có 82,2 nghìn người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 9,5%; hơn 1.976 nghìn người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp, tăng 3,1%.

Công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân Thủ đô tiếp tục được quan tâm chú trọng. Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2023, trong năm Thành phố có 1.456 hộ thoát nghèo, đạt 227% kế hoạch (tương đương giảm 68,2% số hộ nghèo đầu năm 2023). Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 0,03% (tương đương 690 hộ nghèo); trong năm có thêm 2 quận, huyện không còn hộ nghèo và 2 quận không còn hộ cận nghèo, như vậy hiện Thành phố có 18/30 quận huyện không còn hộ nghèo, trong đó có 5 quận không còn hộ cận nghèo…

 
Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế -xã hội TP. Hà Nội năm 2023 1
Toàn cảnh cuộc họp

Cũng tại cuộc họp báo, Cục trưởng Đậu Ngọc Hùng và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đã chia sẻ và làm rõ hơn những câu hỏi của các phóng viên về một số vấn đề kinh tế -xã hội trên địa bàn Thành phố như: Đầu tư công, thu hút FDI, lao động việc làm, sản xuất công nghiệp…/.
 
Thu Hường
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top