Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm việc với Cục Thống kê tỉnh Nam Định

16/08/2022 - 08:46 AM

Chiều ngày 15/8/2022, tại Nam Định, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương đã đến chào xã giao đồng chí Phạm Gia Túc - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương (UV BCH TƯ) Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương  làm việc với Cục thống kê tỉnh Nam Định

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đến chào xã giao

 đồng chí Phạm Gia Túc - UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định


Tại cuộc gặp, đồng chí Phạm Gia Túc - UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định khẳng định vai trò của ngành Thống kê đóng góp quan trọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định. Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Gia Túc mong muốn TCTK tiếp tục giúp Nam Định đào tạo đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã có đủ kiến thức về thống kê. 

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cho biết, TCTK đang triển khai quyết liệt xây dựng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật; đẩy mạnh phổ biến các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã để làm công cụ cho việc điều hành. Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các cấp, thời gian tới, TCTK sẽ tổ chức các lớp đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến. Do vậy, đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị phối hợp với TCTK. 

Theo Tổng cục trưởng, Luật Thống kê sẽ được lồng ghép vào trong các hoạt động cụ thể đó là hệ thống chỉ tiêu cấp quốc gia và đặc biệt là cấp tỉnh, huyện, xã đã bổ sung một số chỉ tiêu về giá trị cho cấp huyện… Hiện, TCTK đang triển khai dự án “Xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chế độ báo cáo cấp bộ, ngành; chế độ báo cáo cấp tỉnh, huyện, xã tần suất nhanh (trực tuyến) phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến địa phương” và sẽ tiến hành tại một số địa phương để nghiên cứu giải pháp tổng thể, nhu cầu thông tin, khả năng cung cấp thông tin ở cấp xã, cấp huyện và các sở, ban, ngành. Vì vậy, UBND tỉnh có thể chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã tham gia thực hiện khảo sát.

Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương bày tỏ mong muốn các cấp sở, ngành liên quan trong tỉnh tiếp tục đồng hành với ngành Thống kê để đóng góp tốt hơn cũng như tăng tính giải trỉnh, kết nối giữa ngành Thống kê với các sở, ngành của tỉnh.

Trước đó, tại trụ sở Cục Thống kê tỉnh Nam Định, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đã có buổi làm việc về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê 7 tháng và nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022 với Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; đại diện lãnh đạo một số vụ của cơ quan TCTK; lãnh đạo và cán bộ công chức các phòng Cục Thống kê tỉnh Nam Định.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Ty, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Nam Định đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác thống kê 7 tháng và nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2022. Theo đó, 7 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện khó khăn, thách thức, đơn vị bám sát chương trình công tác, chủ động tổ chức triển khai thực hiện, cùng với sự nỗ lực cố gắng của công chức, người lao động nên Cục Thống kê tỉnh Nam Định hoàn thành tương đối toàn diện kế hoạch công tác. Các nhiệm vụ công tác được thực hiện nền nếp, hiệu quả và nhiều mặt có chuyển biến tích cực, nhất là việc tập trung xử lý nâng cao chất lượng khâu thu thập thông tin các cuộc điều tra thống kê tại cơ sở. Nội bộ đoàn kết ổn định.

5 tháng cuối năm 2022, Cục Thống kê tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung thực hiện vào 5 nhiệm vụ công tác thống kê chủ yếu, đó là: Công tác bảo đảm, phổ biến thông tin thống kê; tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê; phương pháp chế độ, công nghệ thông tin và thanh tra; tổ chức, cán bộ, đào tạo và thi đua khen thưởng; quản lý tài chính và các nhiệm vụ công tác khác. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh cho biết, 7 tháng năm 2022, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đạt mức khả quan, một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng tốt. Thu ngân sách tăng 15,8%... Ngành Thống kê Nam Định có đóng góp lớn vào thành tích chung đó của tỉnh. 

Về triển khai công việc thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Hà Lan Anh đề nghị Cục Thống kê tỉnh Nam Định tiếp tục quan tâm đánh giá đúng tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn của tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; Đề nghị Tổng cục trưởng TCTK tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ Cục triển khai nhiệm vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của tỉnh.

 Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương  làm việc với Cục thống kê tỉnh Nam Định 2

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương thay mặt Lãnh đạo TCTK cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND; sự hợp tác, phối hợp của các sở, ban, ngành tỉnh Nam Định đối với công tác thống kê trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và bày tỏ mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê để công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Nam Định ngày càng hoàn thiện, số liệu thống kê phục vụ tốt hơn công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và chính quyền các cấp ở địa phương cũng như của Trung ương.

Để triển khai tốt công tác của ngành Thống kê trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian tới, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương đề xuất với lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND một số nội dung như: (1) Chỉ đạo sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh Nam Định cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước, đặc biệt số liệu phục vụ cho biên soạn số liệu GRDP, GDP; (2) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nghiệp vụ thống kê cho lãnh đạo chủ chốt của các sở, ban, ngành, công chức làm thống kê xã, phường, thị trấn. Đồng thời chỉ đạo Xây dựng Khung đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, đảm bảo tính thống nhất giữa các địa phương; (3) Hỗ trợ và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập, cung cấp và sử dụng thông tin thống kê, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp Ủy và chính quyền các cấp.

Đối với Cục Thống kê tỉnh Nam Định cần làm tốt một số nhiệm vụ: (1) Chủ động đề xuất giải pháp quản lý điều hành với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục khi phát sinh vấn đề phức tạp đối với các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, công trình, dự án có tác động tới tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; (2) Chủ động, linh hoạt trong việc kết nối, phối hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương để thu thập, biên soạn và sử dụng thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất; (3) Phối hợp với Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê và các Vụ nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, xử lý dữ liệu các cuộc điều tra thống kê thường xuyên phục vụ tốt việc biên soạn các báo cáo thống kê./.

M.T

 


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top