Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP)

26/08/2020 - 02:34 PM
Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn ra ngày càng phức tạp và những hạn chế đi lại đang được áp dụng tại nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, nhằm đảm bảo an toàn đối với các đại biểu, trong các ngày từ 26-28/8/2020, Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) đã tổ chức trực tuyến Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á – Thái Bình Dương. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Việt Nam có Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK); đại diện lãnh đạo một só Vụ, Viện thuộc TCTK.
 
Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP)

Ông Phạm Quang Vinh - Phó Tổng cục trưởng TCTK tại điểm cầu Việt Nam  
 
Phiên họp đưa ra thảo luận các vấn đề chiến lược quan trọng nhằm phát triển thống kê, thúc đẩy hợp tác, nâng cao vị thế của thống kê chính thức phù hợp với những cam kết hiện có, bao gồm: Khung hành động và tầm nhìn chung của cộng đồng thống kê Châu Á-Thái Bình Dương đã được Ủy ban thông qua năm 2016 và Tuyên bố về Định hướng số liệu để Không ai bị bỏ lại phía sau được thông qua năm 2019. Năm 2020, với hai sáng kiến, các phiên hội thảo chuyên đề và tham vấn điện tử sẽ được giới thiệu để cho phép đối thoại tương tác về các vấn đề ưu tiên quan trọng của hệ thống thống kê Châu Á và Thái Bình Dương. Thông qua những sáng kiến ​​mới, Ủy ban Thống kê ESCAP hi vọng trở thành biểu tượng tiên phong trong cộng đồng thống kê Châu Á - Thái Bình Dương.
 
Phiên họp thứ Bảy của Ủy ban Kinh tế và Xã hội Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP)  1

Toàn cảnh Phiên họp tại điểm cầu Việt Nam
 
Kỳ họp trực tuyến lần thứ Bẩy của Ủy ban Thống kê thảo luận một số vấn đề, bao gồm: (1)Thu hút sự hỗ trợ của toàn bộ bộ máy chính quyền cho thống kê chính thức trong bối cảnh chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững: Giám sát tiến độ phù hợp với tài liệu “Nâng cao thống kê chính thức trong chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững: Tầm nhìn chung và Khung hành động của cộng đồng thống kê Châu Á Thái Bình Dương” cùng Tuyên bố về Định hướng số liệu để Không ai bị bỏ lại phía sau; Giám sát các quyết định đã được thông qua tại Kỳ họp lần thứ 6 của Ủy ban Thống kê; Giám sát tiến độ trong việc thực kiện sáng kiến “Get everyone in picture” của Thống kê hộ tịch và đăng ký dân sự. (2) Nâng cao Thống kê chính thức trong chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững: Các tiến bộ đạt được trong việc hỗ trợ Khung hành động và tầm nhìn chung của các nhóm đề xuất sáng kiến của Ủy ban Thống kê và Ban thư ký; Các sáng kiến của các tổ chức tòan cầu, khu vực và tiểu vùng sẽ hỗ trợ Khung hành động và tầm nhìn chung. (3) Thảo luận các vấn đề ưu tiên, bao gồm: Phân tích và tổng hợp số liệu thống kê; Tích hợp dữ liệu lớn nhằm hiện đại hóa thống kê chính thức ở Châu Á Thái Bình Dương; Cải tiến việc quản trị nhân lực nhằm xây dựng các thể chế thống kê ở Châu Á Thái Bình Dương hướng tới tương lai; Xem xét các điểm chính của chương trình trong tương lai; Báo cáo về các vấn đề Ủy ban quan tâm và một số vấn đề khác.
 
Dự kiến cuối Phiên họp các đại biểu sẽ cùng Thông qua Bản báo cáo của Ủy ban tại phiên họp lần thứ Bẩy này./.
 
T.H
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top