Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương

13/07/2020 - 11:00 AM
Trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/7/2020, đoàn công tác Trung ương do bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã thực hiện giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại các tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước.

Tại 2 tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với cán bộ cốt cán của hai Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp và Bình Phước; sau đó đã thực hiện giám sát tại địa bàn các hộ dân thuộc 2 tỉnh trên.


Tại tỉnh Đồng Tháp, ngày 10/7, đoàn có buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp. Đây là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo về tình hình thực hiện điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, ông Ngô Bá Mừng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện điều tra theo phương án, Cục đã thành lập tổ công tác, có sự phân công giao việc cụ thể đến từng thành viên trong tổ. Đồng Tháp thực hiện rà soát, lập bảng kê địa bàn theo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019. Sau rà soát, Đồng Tháp có 422 địa bàn điều tra, trong đó khu vực thành thị có 158 địa bàn, nông thôn có 264 địa bàn; số địa bàn điều tra mẫu gồm 302 địa bàn (trong đó nông thôn 264 địa bàn). Hiện, tỉnh có 499 trang trại, giảm 21 trang trại so Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản 2016; có 117 xã, giảm 2 xã (do 1 xã chuyển thành thị trấn và 2 xã sáp nhập thành 1 xã là huyện Hồng Ngự); tổng số hộ mẫu của toàn tình là 903 hộ. Sau 9 ngày thực hiện điều tra, tỷ lệ đơn vị điều tra đạt trên 50%, hy vọng đến thời điểm kết thúc điều tra sẽ đạt đúng tiến độ. Đánh giá của đoàn công tác, nhìn chung, công tác tổ chức điều tra tại Đồng Tháp thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên, còn tồn tại một số khó khăn như: Một số điều tra viên là công chức xã kiêm nhiệm, chất lượng không đồng đều, chưa hiểu hết các chỉ tiêu để thu thập. Còn một số lỗi gặp trong quá trình thu thập như: Việc xác định nhân khẩu đôi khi bị sót, thừa, sai đối tượng nhân khẩu chủ hộ; xác định việc làm chính của chủ hộ, không ghi rõ công việc cụ thể; các câu hỏi về đất đai bị sai logic, nhầm, sót; sai đơn vị tính; logic xác định nguồn thu nhập của chủ hộ...

Bên cạnh nội dung giám sát về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ, đoàn cũng đã nghe Cục Thống kê báo cáo về đặc điểm tình hình của đơn vị và những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục đã thực hiện tốt chương trình công tác 6 tháng trong việc thực hiện báo cáo nhanh, triển khai một số cuộc điều tra trong năm, tổ chức thuận lợi công tác họp báo 6 tháng… Cục cũng đã kịp thời triển khai đến toàn bộ công chức về các Quyết định của Thủ tướng, của TCTK liên quan đến sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Cục Thống kê, Chi cục Thống kê cấp huyện thị, khu vực. Thực tế cho thấy, địa phương đã nhất quán sử dụng số liệu GRDP do TCTK công bố, ước tính của Cục Thống kê và số của TCTK công bố gần sát nhau, chênh lệch rất ít thể hiện đánh giá sát tình hình thực tế... Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp cũng gặp một số khó khăn: Lực lượng cán bộ mới tuyển chất lượng chưa thích ứng được với yêu cầu công việc; việc sắp xếp cán bộ do dôi dư trong quá trình thực hiện Quyết định của Thủ tướng về chức năng, nhiệm vụ mới còn gặp khó khăn; việc tổ chức họp báo đối với địa phương nên nới thời gian tuỳ tình hình cụ thể của địa phương... Ngoài ra, Đoàn công tác cũng được nghe nhiều ý kiến liên quan đến thực hiện nghiệp vụ chuyên môn như: Về chuyển đổi giá gốc so sánh; chỉ tiêu kinh tế tổng hợp của cấp huyện, thị...

Các thành viên trong đoàn đã dành thời gian giải đáp thỏa đáng các ý kiến thắc mắc liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn. Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết trách nhiệm của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.  Bà Nguyễn Thị Hương cũng trả lời một số thắc mắc của công chức trong đơn vị về các nội dung liên quan đến công tác nghiệp vụ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như: Cung cấp thông tin chủ tiêu GRDP, điều chỉnh sự thay đổi thời gian thực hiện họp báo địa phương; cần bổ sung giải trình sự tăng trưởng GRDP của tỉnh và khu vực... cũng những câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, ứng dụng CNTT.

