Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia

28/02/2020 - 03:50 PM
Sáng ngày 28/02/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình Điều tra thống kê Quốc gia. Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Tổng cục trưởng TCTK tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng; cùng đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc cơ quan TCTK.
 
Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Toàn cảnh buổi Hội thảo
 
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Vụ Phương pháp chế độ và công nghệ thông tin trình bày Báo cáo Đánh giá thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Theo đó, Chương trình Điều tra thống kê quốc gia được ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm 50 cuộc điều tra các loại; trong đó, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm chủ trì 35 cuộc điều tra thống kê và các bộ, ngành chủ trì 15 cuộc điều tra.

Sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình điều tra thống kê quốc gia đã nảy sinh một số bất cập cũng như nhu cầu thực tế, do đó cần có sửa đổi, bổ sung. Đơn cử, hiện nay, một số cuộc điều tra thống kê đã được ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các khâu thực hiện nên rút ngắn được thời gian thu thập, xử lý thông tin để có thể công bố kết quả sớm hơn. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các cuộc điều tra này có sự không đồng bộ và thiếu thống nhất cơ sở dữ liệu thống kê. Do đó đã đặt ra yêu cầu cần phải rà soát thời điểm, thời kỳ điều tra của một số cuộc điều tra trong Chương trình điều tra thống kê quốc gia cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Chương trình điều tra thống kê quốc gia được xây dựng trên cơ sở Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, là cơ sở phân công, phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê, chế độ báo cáo thống kê và chương trình khác có liên quan đến hoạt động thống kê. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê thì Chương trình điều tra thống kê quốc gia cần sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin thu thập vào các cuộc điều tra thống kê. Đồng thời, bổ sung một số cuộc điều tra thống kê mới vào danh mục các cuộc điều tra thống kê quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ biên soạn, tổng hợp một số chỉ tiêu thống kê, bảo đảm thực hiện cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế. Điều này cũng xuất phát từ chính nhu cầu theo cơ cấu mới của Tổng cục Thống kê.

Hội thảo đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, góp ý thẳng thắng xung quanh các nội dung liên quan đến mục đích, yêu cầu, phương pháp, kế hoạch thực hiện sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Việc sửa đổi, bổ sung Chương trình điều tra thống kê quốc gia dự kiến có 2 phương án thực hiện: (i) Phương án 1: Sửa đổi triệt để thông qua việc trình Bộ trưởng để trình Chính phủ kế hoạch sửa đổi Hệ thống chỉ tiêu quốc gia, trên cơ sở đó sửa đổi Chương trình điều tra thống kê quốc gia. (ii) Phương án 2: Sửa đổi nhỏ thông qua việc sửa đổi thời điểm, thời kỳ điều tra; lồng ghép nội dung điều tra nhằm phục vụ biên soạn chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu mới ban hành. Cả hai phương án thực hiện điều dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính đầy đủ, tính khả thi, tính không trùng lặp và tính kế thừa. Quan điểm của đa số đại biểu là tán thành với phương án thực hiện thứ nhất với mong muốn việc bổ sung, sửa đổi sẽ được thực hiện toàn diện một cách triệt để nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các chỉ tiêu và các cuộc điều tra thống kê.

Bế mạc Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương giao Vụ Phương pháp chế độ và Công nghệ thông tin phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong cơ quan TCTK và các bộ, ngành xây dựng kế hoạch cụ thể, bài bản trên cơ sở đánh giá từng chỉ tiêu, ý kiến sửa đổi để thể hiện rõ nhất những bất cập trong thực trạng thực hiện Chương trình điều tra thống kê quốc gia. Đồng thời xây dựng lộ trình rõ ràng, từ ngắn hạn đến dài hạn để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại một cách toàn diện, triệt để./.

 
Tin, ảnh: Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top