Tổng cục Thống kê Việt Nam dự họp Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN

22/08/2023 - 02:31 PM
Trong 2 ngày 22-23/8/2023, Ban Thư ký ASEAN phối hợp cùng Cơ quan Thống kê Indonesia tổ chức Cuộc họp lần thứ 26 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC26) theo hình thức trực tuyến. Lãnh đạo, công chức Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế là thành viên Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN của Tổng cục Thống kê Việt Nam tham dự cuộc họp. Cùng tham dự cuộc họp có thành viên SCPC các nước thành viên ASEAN.
 
Tổng cục Thống kê tham dự Cuộc họp lần thứ 26 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN
Đại diện Ban Thư ký ASEAN và Cơ quan Thống kê Indonesia - Chủ tịch SCPC năm 2023
đồng chủ trì cuộc họp

 
Cuộc họp nhằm thảo luận và đưa ra các quyết định, hướng dẫn và ý kiến góp ý của SCPC về: (i) Việc thực hiện các khuyến nghị của Kỳ họp lần thứ 12 Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (ACSS) và Cuộc họp SCPC 25; (ii) Tiến độ thực hiện của các ưu tiên hàng năm của ACSS trong năm 2023; (iii) Giám sát việc thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023; (iv) Tiến độ hài hòa dữ liệu của các Nhóm công tác ACSS; (v) Kết quả tự đánh giá về Nguyên tắc hoạt động.
 
Tổng cục Thống kê tham dự Cuộc họp lần thứ 26 Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN 1
Các thành viên SCPC Tổng cục Thống kê Việt Nam tham dự trực tuyến cuộc họp

Sau khi thông qua chương trình Nghị sự, trong ngày làm việc đầu tiên 22/8/2023, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung: Tăng cường phổ biến các chỉ tiêu thống kê quốc gia; Tiến độ đánh giá cuối kỳ Kế hoạch chiến lược Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN giai đoạn 2016-2025; Phát triển khai niệm về ước tính diện tích nhỏ; Kết quả tự đánh giá Quy tắc thực hành (mục A) trong năm 2023; Cập nhật việc thu thập dữ liệu các chỉ số thống kê ASEAN – Mẫu hợp nhất và các số liệu thống kê quan trọng khác; việc sửa đổi phần B và C trong Nguyên tắc hoạt động; Tiến độ hài hòa dữ liệu trong các Nhóm công tác của ACSS; Tiến độ triển khai thực hiện Khung ASEAN – Trợ giúp – ASEAN.

Ngày mai, 23/8/2023, các đại biểu sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận các vấn đề: Kế hoạch công tác năm 2023 của ACSS, dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024, dự kiến cho năm 2025; Triển khai Dự án thí điểm Dữ liệu lớn trong năm 2023 với sự tham gia của Bộ phận Thống kê ASEAN, một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam; Đề xuất chủ đề của ACSS13 và chủ đề các bài trình bày của các cơ quan thống kê quốc gia thành viên tại phiên họp ACSS13; Chương trình Nghị sự dự kiến ACSS13 và nhiều các vấn đề khác./.
 
B.N

 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top