Tổng cục Thống kê tham dự Cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm công tác ASEAN về hệ thống tài khoản quốc gia

27/09/2022 - 11:41 AM
Trong 2 ngày 21-22/9/2022, Nhóm công tác về hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) của Tổng cục Thống kê đã tham dự Cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm công tác ASEAN về hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA6) do Bộ phận Thống kê ASEAN (thuộc Ban Thư ký ASEAN) tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Cùng tham gia cuộc họp có thành viên nhóm WGSNA của các nước thành viên ASEAN.
 
Tổng cục Thống kê tham dự Cuộc họp lần thứ 6 của Nhóm công tác ASEAN về hệ thống tài khoản quốc gia
Các thành viên nhóm WGSNA của Tổng cục Thống kê tham dự cuộc họp

Mục tiêu chính của Cuộc họp WGSNA6 là thảo luận về việc thực hiện Kế hoạch công tác dài hạn của nhóm WGSNA, bao gồm việc gửi và phổ biến các báo cáo dữ liệu; cập nhật tình hình thực hiện Hệ thống tài khoản quốc gia 2008 dựa trên các kết quả và khuyến nghị của cuộc họp WGSNA lần thứ 5; và thảo luận tự đánh giá về Quy tắc hoạt động (Phần B và C) của nhóm WGSNA.

Cụ thể, trong các ngày làm việc, các đại biểu đã rà soát Kế hoạch hoạt động dài hạn giai đoạn 2018-2025 và cập nhật tình hình thực hiện các hoạt động của nhóm WGSNA trong năm 2021; cập nhật việc gửi dữ liệu cho Bộ phận thống kê ASEAN và đề xuất phổ biến chỉ tiêu GDP theo các ngành kinh tế chính; Rà soát và cập nhật tình hình thực hiện SNA 2008; chia sẻ quốc gia về GDP tính theo tài khoản thu nhập và CDP tính theo chỉ số giá liên hoàn; Nâng cao năng lực chương trình Nghị sự, Khung ASEAN giúp ASEAN; Đánh giá kết quả thực hiện phần B và C của Nguyên tắc hoạt động của nhóm WGSNA./.
B.N
 

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top