Hội thảo góp ý xây dựng Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê

12/11/2020 - 04:31 PM
Chiều ngày 12/11/2020, tại Hà Nội Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử TCTK. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến; các thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử TCTK, lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan. Hội thảo được kết nối trực tuyến với một số Cục Thống kê: Thái Nguyên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Lâm Đồng, An Giang, Vũng Tàu, Trường Cao đẳng Thống kê II.

Trước đó, ngày 28/8/2020, Tổng cục trưởng TCTK đã ban hành Quyết định số 1359/QĐ-TCTK về việc thành lập Ban Biên tập Trang thông tin điện tử TCTK (Ban Biên tập). Theo đó, Ban Biên tập có nhiệm vụ giúp Tổng cục trưởng TCTK trong việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin để đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử TCTK theo đúng quy định của pháp luật và của TCTK. Ban Biên tập có chức năng định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Trang thông tin điện tử TCTK nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu thống kê chính xác, trung thực, kịp thời, phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực thống kê và nhu cầu sử dụng thông tin của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe những giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về bản Dự thảo Quy chế quản lý và vận hành trang thông tin điện tử TCTK. 

 
Hội thảo góp ý xây dựng Quy chế quản lý và vận hành Trang thông tin điện tử Tổng cục Thống kê

Toàn cảnh buổi Hội thảo
 
Trang thông tin điện tử TCTK có địa chỉ truy cập là: www.gso.gov.vn. Đây sẽ là trang thông tin điện tử tổng hợp chính thức của TCTK, có chức năng tổ chức, quản lý, cung cấp, trao đổi và công bố thông tin chính thức của TCTK trên internet.

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để ngành Thống kê có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ biến thông tin theo quy định của pháp luật, do đó, các đơn vị cần có trách nhiệm đóng góp ý kiến để từng bước hoàn thiện Quy chế. Quy chế sẽ cụ thể hóa, quy định rõ quy trình hoạt động, phân định rõ trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cá nhân đối với việc cung cấp, phổ biến thông tin thống kê tới người dùng tin.

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho rằng, Trang thông tin điện tử TCTK có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động chuyên môn của toàn Ngành, chính vì vậy, các đơn vị cần có sự rà soát đi đến thống nhất để Trang thông tin điện tử TCTK hoạt động một cách hiệu quả nhất. Phó Tổng cục trưởng đề xuất có thêm điều khoản nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng, gắn trách nhiệm và nghĩa vụ cụ thể đối với từng thành viên thuộc Tổ thường trực thuộc Ban Biên tập. Để qua đó việc quản lý và vận hành hoạt động Trang thông tin điện tử của TCTK có được sự thống nhất và tránh những vướng mắc trong quá trình triển khai vận hành.


Hội thảo đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu có những ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Quy chế.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK đánh giá cao những ý kiến đóng góp cho Quy chế của các đại biểu tham dự, tuy nhiên Quy chế cần tiếp tục hoàn thiện xem xét tổng hợp các ý kiến và có sự biên tập lại để phù hợp với thực tế. Trong đó Tổng cục trưởng nhấn mạnh Quy chế sẽ có phạm vi áp dụng đối với tất cả các đơn vị thuộc TCTK. Và theo dự kiến Quy chế sẽ có bố cục gồm 5 chương: (1) Quy định chung; (2) Nội dung quản lý và vận hành: Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn kỹ thuật. Phân cấp quản lý vận hành; (3) Tổ chức thực hiện: Nguyên tắc cung cấp thông tin, thời gian, quy trình hoạt động (tiếp nhận, xử lý, kiểm duyệt, công bố); (4) Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân; (5) Nguồn lực thực hiện. Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, Ban Biên tập tiếp tục rà soát và bổ sung các ý kiến đóng góp và sớm hoàn thiện Quy chế để Tổng cục trưởng TCTK có thể ban hành và đưa Quy chế vào áp dụng./.

 
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top