Hội thảo quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê

01/10/2020 - 12:07 PM
Sáng ngày 01/10/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội thảo Quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các Phó Tổng cục trưởng: Phạm Quang Vinh, Nguyễn Trung Tiến; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc TCTK; Lãnh đạo cục, phòng tại 63 điểm cầu trực tuyến của Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 
Hội thảo quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê 

Tổng cục trưởng TCTK phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo
 
Phát biểu tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, quy chế làm việc của TCTK đã được ban hành từ năm 2014 và được thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với những yêu cầu và đòi hỏi mới, các quy định, quy chế làm việc của TCTK sẽ cần phải thay đổi để phù hợp với bối cảnh và những sắp xếp tổ chức mới.

Tại Hội thảo, đại diện TCTK đã trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của TCTK. Quy chế được xây dựng với mục đích: Phù hợp với Quyết định số 10/2020 ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Thủ tường Chính phủ; Phù hợp với các quy định hiện hành, điều kiện và tình hình  triển khai các nhiệm vụ, công việc của Ngành, phát triển của CNTT; Bổ sung các vấn đề phát sinh, hạn chế các vướng mắc mà Quy chế hiện hành chưa đề cập trong quá trình triển khai; Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; Cụ thể hóa quy trình giải quyết các công việc, đảm bảo mọi người khi làm việc sẽ dễ tuân thủ; Phân định rõ trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của các đối tượng khác nhau; Phân định rõ mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong Tổng cục, cũng như các đơn vị hành chính với nhau, đơn vị hành chính với đơn vị sự nghiệp, các đơn vị với các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Mô tả chi tiết một số nhiệm vụ, công việc thường xuyên, có ảnh hướng đến công tác của Ngành như thẩm quyền ký văn bản, quá trình xây dựng đề án, văn bản, theo dõi, đôn đốc, kiếm tra, giám sát, họp, đi công tác địa phương; Qui định rõ thi đua và khen thưởng khi triển khai thực hiện Quy chế (Phù hợp với Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ,công chức, viên chức.
 
Hội thảo quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê 1

Ông Nguyễn Bình, Chánh văn phòng TCTK trình bày Dự thảo Quy chế làm việc của TCTK

Kết cấu Dự thảo Quy chế làm việc của TCTK gồm 10 chương và 48 điều, tăng 3 chương và 12 điều so với Quy chế hiện hành, gồm: Những Quy định chung (2 Điều); Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc (7 Điều); Quan hệ công tác (11 Điều); Trách nhiệm, quy trình giải quyết công việc (7 Điều); Chương trình, Kế hoạch công tác (2 Điều); Xây dựng và ban hành đề án, văn bản (5 Điều); Chế độ thông tin, báo cáo (4 Điều); Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn bản và nhiệm vụ được giao (5 Điều); Chế độ đi công tác, tiếp khách (3 Điều); Tổ chức thực hiện (2 Điều).


 
Hội thảo quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê 2

Hình ảnh tại một số điểm cầu trực tuyến
 
Hội thảo cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến về các vấn đề có liên quan đến Dự thảo Quy chế làm việc của TCTK.

Liên quan đến các vấn đề quy chế làm việc của TCTK, Phó Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Trung Tiến đề nghị cần làm rõ một số nội dung: Quy chế dân chủ của TCTK; áp dụng mềm dẻo, linh hoạt trong các quy định, quy chế; phân cấp, rà soát các văn bản phân cấp tránh bị chồng chéo, phân cấp không đúng theo quy định; quy định rõ thời gian báo cáo cho các cấp lãnh đạo…

Đồng quan điểm với Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Phạm Quang Vinh đánh giá cao Dự thảo Quy chế làm việc của TCTK khá chi tiết và cụ thể. Ông cho rằng cần tập trung vào một số điểm như: Thẩm quyền của một số lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc TCTK; việc ủy quyền của các cấp phó…

Kết luận Hội thảo, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đánh giá cao dự thảo Quy chế làm việc của TCTK, đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục phổ biến rộng rãi Dự thảo Quy chế đến các công chức, viên chức toàn Ngành cũng như đưa vào các chuyên đề thảo luận trong các đơn vị thuộc TCTK; xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể với các đơn vị có liên quan; các Cục Thống kê rà soát lại quy chế của đơn vị tìm ra những nội dung trái với quy chế hiện hành; các đơn vị tiếp tục góp ý, rà soát lại việc phân quyền… nhằm xây dựng văn hóa làm việc của TCTK đúng quy định, quy chế và phù hợp với tình hình mới./.

 
Hội thảo quy chế làm việc của Tổng cục Thống kê 3

Toàn cảnh Hội thảo

TH
 

 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top