Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)

13/10/2021 - 11:41 AM
Tiếp sau Phiên họp nội bộ ngày hôm 12/10, trong 2 ngày 13-14/10/2021 diễn ra Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) bằng hình thức trực tuyến do Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Bộ Tài chính và Kinh tế Bru-nây, Chủ tịch Ủy ban ACSS11 tổ chức. Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Chủ tịch ACSS11 và ông Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Giám đốc Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) đồng chủ tọa Phiên họp.
 
Tham dự Phiên họp toàn thể của Kỳ họp có đại diện các quốc gia thành viên ASEAN là thành viên: Ủy ban ACSS, Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC), các Nhóm công tác về: Chia sẻ, phân tích, phổ biến số liệu và truyền thông thống kê (WGDSA); Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa (WGIMTS); Thống kê đầu tư quốc tế (WGIIS); Thống kê thương mại quốc tế về dịch vụ (WGSITS); Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA); Các chỉ tiêu SDG (WGSDGI). Cùng tham dự Phiên họp toàn thể còn có Bộ phận Thống kê (ASEANstats) và Cơ quan Giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) của Ban Thư ký ASEAN; Các tổ chức quốc tế và các đối tác phát triển: OECD Paris21, UNESCAP, SIAP, ILO, FAO, ADB, IMF, UNFPA, UN Women, SBJ Japan, NBS China, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại In-đô-nê-xi-a và Bru-nây, Eurostats, Artemis và ARISE Plus.
 
Tại điểm cầu Tổng cục Thống kê Việt Nam có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; Lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị có liên quan và các thành viên Nhóm công tác ASEAN của Tổng cục tham dự Phiên họp.
 
Phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11), Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Chủ tịch ACSS11, chào mừng các đại biểu đã tham dự ACSS11 mặc dù các quốc gia đang phải đối mặt với đại dịch Covid -19, song điều này thể hiện sự cam kết của các cơ quan thống kê quốc gia với Cộng đồng thống kê ASEAN vì sự phát triển của Cộng đồng thống kê ASEAN. Bà đồng thời cảm ơn sự hợp tác liên tục, thường xuyên của các tổ chức quốc tế với các cơ quan thống kê ASEAN để tăng cường Hệ thống thống kê ASEAN cấp khu vực và quốc tế. Bà tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Cộng đồng thống kê ASEAN và các cơ quan, tổ chức quốc tế, nhóm công tác ngày càng chặt chẽ, góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của Cộng đồng thống kê ASEAN… Bà đặc biệt nhấn mạnh, mặc dù gặp phải những khó khăn, thách thức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nhưng các quốc gia thành viên đã cùng nhau phối hợp, tạo ra cộng đồng thống kê vững mạnh như cam kết, cũng như khám phá sự đổi mới và sử dụng dữ liệu phục vụ cho hoạt đông thống kê và đặc biệt là phục vụ kịp thời cho việc hoạch định các chính sách.
 
Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)
Bà Hjh Mariah binti Hj Yahya, Thủ trưởng Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây, Chủ tịch ACSS11
phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể
 
Thay mặt Ban Thư ký ASEAN, ông Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Giám đốc, Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) chúc mừng Cơ quan thống kê quốc gia Bru-nây đã thực hiện thành công năm Chủ tịch ASEAN năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Ông chúc Cộng đồng thống kê ASEAN tiếp tục đạt được những thành tựu trong năm hoạt động thứ 11 trong tăng cường hợp tác và phối hợp hoạt động thống kê trong bối cảnh nâng cao năng lực thống kê. Ông Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil khẳng định Hệ thống thống kê ASEAN thành lập là sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ của cộng đồng ASEAN, để phối hợp đưa ra các số liệu tốt hơn, phục vụ cho việc hoạch định chính sách. Ông cho rằng mặc dù thời gian qua Cộng đồng thống kê ASEAN đã đạt được nhiều thành tựu, song còn một số vấn đề cần được cải thiện, tăng cường hơn nữa. Các cơ quan thống kê quốc gia cần có nhiều đóng góp hơn, để tăng cường chất lượng thống kê, điều này sẽ tạo cơ hội để Cộng đồng thống kê ASEAN tiếp tục phát triển. Ông mong rằng Ban Thư ký ASEAN, các cơ quan thống kê quốc gia trong khu vực và các tổ chức quốc tế tiếp tục cùng nhau phối hợp chặt chẽ hơn, thực hiện cam kết tốt hơn nữa, để thực hiện các dự án, chương trình, đưa Cộng đồng thống kê ASEAN ngày càng phát triển.
 
Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 1
Ông Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Giám đốc, Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN (AIMD)
phát biểu chào mừng các đại biểu tham dự Phiên họp

 
Sau phần các đại biểu chụp ảnh lưu niệm và thông qua chương trình Nghị sự, Phiên họp toàn thể bắt đầu đi vào làm việc các nội dung chính. Theo chương trình Nghị sự, trong ngày 13/10/2021 diễn ra 2 phiên họp: Phiên 1 - Tăng cường thể chế, nâng cao ACSS và tính bền vững của ACSS; Phiên 2 - Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng nhiều của ASEAN.
 
