Họp với các tổ chức quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

30/09/2020 - 04:28 PM
Chiều ngày 30/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê tổ chức cuộc họp với các tổ chức quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì. Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục cùng sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của đại diện một số tổ chức quốc tế: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Văn phòng điều phối viên Liên hợp quốc (UN), Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA), Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền phụ nữ (UN Women); Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Ủy ban kinh tế xã hội Châu Á – Thái Bình Dương Liên hợp quốc (UNESCAP).
 
Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng cục Thống kê đang thực hiện đánh giá tình hình triển khai Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là công việc quan trọng, sẽ xác định xu hướng phát triển của ngành Thống kê phù hợp với thế giới, đồng thời khai thác được những lợi thế của Việt Nam trong thời gian tới, do đó, rất cần sự hỗ trợ các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế. Tổng cục trưởng mong muốn đại diện các tổ chức quốc tế và Tổng cục sẽ cùng nhau thảo luận, xác định những nội dung hỗ trợ chính để từ đó có những nội dung và hình thức hỗ trợ chi tiết trong thời gian tới.
 
Cuộc họp với các tổ chức quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe đại diện Tổng cục Thống kê báo cáo đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20). Theo báo cáo, tình hình thực hiện CLTK11-20 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Đã đạt 80% số mục tiêu và hoàn thành 84% số hoạt động của Chiến lược; Khung pháp lý được hoàn thiện (Luật Thống kê năm 2015; Nghị định số 94/2016/NĐ-CP và nhiều văn bản pháp lý khác được ban hành); Cơ cấu tổ chức được hoàn thiện và củng cố; Phương pháp luận thống kê quốc tế được áp dụng có hệ thống; Hệ thống thông tin được thành lập từ trung ương đến địa phương; Thông tin thống kê được phổ biến ngày càng nhiều; Công nghệ thông tin hiện đại được sử dụng; Năng lực của thống kê được nâng lên… Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục.
 
Đồng thời, các đại biểu được nghe Dự thảo tầm nhìn, mục tiêu và chương trình hành động của Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tầm nhìn của Chiến lược được xác định là “Thống kê Việt Nam trở thành hệ thống thống kê hiện đại vào năm 2045”; Mục tiêu tổng quát của CLTK21-30 là “Thống kê Việt Nam đổi mới, phát triển nhanh, bền vững theo hướng hiện đại để đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông tin ngày càng tăng lên của xã hội”. Dự thảo cũng đề xuất 6 mục tiêu cụ thể, 5 chương trình hành động và 4 nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
 
Nội dung tiếp theo của cuộc họp là phần trình bày của đại diện Tổng cục Thống kê về Báo cáo tình hình tiếp nhận cam kết hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế. Đến nay đã có 8 tổ chức quốc tế đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho công tác xây dựng xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: (1) Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF); (2) Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB); (3) Ngân hàng thế giới (WB); (4) Văn phòng điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam; (5) Đối tác về phát triển thống kê trong thế kỷ 21 (PARIS21); (6) Cơ quan thống kê Liên hợp quốc (UNSD); (7) Ủy ban kinh tế xã hội Châu Á – Thái Bình Dương Liên hợp quốc (UNESCAP); (8) Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA).
 
Cuộc họp với các tổ chức quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 1
Toàn cảnh cuộc họp

Sau các báo cáo trên, các đại biểu cùng nhau thảo luận cụ thể hơn về các nội dung các tổ chức quốc tế sẽ hỗ trợ Tổng cục Thống kê trong thời gian tới. Đại diện các tổ chức quốc tế cho biết trong thời gian qua đã có nhiều hỗ trợ đối với Tổng cục Thống kê và mong muốn có được những thông tin chi tiết hơn về lộ trình xây dựng Chiến lược, nhu cầu hỗ trợ của TCTK… để từ đó có những chia sẻ kinh nghiệm, khuyến nghị xu hướng phát triển thống kê của khu vực và thế giới cũng như có những hành động đồng hành, hỗ trợ TCTK trong xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các lĩnh vực thống kê cụ thể trong thời gian tới.

Trên cơ sở những ý kiến của các đại biểu, Phó Tổng cục trưởng TCTK Phạm Quang Vinh cho biết, TCTK sẽ gửi thêm thông tin để các tổ chức nắm bắt cụ thể hơn, trong đó có Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, TCTK cũng sẽ đề xuất những yêu cầu hỗ trợ cụ thể hơn để các tổ chức quốc tế có những hỗ trợ thực tế.


Phát biểu kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu, Viện Khoa học Thống kê cung cấp các tổ chức quốc tế kế hoạch được ban hành theo Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có những sản phẩm cụ thể rà soát những công việc đã làm được để từ đó xác định những nội dung, điểm lớn cần hỗ trợ. Đồng thời, có những buổi làm việc với các tổ chức về những hỗ trợ mà các tổ chức đã cam kết. Đề nghị các tổ chức quốc tế xem xét, đề xuất những phần việc sẽ hỗ trợ và có những buổi làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp với Viện Khoa học Thống kê sớm nhất có thể. Trên cơ sở đó, TCTK sẽ thông báo những phần việc Tổng cục đã và sẽ lựa chọn để thực hiện những công việc tiếp theo./. 
 
B.N
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top