Hội nghị giao ban quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2020

15/10/2020 - 12:11 PM
Sáng ngày 15/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quí IV năm 2020 với sự tham dự của các  đơn vị thuộc Tổng cục. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp, đồng chủ trì có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến.
 
Tổng cục Thống kê họp giao ban quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2020 2

Theo Báo cáo trình bày tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2020, TCTK có 189 nhiệm vụ phải hoàn thành theo kế hoạch, tăng 31,1% so với 9 tháng đầu năm 2019, trong đó có 176 nhiệm vụ thực hiện đúng kế hoạch (chiếm 93,1%); có 06 nhiệm vụ  hoàn thành muộn so kế hoạch (chiếm 3,2%) và 07 nhiệm vụ chưa hoàn thành (chiếm 3,7%). Các nhiệm vụ hoàn thành chậm hoặc chưa hoàn thành so với kế hoạch đều do ảnh hưởng của dịch Covid -19 và đã được Lãnh đạo TCTK đồng ý điều chỉnh kế hoạch.

Riêng Quí III năm 2020, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2020, các nhiệm vụ trong Thông báo Kết luận và chỉ đạo của Tổng cục trưởng (gồm 24 nhiệm vụ) cơ bản đã được hoàn thành hoặc đang triển khai đúng tiến độ đề ra.

Trong Quí III, dưới tác động và ảnh hưởng năng nề của dịch Covid -19, Ngành Thống kê vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực công tác với một số kết quả nổi bật như sau: Hoàn thành Báo cáo kinh tế xã hội quí III và 9 tháng năm 2020 đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng; Hoàn thành báo cáo đánh giá đánh giá tác động của dịch Covid - 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Điều tra đột xuất tác động của dịch Covid - 19 đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần 2; Tập trung nguồn lực, tiến hành điều tra thí điểm chuẩn bị cho Tổng điều tra kinh tế 2021; Thực hiện Đề án Chủ tịch ASEAN về Thống kê năm 2020, TCTK đã phối hợp với ASEANstats xây dựng báo cáo và cập nhật tiến độ triển khai sáng kiến “Thiết lập hệ thống thông tin thống kê về phát triển bền vững của ASEAN”, chủ trì thành công phiên họp trực tuyến của Tiểu ban kế hoạch và Điều phối lần thứ 20 (SCPC20) và phối hợp với ASEANstats tổ chức các cuộc họp trực tuyến chuẩn bị cho ACS10, hoàn thiện và công bố trang thông tin điện tử cho năm Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN; Khẩn trương ban hành các Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, đơn vị sự nghiệp, Cục Thống kê cấp tỉnh, Chi cục Thống kê cấp huyện; Kiện toàn nhân sự của các đơn vị thuộc Tổng cục theo mô hình tổ chức mới theo Quyết định số 10/2020/QĐ – TTg  ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thành lập Ban chỉ đạo và triển khai công tác chuẩn bị cho tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Thống kê.

Báo cáo cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 bao gồm: Đảm bảo hoàn thành biên soạn và phổ biến thông tin thống kê kịp thời, chất lượng; Thực hiện tốt các cuộc điều tra định kỳ tháng, quí, năm; Xử lý thông tin, tổng hợp kết quả các cuộc điều tra theo đúng kế hoạch; Hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và xây dựng Chiến lược phát triển thống kê giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Hoàn thiện báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện đề án 715 (chuẩn bị cho hội nghị Tổng kết vào tháng 12/2020); Tiếp tục khẩn trương, triển khai thực hiện Đề án Chủ tịch ASEAN về thống kê; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho năm Thống kê Việt Nam làm chủ tịch ASEAN; đề án NOE và đổi mới qui trình biên soạn GRDP, các hoạt động tuyên truyền cho 75 năm thành lập Ngành; Tổ chức và hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ Thống kê năm 2020, giải quyết tốt công tác khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng…
 
Tổng cục Thống kê họp giao ban quí III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí IV năm 2020 3
Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các  đơn vị đã trình bày những khó khăn vướng mắc trong công tác của đơn vị và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục. Đối với công tác tổ chức cán bộ,Tổng cục trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức sớm phê duyệt Đề án vị trí việc làm cho các Cục Thống kê đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm của đơn vị; đồng thời có hướng dẫn cụ thể thực hiện các vấn đề liên quan đến quy trình bổ nhiệm dựa trên đề án vị trí việc làm mới; cũng như xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các phòng; các đơn vị sự nghiệp cần khẩn trương xây dựng đề án vị trí việc làm và đề án thi tuyển... Tổng cục trưởng cũng yêu cầu cần đẩy mạnh công tác thanh tra, hướng dẫn các Cục Thống kê thực hiện đúng quy định các yêu cầu về nghiệp vụ chuyên môn, tổ chức, tài chính; công tác tuyên truyền cũng cần được đẩy mạnh, đặc biệt với tuyên truyền cho Tổng điều tra kinh tế 2021. 
Tổng cục trưởng cũng dành nhiều thời gian làm rõ các vấn đề liên quan đến
 vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc phối hợp giữa các đơn vị chuyên môn, Cục thu thập dữ liệu cũng cần được tăng cường, củng cố để công tác tổng hợp, xử lý thông tin kịp thời và chính xác nhất. Liên quan đến xây dựng kịch bản tăng trưởng GDP, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho rằng các Bộ, ngành cần có trách nhiệm cùng vào cuộc, chịu trách nhiệm về số liệu thống kê; rà soát kỹ, hoàn thành báo cáo lần 2 điều tra tác động của dịch Covid -19 đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giúp Chính phủ kịp thời điều chỉnh các gói hỗ trợ doanh nghiệp… Ngoài ra, tiếp tục triển khai tuyên truyền cho 75 năm thành lập ngành; Phát động sâu rộng cuộc thi tìm hiểu 75 năm thành lập Ngành; Khẩn trương duyệt và trình diễn trang web mới của  TCTK ...
Phát biểu tại Hội nghị, các Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến cũng nhấn mạnh một số công việc cần triển khai những tháng cuối năm,đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Tổng điều tra Kinh tế 2021, công tác tổ chức, tài chính, thanh tra...
Kết luận hội nghị, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, về đảm bảo thông tin thống kê, các đơn vị đặc biệt quan tâm chuẩn bị báo cáo tháng 12; công tác thực hiện các cuộc điều tra cần có sự rà soát, cải tổ triệt để công tác điều tra; Tổng điều tra cần quyết tâm làm theo phương án mới trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, đặc biệt về kinh phí; về Chiến lược phát triển thống kê các đơn vị cùng nghiên cứu thực hiện; Đề án NOE khi thực hiện cần gắn với khu vực thể chế; cần quan tâm đến việc sửa Luật Thống kê; các công tác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.../.

 
P.V

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top