Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023

08/12/2023 - 10:24 PM

Chiều ngày 8/12/2023, tại Hà Nội, với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức Hội nghị giữa TCTK với các đối tác phát triển năm 2023. Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Thanh Dương, Nguyễn Trung Tiến và Lê Trung Hiếu và đại diện lãnh đạo các vụ thuộc TCTK.

Về phía các đối tác phát triển có Bà Lesley Miller, Phó đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam; Bà Caroline Myamayemombe, Quyền trưởng đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN women) và đại diện các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ như: Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), UNFPA...

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương cho biết, Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30) với 12 mục tiêu cụ thể, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 đề án lớn. Qua 2 năm thực hiện, các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với quan điểm, mục tiêu của CLTK 21-30 và đã đạt được những kết quả nhất định; bước đầu đã xây dựng được nền móng cho việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. Trong 2 năm đầu triển khai thực hiện CLTK 21-30 trong bối cảnh bị ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch Covid-19, ngành Thống kê và các bộ, ngành đã hết sức nỗ lực và nghiêm túc, trong đó có 135/146 hoạt động do ngành Thống kê chủ trì đã hoàn thành và đang thực hiện (đạt 92,5%), 11 hoạt động chưa thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương chủ trì thực hiện 50 hoạt động, sau 2 năm đã hoàn thành và đang tiếp tục triển khai thực hiện 39/50 hoạt động (đạt 78%).

Từ những kết quả đạt được, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng ghi nhận những đóng góp không nhỏ của các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ, Đại sứ quán và Cơ quan thống kê các nước. Để tiếp tục thực hiện thành công CLTK 21-30, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và ưu tiên hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ, Đại sứ quán và Cơ quan thống kê các nước cho ngành Thống kê cả về tài chính và kỹ thuật trong thời gian tới.

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 1

Phó Tổng cục trưởng, TCTK Nguyễn Trung Tiến trình bày báo cáo tại Hộ nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo các hoạt động hỗ trợ của các đối tác phát triển trong 2 năm 2022-2023 do Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến trình bày; bài Trình bày các hoạt động trọng tâm của TCTK trong những năm tiếp theo và đề xuất các nội dung cần hỗ trợ để thực hiện thành công CLTK 21-30 do Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu trình bày; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (CLTK 21-30) do Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Thống kê Nguyễn Trí Duy trình bày.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận và cam kết của các đối tác phát triển.

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 2

Bà Lesley Miller- Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lesley Miller- Phó đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, UNICEF và TCTK sẽ tiếp tục có những kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. Theo đó, hai bên sẽ tập trung vào nâng cao năng lực tăng cường hệ thống dữ liệu, cũng như nâng cao các tiêu chuẩn về mặt chính sách liên quan đến thống kê và trẻ em. Bà Lesley Miller bày tỏ mong đợi UNICEF tiếp tục được hợp tác mạnh mẽ hơn với TCTK về các vấn đề như: dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và các cơ chế hỗn hợp. Được biết, UNICEF hỗ trợ TCTK thông qua Dự án “Chính sách và kế hoạch thân thiện với trẻ em giai đoạn 2023-2026”. Dự án tập trung vào hỗ trợ TCTK trong thu thập số liệu và bằng chứng về nghèo đa chiều, trẻ em khuyết tật và tính dễ bị tổn thương của trẻ em liên quan đến thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường được tạo dựng thông qua hệ thống báo cáo hành chính và khảo sát dân số. Năm 2023, dự án bắt đầu triển khai thực hiện.

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 3

Bà Caroline Myamayemombe, Quyền trưởng đại diện UN women phát biểu tại Hội nghị

Bà Caroline Myamayemombe, Quyền trưởng đại diện UN women đánh giá cao TCTK Việt Nam đã tổ chức hội nghị với nhiều thông tin hữu ích giúp cho các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ và Đại sứ quán các nước hiểu rõ hơn TCTK Việt Nam đang có những hoạt động và ưu tiên nào được TCTK quan tâm thực hiện trong thời gian tớI. Hiện, một số bộ, ngành cũng đang có những nỗ lực để tăng cường sự sẵn có của dữ liệu về giới, do đó bà Caroline Myamayemombe bày tỏ mong muốn làm thế nào để tăng cường sự phối hợp với các bộ, ngành, đặc biệt là những hoạt động UN women và TCTK đang triển khai để các nỗ lực liên quan đến thống kê giới không chỉ là chuyện của một cơ quan mà phải là nỗ lực chung; và cũng khẳng định, UN women sẵn sàng hợp tác với TCTK để cùng đóng góp vào việc tăng cường sự sẵn có của dữ liệu như: Phương pháp tính toán, cơ chế chia sẻ dữ liệu...

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 4

Phó Tổng cục trưởng TCTK Lê Trung Hiếu trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo kế hoạch trong giai đoạn 2024-2025, TCTK sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như:

Một là, hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu.

Hai là, đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê.

Ba là, mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế, thống kê nước ngoài trong công tác thống kê.

Bốn là, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Năm là, tăng cường cơ sở vật chất và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ công tác thống kê.

Sáu là, tập trung thực hiện ba đề án lớn của Ngành, gồm:

- Đề án tăng cường năng lực thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 1 “Hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tổ chức, phát triển nguồn nhân lực”.

- Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 3 “Hiện đại hóa hoạt động thu thập, xử lý và quản trị dữ liệu”.

- Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia, phục vụ thực hiện nhóm nhiệm vụ và giải pháp số 5 “Đẩy nhanh tư liệu hóa, chuyển đổi số trong công tác thống kê”. 

Trong giai đoạn 2024-2025, TCTK cũng đề xuất các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong hoạt động thống kê, hoàn thiện phương pháp luận và nâng cao năng lực, nghiệp vụ thống kê. Cụ thể, hoàn thiện phương pháp luận và hiện đại hóa hoạt động sản xuất thông tin thống kê trong các lĩnh vực như: Thống kê Giá, Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Thống kê Công nghiệp và Xây dựng; Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ thống kê qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo trong lĩnh vực Tài khoản quốc gia; Các lĩnh vực khác gồm: Đổi mới hoạt động xác định nhu cầu, phân tích, dự báo, biên soạn và phổ biến thông tin thống kê; Đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong chiến lược truyền thông thống kê.

 Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 6

Vụ trường Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế Hoàng Thị Thanh Hà phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương ghi nhận Hội nghị đã hoàn thành các nội dung trong chương trình. Đồng thời cảm ơn các tổ chức quốc tế, Nhà tài trợ và Đại sứ quán các nước đã ủng hộ và đồng hành với TCTK trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được những hỗ trợ, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong thời gian tới để đôi bên cùng nhau lớn mạnh, cùng nhau phát triển. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương hy vọng sắp tới có những kết quả cụ thể qua từng năm để hai bên có thể trao đổi chia sẻ qua các hội thảo, các sản phẩm thống kê./.

Hội nghị Tổng cục Thống kê với các đối tác phát triển năm 2023 5 

Toàn cảnh hội nghị

M.T


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top