Rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022

06/10/2021 - 06:22 PM

Chiều ngày 6/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức cuộc họp rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với các đơn vị thuộc TCTK và các Cục Thống kê (CTK) địa phương. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến và đại diện các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK.

Phát biểu khai mạc cuộc họp Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, năm nay, TCTK đã áp dụng toàn bộ cơ cấu tổ chức mô hình mới để triển khai các nhiệm vụ trong đó công tác thi đua dựa trên những chức năng nhiệm vụ, phân công công tác cho các đơn vị theo dõi trong nội bộ cũng như đối với CTK. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị tập trung nghe Báo cáo về việc tổng hợp giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với Cục Thống kê và các đơn vị thuộc Tổng cục do Vụ TCCB trình bày. Trên cơ sở nội dung báo cáo tổng hợp, thẩm định và đề xuất của Vụ TCCB các đơn vị cho ý kiến và thống nhất nội dung để triển khai thực hiện kịp tiến độ chấm điểm thi đua và công bố xét duyệt các hình thức cho các đơn vị trong Tổng cục cũng như các đơn vị của CTK.

 Tổng cục Thống kê họp rà soát Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại cuộc họp

Căn cứ các Quyết định trước đây về việc giao Kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua đối với các đơn vị thuộc Tổng cục, ngày 07/6/2021, TCTK đã ban hành Công văn số 786/TCTK-TCCB gửi các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục đề nghị xây dựng kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với CTK các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đối với các đơn vị thuộc Tổng cục.

Báo cáo kết quả tổng hợp, thẩm định và đề xuất của Vụ Tổ chức cán bộ (TCCB) cho thấy, kết quả rà soát lần 1 kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với CTK cấp tỉnh tính đến ngày 26/7/2021, Vụ TCCB đã nhận được đề nghị giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua của 14/15 đơn vị. Trong đó, có 2/14 đơn vị không thay đổi kế hoạch công tác và điểm thi đua so với năm 2021; 12/14 đơn vị có biến động về kế hoạch công tác. Tổng số đầu báo cáo của 14 nghiệp vụ là 354 báo cáo, giảm 25 báo cáo so với kế hoạch giao năm 2021. Nhìn chung, khi xây dựng kế hoạch công tác, các đơn vị đã bám sát nguyên tắc trong Công văn số 786/TCTK-TCCB ngày 07/6/2021 của TCTK.

Thực hiện rà soát lần 2 trên cơ sở bám sát nguyên tắc tại Công văn số 786/TCTK-TCCB, Vụ TCCB đã rà soát và dự thảo lại Kế hoạch công tác của từng đơn vị theo các nội dung đề xuất. Ngày 17/9/2021, Vụ TCCB đã gửi các Vụ thống kê nghiệp vụ và Cục Thu thập dữ liệu (TTDL) để xin ý kiến dự thảo Kế hoạch công tác của đơn vị do Vụ TCCB đề xuất. Tính đến ngày 4/10/2021 có 9/9 đơn vị đã gửi ý kiến. Trong đó: có 6 đơn vị nhất trí với dự thảo Kế hoạch công tác do Vụ TCCB đề xuất; 3 đơn vị có ý kiến.

Kết quả rà soát lần 2 kế hoạch công tác giao cho CTK năm 2022 có tổng số đầu báo cáo là 269 báo cáo, giảm 85 báo cáo so với rà soát lần 1 và giảm 110 báo cáo so với kế hoạch công tác năm 2021. Việc giảm số lượng báo cáo chủ yếu là ở các Vụ nghiệp vụ và Cục TTDL.

Về kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2022 đối với các đơn vị thuộc Tổng cục, có 4 đơn vị chức năng thực hiện việc giao kế hoạch công tác hàng năm đối với các đơn vị thuộc Trung ương. Tổng điểm kế hoạch năm 2022 của 4 công tác là 2.800 điểm, tăng 100 điểm so với kế hoạch năm 2021 do tăng 2 báo cáo của Vụ TCCB (gồm 1 báo cáo đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thống kê Việt Nam” và 1 báo cáo Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn năm 2022).

Ngoài ra, Vụ TCCB đã đưa ra một số đề xuất cần thảo luận tại cuộc họp như: Sự thống nhất báo cáo giữa Cục TTDL với các Vụ nghiệp vụ; thống nhất thời gian đối với báo cáo tổng kết của các đơn vị nghiệp vụ; thống nhất việc giao báo cáo rà soát GRDP; đề xuất Lãnh đạo Tổng cục giao cho Vụ TCCB phối hợp với VPTC nghiên cứu thí điểm sử dụng kết quả thực hiện tiến độ công việc được giao trên Phần mềm quản lý công việc (Taskgov) làm căn cứ bình xét thi đua cho các đơn vị thuộc Tổng cục. Thời kỳ thực hiện đánh giá kết quả công việc từ ngày 01/01/2022 đến 30/9/2022.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã nghe trình bày báo cáo tổng hợp giao Kế hoạch công tác và chấm điểm thi đua năm 2022 đối với CTK và các đơn vị thuộc Tổng cục. Đồng thời tập trung thảo luận, góp ý vào nội dung báo cáo tổng hợp và cho ý kiến thống nhất vào các nội dung Vụ TCCB đề xuất trong báo cáo tổng hợp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhất trí với ý kiến của các đơn vị là không nên quy định điểm với từng cuộc điều tra. Việc chấm điểm thi đua nên theo quý, theo tháng...

Kết thúc cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao nội dung cuộc họp. Thông qua cuộc họp các đơn vị nhìn lại quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ mới. Qua thực hiện trải nghiệm từ thực tiễn các đơn vị trao đổi, định hướng nội dung công việc rõ hơn Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị trước mắt để đáp ứng ngay cho ban hành kế hoạch của năm 2021 Vụ TCCB chủ trì tiếp tục rà soát các lượng biểu và đì liền với điểm thi đua trên nguyên tắc giảm bớt tối đa các biểu không trong quy định thống tư 01 và những biểu không cần thiết; Phân định rõ biểu điều tra và biểu báo cáo. Về thời gian báo cáo Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương giao Vụ TCCB đề xuất theo hướng đẩy lùi thời gian chấm điểm thi đua để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị. Ngoài ra, những công việc quan trọng đột xuất, thường xuyên cũng phải được đưa vào chấm điểm thi đua./.

M.T

.

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top