Rộn ràng lễ ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định

01/04/2024 - 04:17 PM
 Sáng ngày 01/4/2024, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Đoàn công tác của Tổng cục Thống kê (TCTK) do Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương dẫn đầu đã tham dự Lễ ra quân Điều tra dân số nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Tỉnh. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TCTK, thành viên Tổ công tác giám sát điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ của Trung ương.

Dự lễ ra quân, về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định; Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Bình Định, thành viên Tổ công tác cấp Tỉnh, các giám sát viên cấp tỉnh, giám sát viên và Điều tra viên thành phố Quy Nhơn; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo và chuyên viên Chi cục Thống kê Thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, điều tra viên, giám sát viên và phóng viên một số cơ quan truyền thông của Tỉnh.

Mở đầu buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Định đã phát động hưởng ứng ngày ra quân Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (01/4/2024) và giao nhiệm vụ cho điều tra viên và giám sát viên thực hiện cuộc điều tra.

Ngày 14/7/2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã ký quyết định số 629/QĐ-TCTK về ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Đến ngày 28/3/2024, 11 huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê công tác rà soát, cập nhật, lập bảng kê 627 địa bàn; trong đó, 220 địa bàn thành thị, 407 địa bàn nông thôn và tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.

 
Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định
Cục trưởng CTK Bình Định Nguyễn Thị Mỹ phát động hưởng ứng Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
tại tỉnh Bình Định

 
Tại Thành phố Quy Nhơn, số lượng địa bàn nhiều, phạm vi điều tra rộng nên công tác điều tra khó khăn, phức tạp. Đặc biệt là việc thu thập thông tin về người có quốc tịch nước ngoài đang thường trú tại địa phương, hiện còn khoảng trống về số liệu nên cuộc điều tra này kỳ vọng sẽ thu thập đủ thông tin, tạo tiền đề cho kỳ Tổng điều tra dân số và nhà ở kế tiếp.

Đối với điều tra viên thống kê là người được cơ quan thống kê trưng tập, huy động và được tập huấn kỹ lưỡng để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Cục trưởng Nguyễn Thị Mỹ nhấn mạnh, điều tra viên cần gặp và phỏng vấn trực tiếp chủ hộ và các thành viên hộ thu thập thông tin (nếu các thông tin về thành viên hộ mà chủ hộ không nắm chắc). Khi thu thập thông tin về nhà ở, điều tra viên hỏi chủ hộ (hoặc người cung cấp thông tin) kết hợp với quan sát trực tiếp ngôi nhà hoặc căn hộ để ghi kết quả vào phiếu điều tra. Thông tin về lịch sử sinh phải hỏi trực tiếp đối tượng điều tra là nữ từ 10 - 49 tuổi.

Đối với các giám sát viên, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý điều tra viên tại địa bàn, phân chia địa bàn điều tra, giao phiếu điều tra cho từng điều tra viên, xây dựng kế hoạch điều tra, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ công việc, giám sát công việc của điều tra viên hàng ngày. Bám sát địa bàn, đặc biệt trong những ngày đầu tiến hành điều tra thu thập thông tin hoàn thiện phiếu điều tra, cập nhật tình hình gửi Chi cục Thống kê theo định kỳ qui định.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, Điều tra dân số và nhà ở năm giữa kỳ năm 2024 là cuộc điều tra quan trọng của ngành Thống kê, giúp thu thập thông tin về con người trong đời sống kinh tế - xã hội thực tế của đất nước nói chung và địa phương nói riêng. Bên cạnh đó, cuộc điều tra còn thu thập các thông tin về nhà ở của các hộ dân cư, cùng với một số chỉ tiêu thống kê quan trọng khác để đánh giá chất lượng cuộc sống của người dân.

 
Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  1
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh
phát biểu tại Lễ ra quân

 
Cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ 2024 được thực hiện trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2024; trong đó tỉnh Bình Định được tổ chức tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố, với nội dung điều tra lớn, khối lượng công việc khá phức tạp trên 18.810 hộ dân cư, tại 627 địa bàn và huy động 260 người tham gia, trong đó có 210 điều tra viên. Riêng đối với thành phố Quy Nhơn, có 2.610 hộ dân được tổ chức điều tra, được chia thành 87 địa bàn với tổng số 34 điều tra viên và giám sát viên thực hiện.

Để hoàn thành công tác thu thập thông tin dân số và nhà ở tại tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh đề nghị ngành Thống kê và các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ: Các cơ quan, đơn vị liên quan của TCTK quan tâm, tăng cường hỗ trợ nghiệp vụ chuyên môn, giám sát, kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin điều tra trên địa bàn Tỉnh cũng như thẩm định kết quả công tác điều tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, khoa học và đáp ứng hiệu quả sử dụng ngay. Cùng với đó, Cục Thống kê Tỉnh thực hiện tốt vai trò chủ trì, hướng dẫn phương án, nghiệp vụ, kế hoạch triển khai điều tra cho Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện điều tra thống nhất. UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND cấp xã chủ động phối hợp với Chi cục Thống kê, các đơn vị liên quan, điều tra viên thực hiện tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, để nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc điều tra, nghĩa vụ cung cấp thông tin và hợp tác với điều tra viên thực hiện nhiệm vụ điều tra…

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra quân tại tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Thanh Dương, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho biết, với yêu cầu đặc biệt quan trọng về nâng cao chất lượng thông tin điều tra, việc ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong điều tra đã được nghiên cứu và áp dụng sẽ giúp điều tra viên thống kê thu thập thông tin được thuận lợi và kiểm tra số liệu ngay trong quá trình thu thập thông tin.

 
Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  2
Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thanh Dương phát biểu tại Lễ ra quân tại tỉnh Bình Định

Để triển khai hiệu quả công tác thu thập thông tin Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Phó Tổng cục trưởng đề nghị: Các điều tra viên cần nghiêm túc tuân thủ các quy định và quy trình điều tra, thông tin rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người cung cấp thông tin; đối với giám sát viên cần thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện điều tra hàng ngày của điều tra viên; thông báo cho điều tra viên những vấn đề nghiệp vụ cần lưu ý... Đối với tổ công tác tỉnh Bình Định cần chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng phương án; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc điều tra đến người dân; đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đảm bảo cuộc điều tra đạt được kết quả tốt nhất.

Cũng trong Lễ quân, thành phố Quy Nhơn đã tổ chức đoàn xe cổ động chạy trên các tuyến phố tuyên truyền về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, góp phần tạo không khí sôi nổi hào hứng cho ngày ra quân. Sau Lễ ra quân, Đoàn giám sát Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của TCTK cùng lãnh đạo UBND, Cục Thống kê và các điều tra viên, giám sát viên và các thành viên Tổ công tác của Tỉnh đã đến các hộ dân thực hiện điều tra và giám sát hoạt động điều tra trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Một số hình ảnh của Lễ ra quân
 
Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  3

Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  4

Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  5

Tưng bừng lễ ra quân điều tra dân số giữa kỳ năm 2024 tại tỉnh Bình Định  6

 
Thu Hòa
(Theo thông tin của CTK tỉnh Bình Định)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top