Lễ bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ giữa các vụ, văn phòng Tổng cục thống kê với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê

29/12/2020 - 05:26 PM

Để triển khai nhiệm vụ năm 2021, chiều ngày 29/12, tại trụ sở Tổng cục thống kê (TCTK) đã diễn ra Lễ bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ giữa các vụ, văn phòng TCTK với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến chủ trì Lễ bàn giao

 Lễ bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ giữa các vụ, văn phòng Tổng cục thống kê với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê

 Lễ bàn giao nhiệm vụ giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê với các đơn vị thuộc TCTK

Tham dự lễ bàn giao có đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc TCTK và Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết Lễ bàn giao nhiệm vụ là một trong những thủ tục cuối cùng Cục TTDL tiếp nhận đầy đủ nhiệm vụ, tài sản, tài liệu … để triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021. Thay mặt lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như: Đối với Cục TTDL tập trung vào 6 nội dung: Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ, đề xuất củng cố bộ máy tổ chức và kiện toàn nhân sự tại các đơn vị và các tổ chức Đảng, đoàn thể; sớm ban hành Quy chế làm việc và Quy chế dân chủ cơ sở của Cục TTDL. Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Cục TTDL; thực hiện tốt Kế hoạch thu thập thông tin năm 2021, trong đó tập trung nguồn lực, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Tổng điều tra kinh tế năm 2021; rà soát nguồn dữ liệu sẵn có, tiếp nhận nhu cầu thông tin của các Vụ chuyên ngành để xây dựng Kế hoạch thu thập thông tin năm 2022, trong đó tập trung nghiên cứu đề xuất lồng ghép một số cuộc điều tra có cùng đơn vị điều tra, chỉ tiêu thông tin trùng lặp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thu thập và xử lý thông tin để tiết kiệm kinh phí và nhân lực; xây dựng cơ sở dữ liệu các chỉ tiêu theo Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã phổ biến trên Trang thông tin điện tử của Cục TTDL và của Tổng cục (Theo nội dung Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ); xây dựng Kế hoạch CNTT năm 2021 theo hướng hiện đại hóa, nghiên cứu đồng bộ việc chuyển đổi số của Ngành Thống kê để tiết kiệm, giảm chi phí, xử lý thông tin nhanh hơn, chuyên nghiệp hơn nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của thông tin; triển khai xây dựng và thực hiện các Đề án quan trọng như: Cổng thông tin điện tử Cục TTDL; Đề án cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung; Đề án hiện đại hóa thư viện TCTK; Đề án 501, Dự án sản xuất thông tin thống kê điện tử...
 

Lễ bàn giao tiếp nhận nhiệm vụ giữa các vụ, văn phòng Tổng cục thống kê với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê 1

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu tại lễ bàn giao

Đối với các Vụ chuyên ngành, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu tiếp tục hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với Cục TTDL trong thiết kế, tổ chức thu thập và xử lý thông tin; đối với các Vụ chức năng: tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức của Cục TTDL, sớm đề xuất cơ chế phân cấp quản lý, sử dụng các nguồn lực cho Cục TTDL để đảm bảo tính chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ, đồng thời bảo đảm đúng quy định của Nhà nước về phân cấp quản lý; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cũng bày tỏ hy vọng với chức trách nhiệm vụ được giao cùng nguồn tại liệu và số tài sản được bàn giao, Cục Thu thập dữ liệu
và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê sẽ sớm ổn định và triển khai công việc đi vào nề nếp và vận hành Cục trở thành một hệ thống đồng thuận thống nhất với các đơn vị của TCTK.

Tại Lễ bàn giao Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê đã tiếp nhận nhiệm vụ, tài sản, tài liệu phục vụ cho việc triển khai hoạt động của Cục theo đúng nhiệm vụ được phân công giữa Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin Thống kê với 9 đơn vị thuộc TCTK trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Thay mặt các đơn vị nghiệp vụ tổ chức các cuộc điều tra, Vụ trưởng Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng Phạm Đình Thúy đã bảy tỏ mong muốn với nguồn cơ sở dữ liệu các đơn vị bàn giao, Cục sẽ triển khai hiệu quả công việc theo đúng nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, để hoàn thành việc tư liệu hóa nguồn thông tin, Cục cần chủ động trong việc số hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu thông tin, sớm triển khai các cuộc điều tra trên cơ sở phân công trách nhiệm và cam kết giữa Cục và các đơn vị của TCTK đảm bảo thông suốt cho cuộc Tổng điều tra kinh tế 2021 để có được nguồn số liệu chuẩn xác và nhanh nhất phục vụ cho công tác quản lý, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng tin

Thay mặt Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê ông Nguyễn Tuấn Anh đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo TCTK và sự hợp tác của các đơn vị  trong TCTK thời gian qua. Với nhiệm vụ Ban lãnh đạo TCTK giao, Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin thống kê sẽ phối hợp tốt với các đơn vị quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top