Sau buổi làm việc với Cục Thống kê, Đoàn đã thực hiện giám sát điều tra thực địa tại 2 hộ dân ở Khóm Mỹ  Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

 
Một số hình ảnh đoàn giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020
tại tỉnh Đồng Tháp
Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương
Bà Nguyễn Thị Hương , Tổng cục trưởng TCTK thăm và làm việc với cán bộ cốt cán của Cục Thống kê
tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương 1
Đoàn giám sát Trung ương do Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn đi giám sát
tại địa bàn Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương 2
Đoàn giám sát Trung ương do Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK làm trưởng đoàn đi giám sát
tại hộ dân ở Khóm Mỹ  Thuận, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương 3
Giám sát viên Trung ương hướng dẫn nghiệp vụ điều tra viên trong điều tra nông thôn, nông nghiệp
giữa kỳ 2020 tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 
Tại tỉnh Bình Phước, đoàn có buổi làm việc vào ngày 11/7 với các cán bộ cốt cán của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước. Bình Phước là một tỉnh miền núi thuộc vùng Đông Nam bộ với diện tích tự nhiên trên 6,9 nghìn km2, dân số gần 997,8 nghìn người; toàn tỉnh có 42 dân tộc, trong đó dân tộc thiểu số chiếm gần 19,7%. Về đơn vị hành chính, toàn tỉnh có 1 thành phố, 2 thị xã và 8 huyện. Báo cáo với Đoàn công tác, ông Bao Văn Tâm, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Bình Phước cho biết, triển khai điều tra nông thôn nông nghiệp giữa kỳ 2020, sau khi rà soát, địa phương tiến hành điều tra tại 239 địa bàn (trong đó có 198 địa bàn khu vực nông thôn), với tổng số gần 25,7 nghìn hộ có hoạt động nông, lâm, thủy sản. Toàn tỉnh hiện có 463 trang trại, giảm 351 trang trại (theo Thông tư 27). Theo dõi tiến độ điều tra, tính đến ngày 10/7, đạt 64,1%; tuy nhiên điều tra trang trại đến thời điểm đó đạt thấp, chỉ 15%, nguyên nhân là do các trang trại nằm phân tán, nhiều chủ trang trại không thường xuyên ở nơi sản xuất nên ĐTV khó tiếp cận. Nhìn chung, công tác triển khai điều tra trên địa bàn được lãnh đạo các cấp rất quan tâm, tạo điều kiện; lực lượng ĐTV tham gia điều tra hầu hết đều đã từng tham gia công tác điều tra thống kê nên rất thuận lợi trong công tác thu thập thông tin. Tuy nhiên, do thời gian điều tra rơi vào thời điểm mưa nhiều, lại là tỉnh miền núi nên việc đi lại của ĐTV khá khó khăn… Cũng như nội dung làm việc với Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp, ngoài báo cáo công tác điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020, Cục Thống kê tỉnh Bình Phước đã báo cáo những nét cơ bản các công tác đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020. Về công tác tổ chức, Cục gồm 6 phòng, ở huyện có 11 chi cục thống kê cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tốt, phối hợp công tác nhịp nhàng. Về công tác tài chính, thực hiện phân bổ công khai, rõ ràng, minh bạch. Về triển khai họp báo, được sự hỗ trợ của Tổng cục và hướng dẫn của các Vụ, Cục Thống kê thực hiện đúng hướng dẫn, quy trình. Cục đã ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí...
 
Kết luận buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng đánh giá cao kết quả công việc của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước đã đạt được trong thời gian qua. Bà nhấn mạnh, Ban Lãnh đạo cùng các công chức trong đơn vị cần tiếp tục ổn định, củng cố, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Bà cũng bày tỏ sự chia sẻ, thấu hiểu về những vất vả các công chức phải thực hiện trong bối cảnh nhiệm vụ ngày càng nặng nề, trong khi lực lượng biên chế có những hạn chế, đặc biệt đối với các Phòng Tổng hợp, thanh tra. Do đã từng nghiên cứu, thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu về tài khoản quốc gia, nông nghiệp trong thời gian trước khi giữ cương vị Phó Tổng cục trưởng và Tổng cục trưởng TCTK hiện nay nên Bà đã dành nhiều thời gian trả lời các câu hỏi liên quan đến các nghiệp vụ chuyên sâu cho các công chức cốt cán của Cục Thống kê tỉnh Bình Phước.  
 
Sau buổi làm việc với Cục Thống kê tỉnh Bình Phước, đoàn công tác đã thực hiện giám sát tại hộ dân ở địa bàn ấp 4, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 
Một số hình ảnh đoàn giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020
tại tỉnh Bình Phước

Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương 4
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK thăm và làm việc với cán bộ cốt cán Cục Thống kê
tỉnh Bình Phước


Tổng cục trưởng TCTK giám sát điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tại một số địa phương 5
Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK, trưởng đoàn giám sát trung ương đến giám sát
tại hộ ở ấp 4, xã Tiến Hưng, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.


 
Tin ảnh: BT
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top