Phiên họp toàn thể Kỳ họp ACSS13 thành công tốt đẹp

24/11/2023 - 11:11 PM
Sau phiên họp nội bộ diễn ra ngày 22/11/2023, trong 2 ngày 23-24/11/2023 tiếp tục diễn ra Phiên họp toàn thể Kỳ họp lần thứ 13 của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS13) do Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a phối hợp với Bộ phận Thống kê ASEAN tổ chức. Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a và Cơ quan Thống kê Lào đồng Chủ tịch ACSS13.

Tham dự cuộc họp có thành viên của Ủy ban Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN (ACSS), thành viên của Tiểu ban Kế hoạch và Điều phối Hệ thống thống kê Cộng đồng ASEAN (SCPC), Trưởng các Nhóm công tác của ASEAN; đại diện Phòng Thống kê (ASEANstats), Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN (AIMD) của Ban Thư ký ASEAN. Cùng tham dự có đại diện các tổ chức và đối tác phát triển là Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP), Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women)... Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương dẫn dầu Đoàn công tác Tổng cục Thống kê Việt Nam tham dự Phiên họp.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp ACSS13 thành công tốt đẹp
Bà Amalia Adininggar Widyasanti, Quyền Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a
phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể

Tại Phiên họp toàn thể Kỳ họp ACSS13, các đại biểu được nghe Bà Amalia Adininggar Widyasanti, Quyền Tổng cục trưởng Cơ quan Thống kê In-đô-nê-xi-a và Tiến sĩ Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Vụ trưởng, Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN, của Ban thư ký ASEAN phát biểu khai mạc.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp ACSS13 thành công tốt đẹp 1
Tiến sĩ Ahmad Zafarullah Abdul Jalil, Vụ trưởng, Vụ Giám sát Hội nhập ASEAN
của Ban thư ký ASEAN 
phát biểu khai mạc Phiên họp

Chủ đề của Kỳ họp ACSS13 là “Điều phối số liệu thống kê chính thức hướng tới ASEAN là tâm điểm tăng trưởng”. Chương trình làm việc của ACSS13 gồm những nội dung chính: (1) Đánh giá cuối kỳ của ACSS về Kế hoạch hành động giai đoạn 2016-2025; (2) Tăng cường phổ biến các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia; (3) Tình hình thực hiện Dự án thí điểm về sử dụng dữ liệu lớn cho thống kê chính thức của 5 quốc gia thành viên ASEAN và Phòng Thống kê ASEAN; (4) Phát triển những lưu ý trong nghiên cứu về ước lượng khu vực nhỏ.

Theo đó, Phiên họp toàn thể Kỳ họp ACSS13 tập trung vào các vấn đề: Cập nhật những kết quả của các Hội nghị Cấp cao ASEAN và các cuộc họp Bộ trưởng liên quan đến chương trình làm việc của ACSS; Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2024 và Dự kiến Kế hoạch công tác năm 2025; Đánh giá cuối kỳ về Kế hoạch hành động của ACSS, nhằm mang lại những cơ hội của ACSS trong việc cập nhật những xu hướng phát triển mới và mới nổi ảnh hưởng đến công tác thống kê nhằm chuẩn bị cho xây dựng phát triển kế hoạch chiến lược năm 2026 và xa hơn nữa của ACSS; Tăng cường phổ biến các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia; Cập nhật tiến độ thực hiện Khung ASEAN – Trợ giúp – ASEAN nhằm hỗ trợ tính bền vững của quan hệ hợp tác thống kê trong khu vực ASEAN; Tiến độ hài hòa hóa dữ liệu trong các lĩnh vực thống kê chính; Tình hình thực hiện Dự án thí điểm dữ liệu lớn trong năm 2023.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp ACSS13 thành công tốt đẹp 2
Các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến các nội dung chính của Kỳ họp ACSS13

Thay mặt Đoàn đại biểu Tổng cục Thống kê Việt Nam phát biểu tại Phiên họp toàn thể Kỳ họp ACSS13, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương khẳng định Việt Nam ủng hộ cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế số của ASEAN. Theo đó, cộng đồng Thống kê ASEAN cần nhanh chóng xây dựng hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính chỉ tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP. Việt Nam cũng cập nhật cho Hội nghị thông tin về kế hoạch công bố chỉ tiêu này vào cuối năm 2023 do Tổng cục Thống kê Việt Nam được giao phụ trách tính và công bố chỉ tiêu này. Tổng cục trưởng đề xuất cộng đồng Thống kê ASEAN cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực thống kê, kết nối hệ thống đào tạo thống kê giữa các quốc gia, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm mô hình đào tạo thống kê giữa các quốc gia thành viên.

Cũng tại Phiên họp, các đại biểu được nghe các tổ chức quốc tế UNESCAP và UN Women chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn liên quan đến việc định hướng số liệu thống kê chính thức hướng tới ASEAN là tâm điểm của tăng trưởng; đại diện Cơ quan thống kê các nước thành viên trong khu vực thuyết trình các bài tham luận. Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam, bà Trần Thị Thu, Phó Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê, thành viên Nhóm công tác ASEAN về phổ biến, chia sẻ, phân tích và truyền thông thống kê (WGDSA) trình bày chủ đề :“Chiến lược và ứng phó của cơ quan thống kê quốc gia đối với sự thay đổi năng động của nền kinh tế ASEAN với tư cách là tâm điểm của tăng trưởng”.

Tại Phiên họp, các đại biểu cùng nhau thảo luận và thống nhất Kế hoạch tổ chức Kỳ họp lần thứ 14 của ACSS (ACSS14) tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp ACSS13 đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nội dung quan trọng. Cuối Phiên họp, các đại biểu tham dự Lễ ra mắt thành lập Trung tâm Khu vực về Dữ liệu lớn và Khoa học Dữ liệu của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương./.
 
Phiên họp nội bộ Kỳ họp ACSS13 thành công tốt đẹp 3

Lễ ra mắt thành lập Trung tâm Dữ liệu lớn và Khoa học Dữ liệu của khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
 

P.V

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top