Họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

13/10/2021 - 06:29 PM

Chiều ngày 13/10/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì cuộc họp.
 
Tham dự cuộc họp trực tiếp tại Hà Nội, có Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TCTK. Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu địa phương có Lãnh đạo Cục và lãnh đạo Phòng tại 63 Cục thống kê tỉnh/thành phố .
 
Tổng cục Thống kê họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo cuộc họp
 
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, TCTK sẽ trình Quốc hội hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Vì vậy, để tạo sự đồng thuận thống nhất và hiểu rõ hơn về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, các Cục Thống kê địa phương cần nắm rõ các vấn đề liên quan và  làm đầu mối báo cáo với các Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh/thành phố, nhằm đạt được sự ủng hộ cao nhất của các đoàn đại biểu Quốc hội...
 
Tại cuộc họp, đại diện Vụ Phương pháp chế độ và CNTT trình bày một số nội dung cơ bản về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, gồm: Một số nội dung cơ bản về Luật Thống kê số 89/2015/QH13; Sự cần thiết xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Giới thiệu nội dung dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Tuyên truyền trên địa bàn tỉnh/thành phố.
 
Tổng cục Thống kê họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 1

Toàn cảnh cuộc họp
 
Phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê gồm: Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 về: (1) Quy trình biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP); (2) Rà soát về việc đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội; Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 48 về công bố thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là phân tổ của chỉ tiêu thống kê quốc gia; Thay thế Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê số 89/2015/QH13 bằng Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật này.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã đưa ra các ý kiến đóng góp liên quan đến công tác tuyên truyền về Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê cũng như các tài liệu, hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất.
 
Tổng cục Thống kê họp triển khai công tác tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê 2

Hình ảnh tại các đầu cầu trực tuyến
 
Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Tổng cục trưởng nhấn mạnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê là một nhiệm vụ lớn quan trọng và cấp bách của Ngành và chúng ta đang trong giai đoạn nước rút để Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê được Quốc hội thông qua. Tổng cục trưởng đề nghị lãnh đạo các Cục Thống kê chủ động nghiên cứu tài liệu, các bài viết của các tổ chức quốc tế, các nhà khoa hoc, các lãnh đạo trong Ngành làm tài liệu tuyên truyền tới Đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh/thành phố; cũng như tranh thủ và huy động mọi nguồn lực trong và ngoài Ngành để Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê nhận được ủng hộ cao ./.

 
Thu Hường
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top