Hội nghị tập huấn điều tra giá nông, lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020

26/02/2021 - 05:34 PM
Chiều ngày 26/02/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra giá nông, lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020. Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường của TCTK với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK và kết nối trực tuyến với 63 Cục Thống kê tỉnh, thành phố trong cả nước và một số Chi cục Thống kê tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK cho biết, điều tra giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (NLTS) là một cuộc điều tra chọn mẫu các sản phẩm NLTS đại diện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là cuộc điều tra hết sức quan trọng trong hoạt động thu thập thông tin của ngành Thống kê nhằm biên soạn chỉ số giá sản xuất NLTS. Đây là một chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được TCTK công bố hàng quý. Cuộc điều tra phục vụ mục đích đảm bảo thông tin về giá và chỉ số giá NLTS cung cấp cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương trong công tác quản lý điều hành, phân tích kinh tế, xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu thông tin về biến động giá NLTS giúp các nhà sản xuất kinh doanh phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thực hiện chính sách tái cơ cấu và nâng cao chất lượng, sản phẩm sản xuất của khu vực NLTS đã có những thay đổi đáng kể về số lượng cũng như chất lượng của từng sản phẩm. Để có được công cụ phản ánh biến động khối lượng sản phẩm sát với thực tế sản xuất của khu vực NLTS trong giai đoạn tiếp theo, TCTK cần phải thực hiện rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm đại diện, quyền số tính chỉ số giá sản xuất NLTS theo năm gốc 2020. Do đó, ngày 26/8/2020 Tổng cục trưởng TCTK đã ký Quyết định số 1354/QĐ-TCTK Ban hành Phương án điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020. Phương án này sẽ được áp dụng chính thức từ tháng 7/2021 và thay thế cho Phương án điều tra giá sản xuất NLTS thời kỳ 2015-2020.

 
Hội nghị tập huấn điều tra giá nông, lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020

Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại Hội trường TCTK 
 
Để Hội nghị tập huấn đạt được hiệu quả tốt, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến yêu cầu: (1) Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Trụ sở cơ quan TCTK và 63 điểm cầu cấp tỉnh và các Chi cục Thống kê cần tuân thủ nghiêm túc thời gian, chương trình làm việc của Hội nghị. Hội nghị có nội dung phức tạp lại tổ chức trong thời gian ngắn, nên các đại biểu cần tập trung lắng nghe, nghiên cứu trước tài liệu, tham gia đóng góp ý kiến nhiệt tình và có trách nhiệm vào các nội dung của Hội nghị. (2) Đối với giảng viên của Vụ Thống kê Giá, Cục TTDL cần trình bày rõ ràng, cụ thể, dễ hiểu, tập trung làm rõ những vấn đề cần lưu ý, những bước, những quy trình cần thực hiện và những điểm mới trong Phương án điều tra cũng như cách sử dụng các phần mềm. (3) Đây là lần đầu tiên ứng dụng thiết bị điện tử thông minh đối với cuộc điều tra này và cùng một lúc 63 Cục Thống kê và các điểm cầu Chi cục Thống kê sẽ truy cập và thực hành trực tiếp trên phần mềm theo hướng dẫn của COSIS1, do đó Cục TTDL cần đặc biệt chú ý bảo đảm tốt nhất đường truyền và các điều kiện hậu cần khác để Hội nghị tổ chức thành công.

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe giới thiệu Phương án điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020; Kỹ năng điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020; Hướng dẫn sử dụng 02 phần mềm: Điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020 và Giám sát điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020.

 
Hội nghị tập huấn điều tra giá nông, lâm nghiệp và thủy sản năm gốc 2020 1

Hội nghị tập huấn tại các điểm cầu trực truyến Cục Thống kê trong cả nước
 
Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận các nội dung liên quan đến Phương án điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020 và giải đáp các nội dung liên quan đến sử dụng phần mềm điều tra và giám sát giá sản xuất NLTS năm gốc 2020.

