Họp nhóm công tác chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê lần thứ 18 (WGDSA18)

22/06/2020 - 08:39 PM - 60 lượt xem
Sáng ngày 22/6/2020, theo kế hoạch công tác năm 2020 của Hệ thống Thống kê cộng đồng ASEAN, với vai trò Chủ tịch ASEAN về Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã tổ chức Phiên họp lần thứ 18 của Nhóm công tác về Chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê, (WGDSA18). Chương trình họp nhóm lần này được tổ chức trực tuyến thông qua hệ thống (Google meeting), với sự tham gia của các thành viên nhóm WGDSA các nước ASEAN và Cơ quan Thống kê ASEAN (ASEANstats).
 
Họp nhóm công tác chia sẻ, phân tích, phổ biến và truyền thông thống kê lần thứ 18 (WGDSA18)

Các thành viên tham gia họp tại Tổng cục Thống kê Việt Nam
 
Chương trình họp nhóm lần này thảo luận 5 nội dung chính: (1) Infographic và đồ họa chuyển động (Motion graphic): Thảo luận về chủ đề, chi tiết và nội dung của motion graphic, infographic cho ACSS10; (2) Đánh giá Dữ liệu mở của ACSS: Trình bày kết quả đánh giá Dữ liệu mở của các nước thành viên ASEAN và ASEANstats; (3) Khái niệm Dữ liệu lớn của ACSS: Trình bày dự thảo mới nhất về Khái niệm Dữ liệu lớn của ACSS; (4) Cập nhật Biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT): Trình bày thực trạng và kế hoạch ASI – CT; (5) Các vấn đề khác: Cập nhật Chính sách phổ biến thông tin thống kê; Kế hoạch về Khái niệm và Truyền thông Thống kê; Kế hoạch nhiều năm cho WGDSA; Kế hoạch về Khóa đào tạo vùng lần thứ 2 về Motion graphic; Kế hoạch về phổ biến thông tin đặc biệt của Tổng điều tra Dân số năm 2020; Kế hoạch và tổ chức WGDSA19./.
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top