Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029

23/11/2023 - 09:21 AM
Sắp tới trong tháng 12/2023, Hội Thống kê Việt Nam (VSA) sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Hội Thống kê Việt Nam dự kiến sẽ bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 với định hướng và phương châm hoạt động bám sát chiến lược "Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Hội Thống kê Việt Nam được thành lập ngày 04/5/2006 trên cơ sở ý chí tự nguyện của những người làm nghề thống kê và luôn mong muốn sự nghiệp thống kê Việt ngày càng phát triển. Sự ra đời của Hội Thống kê Việt Nam phù hợp với tình hình trong nước về mở rộng xã hội hóa các hoạt động nghề nghiệp và xu hướng chung của thế giới về tăng cường hoạt động thống kê thông qua các Hội Thống kê. Tính đến ngày 16/10/2023, Hội Thống kê Việt Nam có 363 hội viên, tăng 32,9% về số lượng so với ngày đầu thành lập, tốc độ tăng hội viên bình quân mỗi năm là 1,7%. Hội viên của Hội Thống kê Việt Nam đa số là công chức, viên chức đang công tác trong ngành thống kê với 61,9% hội viên đang làm việc tại Tổng cục Thống kê và 30,9% hội viên là công chức, viên chức ngành Thống kê đã nghỉ hưu.

Trải qua 17 năm hình thành và phát triển, không chỉ số lượng mà chất lượng hội viên của Hội đều tăng lên đáng kể. Đến nay, số lượng thành viên trong Hội có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chiếm tới 38,3% tổng số thành viên; chủ yếu là các cán bộ có bề dày kinh nghiệm quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực thống kê ở cơ quan thống kê nhà nước.

Kể từ khi thành lập đến nay, Hội Thống kê Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hoạt động gắn liền với tôn chỉ mục đích của Hội, như: Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hoạt động tuyên truyền, phổ biến về thống kê; hoạt động khoa học thống kê. Đồng thời tham gia vào đào tạo về thống kê, góp phần phát triển nguồn nhân lực, tôn vinh sự nghiệp phát triển của ngành Thống kê Việt Nam.

 
Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029
Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Tại Đại hội đại biểu Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III (2018-2023), Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2012-2017) và Chương trình hoạt động nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội Thống kê Việt Nam; Báo cáo Đề nghị giữ nguyên điều lệ Hội Thống kê Việt Nam; Báo cáo Thu chi tài chính của Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ II. Đồng thời, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành, 3 đồng chí trong Ban Kiểm tra Hội Thống kê Việt Nam nhiệm kỳ III và kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên giữ vững sự đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống yêu ngành, yêu nghề.
 
Những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội xác định đó là tiếp tục hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức các phòng, ban, trung tâm và các quy chế hoạt động của Hội. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, tạo nguồn kinh phí, phát triển hội viên và các chi hội thống kê ở cơ sở. Về công tác chuyên môn nghiệp vụ tập trung chủ động và tích cực tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật thống kê, phương pháp luận thống kê và nâng cao chất lượng số liệu nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển Ngành Thống kê. Tăng cường hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện những vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thống kê với Tổng cục Thống kê và các bộ, ngành liên quan. Mở rộng hoạt động cung cấp dịch vụ điều tra, phân tích thống kê và dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng có nhu cầu trong xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá và xuất bản các ấn phẩm thống kê, mở rộng quan hệ hợp tác với các bộ ngành và các hội nghề nghiệp, hướng tới phát triển quan hệ hợp tác quốc tế.

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029, TS. Vũ Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Thống kê Việt Nam nhấn mạnh, phương hướng, nhiệm vụ dự kiến trong nhiệm kỳ tới của Hội Thống kê là bám sát chiến lược Chiến lược "Phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045" trong mọi hoạt động với mục tiêu nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn và đạo đức, góp phần xây dựng ngành thống kê Việt Nam phát triển và hiện đại. Theo TS. Vũ Thanh Liêm, từ thực trạng hội viên Hội Thống kê Việt Nam hiện nay, mỗi hội viên cần chủ động đổi mới, tự hoàn thiện mình, vươn lên đáp ứng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng hội viên Hội Thống kê được đặt lên hàng đầu.

Tin tưởng rằng, với sự tâm huyết, đồng lòng vì sự nghiệp phát triển ngành Thống kê Việt Nam, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thống kê Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ thành công rực rỡ./.

Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top