Kết luận tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến cho biết, sau một buổi chiều làm việc tập trung, khẩn trương và hiệu quả, Hội nghị đã thực hiện được đầy đủ các nội dung phục vụ cho tiến hành Điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020. Hội nghị cũng đã thẳng thắn trao đổi và giải đáp các nội dung liên quan tới cuộc điều tra. Ông đánh giá cao các nội dung do Vụ Thống kê Giá, Cục TTDL, COSIS1 chuẩn bị và tập huấn cho các Cục Thống kê, cũng như sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm của các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để việc triển khai thực hiện tốt điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, các Cục Thống kê phổ biến nội dung và các tài liệu của buổi tập huấn tới các công chức trong đơn vị, các phòng chuyên môn và công chức của Cục Thống kê, quán triệt các công chức, viên chức trong toàn Ngành tập trung thực hiện tốt cuộc điều tra, quản lý và sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả. Công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ thông tin điều tra phải thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra giá sản xuất NLTS năm gốc 2020.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến nhấn mạnh một số nội dung cần thực hiện ngay sau Hội nghị:

Đối với TCTK: (1) Vụ Thống kê Giá khẩn trương phối hợp với Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản hoàn thiện quyền số chỉ số giá sản xuất NLTS năm 2020 của 63 tỉnh, thành phố, các vùng kinh tế và cả nước; phối hợp với COSIS1 tiếp tục hoàn thiện phần mềm điều tra và phần mềm giám sát trước khi tổ chức thực hiện điều tra chính thức bằng thiết bị điện tử thông minh vào tháng 7/2021 trên toàn quốc. Tích cực hỗ trợ các Cục Thống kê về nghiệp vụ thống kê giá trong quá trình tiến hành điều tra. (2) Cục TTDL chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai điều tra, kịp thời hướng dẫn các Cục Thống kê trong quá trình tiến hành điều tra; lên kế hoạch và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát điều tra ở các tỉnh, thành phố, đặc biệt là khâu thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin. Đồng thời, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin thông suốt cho cuộc điều tra, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng trong các giai đoạn cao điểm ảnh hưởng tới tiến độ điều tra, chú ý vấn đề bảo mật thông tin và an toàn an ninh mạng. (3) Vụ Pháp chế và Thanh tra thống kê phối hợp với Cục TTDL, Vụ Thống kê Giá tiến hành kiểm tra, thanh tra cuộc điều tra trên phạm vi cả nước theo đúng quy định, đồng thời hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra để các Cục Thống kê tổ chức kiểm tra, thanh tra thực hiện phương án điều tra.

Đối với các Cục Thống kê: (1) Trong quý I/2021, tổ chức tập huấn phương án mới cho các giám sát viên, điều tra viên. Nội dung tập huấn cần nêu rõ các khái niệm, phương pháp thu thập thông tin, kỹ năng điều tra trên thiết bị điện tử thông minh. (2) Trong quý II/2021, tiến hành điều tra thử nghiệm giá sản xuất NLTS theo năm gốc 2020 bằng thiết bị điện tử thông minh. Trong quá trình điều tra thử nghiệm, các Cục Thống kê tiếp tục rà soát, hoàn thiện mạng lưới điều tra, chốt mạng lưới chính thức đưa vào phần mềm CAPI giá sản xuất NLTS muộn nhất ngày 20/5/2021. Từ tháng 7/2021, chính thức điều tra CAPI theo phương án mới. (3) Từ năm 2022 trở đi, hàng năm Cục Thống kê rà soát, cập nhật đơn vị điều tra, danh mục sản phẩm NLTS và hoàn thiện mạng lưới điều tra giá sản xuất NLTS gửi Cục TTDL. (4) Cùng với việc chuẩn bị chuyển đổi sang năm gốc 2020, Cục Thống kê phải bảo đảm chất lượng, thời gian đối với việc biên soạn chỉ số giá sản xuất theo phương án cũ với các tháng thuộc quý III/2021, điều tra song song cả hai Danh mục sản phẩm NLTS cũ và mới để làm quý nối chuỗi giữa hai thời kỳ 2015-2020 và theo năm gốc 2020. (5) Quá trình tiến hành điều tra phải bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng đơn vị điều tra và các thông tin quy định trong Phương án điều tra. (6) Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, bất cập, các Cục Thống kê liên hệ ngay với Cục TTDL và Vụ Thống kê Giá để giải quyết./.

 
Thu Hòa
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top