Trong Phiên 1 - Tăng cường thể chế, nâng cao ACSS và tính bền vững của ACSS, các đại biểu tập trung vào 4 nội dung (chương trình):
 
Chương trình 1 - Chủ đề và các kết quả chính của Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban ACSS (ACSS11): Đại diện Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây (DEPS), Chủ tịch ACSS11 điểm lại Chủ đề và các kết quả chính của Chương trình công tác ACSS11.
 
Với vai trò là quốc gia Chủ tịch ASEAN năm 2021, Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây đã lựa chọn chủ đề: “Chúng ta quan tâm, Chúng ta chuẩn bị và Chúng ta thịnh vượng”. Chủ đề này được đặt ra với mong muốn các quốc gia thành viên ASEAN cùng nhau phục hồi sau đại dịch Covid-19.
 
Có 05 sản phẩm chính trong Chương trình công tác ACSS11 năm 2021 là:
 
- Thực hiện Sáng kiến ASEAN giúp ASEAN để tăng cường năng lực trong các lĩnh vực thống kê chính.

- Xây dựng Khung khái niệm về dự án thí điểm về sử dụng dữ liệu lớn cho việc tăng cường số liệu thống kê chính thức của ACSS.
 
- Xây dựng định dạng dữ liệu đặc tả hỗ trợ thực hiện khung thực hiện dữ liệu mở ACSS.

- Rà soát chương trình mở rộng về phát triển bền vững cho thống kê ASEAN.
 
- Tạo ra các báo cáo tổng hợp chất lượng cũng như sổ tay tăng cường phương pháp luận về số liệu thống kê.
 
Chương trình 2 - Cập nhật các vấn đề liên quan từ các Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN: Các đại biểu được nghe Giám đốc Cơ quan giám sát hội nhập ASEAN (AIMD) Ts. Ahmad Zafarullah Abdul Jalil báo cáo Kết quả của các Hội nghị thượng đỉnh và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN liên quan đến Chương trình công tác ACSS.
 
Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 2
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Trung Tiến
tham dự Phiên họp tại điểm cầu Việt Nam

Chương trình 3 - Dự thảo AWP 2022 và dự kiến AWP 2023: Bộ phận Thống kê ASEAN (ASEANstats) cập nhật nhanh về dự thảo Chương trình công tác năm (AWP) 2022 và dự kiến Chương trình công tác năm 2023.
 
Chương trình 4 - Khung ASEAN Giúp ASEAN (AHAF): ASEANstats cập nhật tình hình và tiến độ thực hiện các hoạt động của Khung ASEAN Giúp ASEAN (AHAF) nhằm hỗ trợ tính bền vững của hợp tác thống kê khu vực ASEAN.
 
Sau Phiên 1, các đại biểu tiếp tục làm việc Phiên 2 - Tăng cường đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng nhiều của ASEAN, với 2 nội dung chính:
 
Thứ nhất, tiến độ hài hòa dữ liệu trong các lĩnh vực thống kê chính: ASEANstats cập nhật về các chương trình làm việc đang thực hiện và kết quả của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Ủy ban ACSS (SCPC) và các nhóm công tác ACSS năm 2021
 
Thứ hai, các quốc gia thành viên ASEAN (AMS) chia sẻ kinh nghiệm về "Cùng nhau xây dựng dữ liệu thống kê vững mạnh để phục hồi sau đại dịch Covid-19".

 
Phiên toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11) 3
Toàn cảnh Phiên họp toàn thể tại điểm cầu Tổng cục Thống kê Việt Nam

Cũng tại Phiên 2, các đại biểu được nghe bài trình bày: "Những thách thức của đại dịch Covid-19 và cơ hội trong việc nâng cao năng lực hoạt động thống kê" của đại diện Cơ quan Kế hoạch kinh tế và Thống kê Bru-nây; "Kinh nghiệm trong việc sử dụng các công cụ Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) để cải thiện việc thu thập và quản lý dữ liệu của các cuộc điều tra quốc gia bằng cách sử dụng CAPI" của Cơ quan thống kê Cam-pu-chia về; "Kinh nghiệm tăng cường hoạt động thống kê để ứng phó với đại dịch Covid-19" của Cơ quan thống kê In-đô-nê-xi-a; "Xây dựng số liệu thống kê về phục hồi sau đại dịch Covid-19 và hơn thế nữa“ của Cơ quan thống kê Lào; "Bình thường mới - những kinh nghiệm trong thu thập dữ liệu từ xa và các phương pháp tiếp cận để tăng cường hoạt động thống kê" của Cơ quan thống kê Ma-lai-xi-a.
 
Trong ngày mai 14/10, các đại biểu sẽ tiếp tục làm việc Phiên 3 của Phiên họp toàn thể Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS11)./.
B.N
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top