Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Nội vụ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021

03/11/2020 - 04:11 PM
Chiều ngày 03/11/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã có buổi làm việc với Bộ Nội vụ về Tổng điều tra kinh tế (TĐT) năm 2021. Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan thuộc cơ quan TCTK, đại diện Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến đã đánh giá cao sự phối hợp làm việc giữa hai cơ quan TCTK và Bộ Nội vụ. Đối với công tác điều tra các đơn vị hành chính, theo Phó Tổng cục trưởng, đặc thù tại Việt Nam, các đơn vị hành chính gắn liền với các đơn vị sự nghiệp, do đó công tác thu thập sẽ có ít nhiều khó khăn. Bộ Nội vụ có nhiều lợi thế do là cơ quan quản lý hành chính chuyên ngành, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm tự triển khai các cuộc điều tra lớn. Do đó, Phó Tổng cục trưởng đặc biệt đề nghị TCTK và Bộ Nội vụ cùng phối hợp chặt chẽ công tác Tổng điều tra, các công tác chuẩn bị và thực hiện cần tiến hành khẩn trương để đảm bảo kịp thời kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 
Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Nội vụ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục trưởng TCTK, Tổ trưởng Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Buổi làm việc tập trung chủ yếu vào các nội dung về Phương án và Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo kết quả điều tra thí điểm cơ sở hành chính năm 2020 tại Bắc Ninh và các Bộ, cụ thể: Đến thời điểm đóng phần mềm cung cấp thông tin vào 00 giờ ngày 26/10/2020, Bộ Nội vụ có 2/4 đơn vị thực hiện khai phiếu (đạt 50%); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được 7/16 đơn vị khai phiếu (đạt 43,7%); tỉnh Bắc Ninh được 44/50 đơn vị (đạt 88%). Trong báo cáo, Bộ Nội vụ đã nêu các đánh giá về khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện điều tra để cùng thống nhất đưa ra giải pháp khắc phục. Qua đó, Bộ Nội vụ cũng ghi nhận sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc cơ quan TCTK giúp Bộ Nội vụ hoàn thành công việc. Đồng thời, Bộ Nội vụ đã nêu một số nội dung đề xuất: Hoàn thiện Phiếu điều tra để sớm trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt; Đề xuất bổ sung một số thành phần trong Ban Chỉ đạo; Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Bộ Nội vụ với cơ quan TCTK trong quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng điều tra.

Để chuẩn bị cho Tổng điều tra và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan, TCTK đã trình bày báo cáo công tác chuẩn bị Tổng điều tra và kế hoạch phối hợp triển khai trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Nội vụ giữ vai trò là đơn vị chủ trì, đồng chủ trì, đồng thời phối hợp với TCTK và các đơn vị liên quan để Xây dựng và hoàn thiện phương án điều tra các đơn vị hành chính; Hoàn thiện phiếu thu thập thông tin đơn vị hành chính và giải thích nội dung ghi phiếu; Xây dựng phần mềm thu thập thông tin đơn vị hành chính; Kiểm tra, nghiệm thu các chức năng và hoàn thiện phần mềm thu thập thông tin; Xây dựng các video, tài liệu hướng dẫn điều tra viên, sổ tay về hướng dẫn ghi nội dung các phiếu thu thập thông tin. Cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan, Bộ Nội vụ cũng tham gia tập huấn thu thập thông tin, thu thập thông tin theo thời gian quy định và tổng hợp kết quả thu thập thông tin.

 
Tổng cục Thống kê làm việc với Bộ Nội vụ về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 1
Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi làm việc

Cũng trong buổi làm việc, TCTK đã giới thiệu nội dung Phiếu thu thập thông tin đơn vị hành chính, sự nghiệp áp dụng trong điều tra cơ sở hành chính và Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Phiếu thu thập thông tin lần triển khai này có điểm khác là đã tách riêng thông tin của các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

Trong vai trò Tổ trưởng Tổ thường trực Ban Chỉ đạo TĐT kinh tế Trung ương, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đã cùng các đại biểu rà soát lại các nội dung trên phiếu, thảo luận và đi đến thống nhất cho các phần việc phối hợp và phần việc mỗi cơ quan phụ trách để đảm bảo cuộc Tổng điều tra diễn ra thành công theo đúng kế hoạch.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu: Về công tác phối hợp, đề nghị Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ làm đầu mối trao đổi với Bộ Nội vụ thống nhất đầu việc. Trong phân công công tác triển khai, các đơn vị, cơ quan liên quan cần thành lập đầu mối ở cả 2 cơ quan làm việc nhằm đạt được sự đồng thuận và thống nhất. Về cài đặt thông tin, TCTK sẽ gửi phiếu cho Bộ Nội vụ để Bộ Nội vụ tổng hợp yêu cầu gửi lại TCTK xem xét, thay đổi trên cơ sở hợp lý và đảm bảo các nội dung chính... Các nội dung làm việc sẽ được báo cáo Tổng cục trưởng TCTK để xin ý kiến chỉ đạo và sớm phê duyêt./.
 
Tin, ảnh: Thu Hiền

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top