Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

17/05/2022 - 11:47 AM
Để đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, sáng ngày 17/5/2022, Tổng cục Thống kê tổ chức Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nhằm xin ý kiến thống nhất dự thảo Quyết định trước khi gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Trung Tiến, Lê Trung Hiếu; đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Tổng cục.

Trước khi đi vào chương trình cụ thể của Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã là khung pháp lý quan trọng của Ngành cho cả một giai đoạn, do đó yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục nắm rõ tiến độ công việc. Tổng cục trưởng đánh giá cao sự nỗ lực kết nối trong thời gian qua của Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê (gọi tắt là Vụ PPCĐ) với các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc xây dựng Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; và đề nghị Vụ PPCĐ trình bày rõ những nội dung mới của Hệ thống chỉ tiêu thống kê mới được xây dựng, đồng thời có văn bản tổng kết, đánh giá sự triển khai thực hiện nghiêm túc của các đơn vị, để từ đó TCTK cung cấp được những chỉ tiêu có nhu cầu cao tại các địa phương.
 
Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cập huyện, cấp xã
Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho biết, Vụ PPCĐ đã rất trách nhiệm trong việc rà soát hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; đã có những buổi trao đổi, thảo luận với các vụ chuyên môn cũng như yêu cầu các tỉnh có buổi làm việc giữa các sở, ban ngành địa phương với các phòng, ban cấp huyện, cấp xã về rà soát, đề xuất bổ sung, sửa đổi hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ PPCĐ đã trình bày các nội dung: Tiến độ xây dựng dự thảo Quyết định và kế hoạch thực hiện tiếp theo; Tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương; Các ý kiến, đề xuất để thực hiện các công việc tiếp theo. Theo báo cáo, về tiến độ công việc, ngày 07/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (TCTK) đã gửi Công văn số 2290/BKHĐT-TCTK trưng cầu ý kiến góp ý bằng văn bản tới các Bộ, ngành; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tính đến ngày 16/5/2022, Vụ PPCĐ đã nhận được ý kiến góp ý của 20 Bộ, ngành và 63/63 địa phương. Trên cơ sở đó, Vụ đã tổng hợp nội dung góp ý và phối hợp với các Vụ chuyên ngành tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, đồng thời thảo luận với các Vụ chuyên môn về từng chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hiện Vụ PPCĐ đang chờ ý kiến góp ý của các vụ và cũng đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Các ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương tập trung xoay quanh các nội dung như: Sửa khái niệm chỉ tiêu theo các quy định hiện hành; Sửa kỳ công bố; Tính khả thi của một số chỉ tiêu, phân tổ của ngành Thống kê thu thập qua điều tra, suy rộng đến cấp huyện, xã... Các địa phương đề xuất bổ sung 67 hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; 57 chỉ tiêu cấp huyện, 29 chỉ tiêu cấp xã. Một số bộ, ngành cũng đề xuất bổ sung một số chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ tính liên thông của hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và làm rõ các ý kiến đã đề xuất như: Bổ sung chỉ tiêu số hộ dân cư; bổ sung chỉ tiêu số di sản văn hóa cấp tỉnh, số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc gia;...
 
Hội thảo dự thảo Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cập huyện, cấp xã 1
Toàn cảnh Hội thảo

Sau phần thảo luận, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến cho rằng các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ PPCĐ để hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đảm bảo đúng tiến độ.

Phó Tổng cục trưởng Lê Trung Hiếu đề nghị cần đưa thêm nội dung hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến điều tra bổ sung và đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với từng Vụ chuyên môn về việc rà soát lại các chỉ tiêu thống kê.

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao những nỗ lực của Vụ PPCĐ và đề nghị Vụ tiếp tục chủ trì xây dựng báo cáo tổng hợp quá trình làm việc trong suốt thời gian qua; có thông báo ngay cách liên thông giữa các chỉ tiêu để quy định rõ trách nhiệm công bố từng cấp. Đồng thời, Vụ PPCĐ phối hợp với các Vụ chuyên môn rà soát các chỉ tiêu đã được thảo luận tại Hội thảo; tổ chức buổi họp nhanh với lãnh đạo một số địa phương để thảo luận nhóm chỉ tiêu giá trị, gắn với trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức thực hiện, công bố số liệu. Các vụ chuyên môn cần đồng hành cùng Vụ PPCĐ, khẩn trương có ý kiến góp ý theo đúng thời hạn để hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã theo đúng tiến độ công việc./.
B.N

 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top