Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ về Tổng điều tra Kinh tế 2021

06/11/2020 - 01:16 PM

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, sáng ngày 6/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội thảo Phương án và kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chỉ trị Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến, lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc TCTK; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ.

 Hội thảo Phương án và kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chỉ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết: Trong các cuộc TĐT Kinh tế trước đây, Bộ Nội vụ là Bộ rất quan trọng trong việc triển khai điều tra hành chính. Đây là một trong những morum gắn liền và để TCTK phối hợp với các bộ ngành thực hiện. Tuy nhiên trong cuộc Tổng điều tra năm 2021, Bộ Nội vụ được tách rời để chủ trì và triển khai thực hiện, vì vậy, TCTK và đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với TCTK trong cuộc Tổng điều tra để thực hiện các nhiệm vụ, mục đích phục vụ cho nhiệm vụ chung và việc quản lý Nhà nước riêng của Bộ Nội vụ về công chức, viên chức trong mảng hành chính và sự nghiệp.

Về nội dung của Hội thảo, Tổng Cục trưởng đề nghị các đại biểu tham gia Hội thảo tập trung vào các nội dung sau: Một là, TCTK là đơn vị chủ trì các phiếu điều tra và các nội dung điều tra về doanh nghiệp, về hộ sản xuất kinh doanh cá thể. Đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ tập trung vào phiếu doanh nghiệp là chủ yếu. Bộ Nội vụ sẽ trình bày các nội dung liên quan đến đơn vị sự nghiệp - hành chính cũng như các nội dung các công việc đã và đang triển khai. Hai là, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cho ý kiến về phối hợp trong cách thức tổ chức thực hiện với 2 Bộ và đề xuất khối lượng công việc cụ thể và kế hoạch triển khai thực hiện; Khẩn trương xây dựng định mức kinh phí để TCTK thay mặt tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính để chuẩn bị nguồn lực về tài chính, con người cho cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Đánh giá về công việc thời gian tới, Tổng cục trưởng cho rằng, từ nay tới cuối năm khối lượng công việc sẽ được triển khai rất khẩn trương với nhiệm vụ đổi mới về nội dung và cách thức điều tra. Theo đó, TCTK sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, quá trình triển khai thực hiện và cung cấp tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung vào những nội dung có liên quan tới 2 Bộ. Với việc tiếp cận và cách tiếp cận hiện nay thay đổi so với trước kia, TCTK sẽ giúp các đơn vị điều tra nắm được tinh thần đổi mới của cuộc Tổng điều tra lần này để triển khai phù hợp và kết nối thông suốt đảm bảo tiến độ, nội dung chất lượng theo phương án

Tại Hội thảo các đại biểu đã nghe trình bày về các nội dung: Báo cáo công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra và kế hoạch công tác thời gian tới; Dự thảo phiếu thu thập thông tin và mô hình tổ chức của doanh nghiệp và của đơn vị sự nghiệp; dành thời gian thảo luận, tập trung cho ý kiến về phương án và kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa TCTK với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay công tác điều tra thí điểm đã tiến hành xong và đã hoàn thiện phương án điều tra chính thức gửi TCTK để thẩm định. Trong quá trình chuẩn bị, Bộ Nội vụ đã phối hợp với TCTK để hoàn thiện phiếu và các công tác lập mẫu biểu rà soát. Song song đó Bộ Nội vụ đã triển khai xây dựng phần mềm phiếu điều tra và các nội dung có liên quan đồng thời trao đổi với TCTK đề nghị hỗ trợ về biểu đồ ra gồm hai phần (phần do Bộ Nội vụ quản lý; phần phục vụ cho tính toán các chỉ số thống kê). Đối với điều tra thí điểm phần mềm điều tra cơ sở hành chính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an nghiên cứu nếu cần thì Bộ Nội vụ sẽ chuyển giao phần mềm này cho 2 Bộ để tiến hành làm khu bảo mật và tổ chức điều tra riêng.

Theo đại diện Bộ công an, đến nay Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát danh sách theo cuộc Tổng điều tra. Số lượng điều tra trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của Bộ Công an không lớn vì vậy Bộ Công an đề nghi thực hiện điều tra toàn bộ. Về số liệu điều tra, về hệ thống dữ liệu, đại diện Bộ Công an đề nghị TCTK nghiên cứu phương án để đảm bảo tính bảo mật.
Về phía
 Bộ Quốc phòng,  đoàn công tác sẽ lĩnh hội toàn bộ nội dung của Hội thảo và trên cơ sở đó sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tham mưu cho Bộ Quốc phòng để tiếp tục triển khai các công việc đảm bảo thục theo đúng phương án của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Về công tác điều tra, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị, trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao vai trò công tác thống kê đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 Hội thảo Phương án và kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giữa Tổng cục Thống kê với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ 2

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết: Trong cuộc Tổng điều kinh tế năm 2021, TCTK và Bộ Nội vụ đã làm việc và phối hợp chặt chẽ trong đó đã tính tới phân công từng công việc cụ thể kể cả những công việc nhỏ nhất. Do đó công tác phối hợp trong tổng điều tra được đảm bảo. Với cuộc điều tra lần này Phó Tổng cục trưởng cho biết vì Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19 do đó vấn đề kinh phí cho cuộc Tổng điều tra sẽ khó khăn hơn khi mức kinh phí giảm còn 50%. Tuy nhiên, Phó Tổng cục trưởng khẳng định quyết tâm Cuộc Tổng điều tra sẽ vẫn đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc và nội dung theo đúng phương án đề ra. Đối với công tác thu thập thông tin, đề nghị Bộ Quốc phòng và bộ Công an cho ý kiến để xây dựng công tác bảo mật

Kết thúc Hội thảo, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, việc thực hiện công tác Tổng điều tra kinh năm 2021 đang diễn ra rất khẩn trương và bám đúng kế hoạch trong phương án theo Quyết định của Thủ tướng. Tổng cục trưởng đánh gia cao sự chủ động của Bộ Quốc phòng và công tác phối hợp giữa Bộ nội vụ và Bộ Công an với TCTK trong thời gian qua. Đến nay các công việc cho cuộc Tổng điều tra vẫn trong tầm kiểm soát theo đúng kế hoạch. Tổng cục trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan thuộc TCTK  phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện phương án, tiếp tục hoàn thiện làm rõ quy trình, kế hoạch và đặc biệt là nội dung phiếu điều tra để kịp thời gửi cho các đơn vị tham khảo, hướng dân xây dựng cách thức triển khai ở mỗi bộ, ngành. Các đơn vị phải sớm tính tới việc kết nối từ việc thu thập, tổng hợp, hình thức tiếp nhận kết quả điều tra của các Bộ ngành kể cả Bộ Nội vụ và xây dựng phương án biên soạn đầu ra../

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top